Faktúry 2018

Záznamy: Faktúry 2018

Zobrazené 481 - 500 z 673 zázamov | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34
Por. číslo Dodávateľ IČO Číslo dokladu Popis Dátum doručenia Suma € (s DPH)
FD/618/485 Orange Slovensko, a.s., Bratislava 35697270 5474091778 Mobilný internet - verejné osvetlenie 24.09.2018 5.99
FD/618/486 Orange Slovensko, a.s., Bratislava 35697270 5474087072 Mobilný internet - verejné osvetlenie 24.09.2018 5.99
FD/618/487 Orange Slovensko, a.s., Bratislava 35697270 5474027386 Mobil starosta 24.09.2018 73.00
FD/618/488 Orange Slovensko, a.s., Bratislava 35697270 5474124898 Mobil hlavný kontrolór obce 24.09.2018 30.00
FD/618/489 Orange Slovensko, a.s., Bratislava 35697270 5474092302 Mobilný internet 24.09.2018 9.98
FD/618/490 WH GEOTREND, s.r.o., Nitra 36849260 3218 Vypracovanie hydrogeologického posudku pre MŠ s OcÚ 24.09.2018 240.00
FD/618/491 Ivan Blažo - iBEX, Močenok 32338449 180284 Dodávka a montáž PVC do MŠ 26.09.2018 4596.50
FD/618/492 Michal Ormandy 43230814 2018012 Tlačiareň a inštalácia 27.09.2018 213.96
FD/618/493 SPP, a.s., Bratislava 35815256 7401261127 Plyn - preplatok 28.09.2018 -4378.87
FD/618/494 Slovak telekom, a.s., Bratislava 35763469 8217601232 Splátka notebooku a internet, mobil 28.09.2018 49.49
FD/618/495 Artefactum s.r.o., Senec 46379622 2018066 Administrácia webstránky a servis 10/2018 01.10.2018 200.00
FD/618/496 JOZEF SMRHOLA-OLYMP, Santovka 32581190 01195/2018 Repre 01.10.2018 508.56
FD/618/497 "U OZIFKOV", Sloboda Marián, Hájske 30406650 0000000002 Obedy dôchodci 9/2018 02.10.2018 1569.00
FD/618/498 SPP, a.s., Bratislava 35815256 7304043132 Plyn - 09/2018 02.10.2018 1129.00
FD/618/499 František Kubica, Hájske 17683009 20180046 Pracovné náradie 03.10.2018 156.25
FD/618/500 František Kubica, Hájske 17683009 20180047 Oprava šatní ŠK - materiál 03.10.2018 598.15
FD/618/501 Peter Vlček, Hájske 41169140 14/2018 Servisné práce MŠ 03.10.2018 60.00
FD/618/502 Slovnaft, a.s., Bratislava 31322832 4591036942 Benzín 04.10.2018 370.46
FD/618/503 Dávid Skalický, Močenok 47808756 20180017 Oprava - Opel 04.10.2018 225.00
FD/618/504 Karel Horváth, Šárovce 34687921 3/2018 Oplotenie zberného dvora na zelený odpad 50% 04.10.2018 3986.00
Zobrazené 481 - 500 z 673 zázamov | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34

Od 1. 1. 2011 vstúpil do platnosti zákon č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. Z neho vyplýva povinnosť zverejňovať všetky zmluvy, faktúry a objednávky na našej internetovej stránke od 1. januára 2011.