Faktúry 2018

Záznamy: Faktúry 2018

Zobrazené 641 - 660 z 673 zázamov | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34
Por. číslo Dodávateľ IČO Číslo dokladu Popis Dátum doručenia Suma € (s DPH)
FD/618/645 Support & Consulting s.r.o., Trenčín 36335576 2018290 Externý manažment pre projekt MŠ a OcÚ 10.12.2018 654.34
FD/618/646 Metro Cash&Carry SR s.r.o., Ivanka pri Dunaji 45952671 87 Nákup na vianočné trhy 12.12.2018 17.14
FD/618/647 ROKO gips, s. r. o., Prievidza 36302031 20180340 Pokládka zámk. dlažby a osadenie obrubníkov na cintoríne 13.12.2018 5724.32
FD/618/648 ROKO gips, s. r. o., Prievidza 36302031 20180341 Práce naviac projektu MŠ s OcÚ zníženie energ. náročnosti 13.12.2018 14808.43
FD/618/649 Marián Šupa, Veľké Kostoľany 11906022 11814085 Súčiastky do kosačky 13.12.2018 75.24
FD/618/650 Ponitrianske zdr. Obcí pre SZaNO, Výčapy-Opatovce 37969358 2018991328 Nakladanie s odpadom 13.12.2018 1958.46
FD/618/651 SLOVAKIA ENERGY, s.r.o., Bratislava 36807702 258001951 Elektrina - Dom smútku 14.12.2018 25.00
FD/618/652 SLOVAKIA ENERGY, s.r.o., Bratislava 36807702 258199234 Elektrina - verejné osvetlenie - Kultúrny dom 14.12.2018 159.00
FD/618/653 SLOVAKIA ENERGY, s.r.o., Bratislava 36807702 258003216 Voda - starý obecný úrad 14.12.2018 40.00
FD/618/654 SLOVAKIA ENERGY, s.r.o., Bratislava 36807702 258003217 Elektrina - štadión 14.12.2018 114.00
FD/618/655 SLOVAKIA ENERGY, s.r.o., Bratislava 36807702 258010577 Elektrina - osvetlenie ihriska 14.12.2018 13.00
FD/618/656 SLOVAKIA ENERGY, s.r.o., Bratislava 36807702 258011151 Elektrina - verejné osvetlenie - MH 14.12.2018 75.00
FD/618/657 SLOVAKIA ENERGY, s.r.o., Bratislava 36807702 258010578 Elektrina - Požiarna zbrojnica 14.12.2018 24.00
FD/618/658 SLOVAKIA ENERGY, s.r.o., Bratislava 36807702 258011152 Elektrina - verejné osvetlenie 14.12.2018 146.00
FD/618/659 TESCO STORES SR, a.s., Bratislava 31321828 201805517 Tesco poukážky 17.12.2018 900.00
FD/618/660 Jozef Šípka, Pusté Sady 44798199 892018 Montáž vianočného osvetlenia 17.12.2018 229.92
FD/618/661 Západoslov. vodárenská spol., a.s., Nitra 36550949 8860104208 Voda - Obecný úrad + Materská škola 17.12.2018 31.10
FD/618/662 Západoslov. vodárenská spol., a.s., Nitra 36550949 8860104209 Voda - starý obecný úrad 17.12.2018 0.00
FD/618/663 Západoslov. vodárenská spol., a.s., Nitra 36550949 8860104210 Voda - Kultúrny dom 17.12.2018 20.74
FD/618/664 Západoslov. vodárenská spol., a.s., Nitra 36550949 8860104211 Voda - cintorín 17.12.2018 20.74
Zobrazené 641 - 660 z 673 zázamov | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34

Od 1. 1. 2011 vstúpil do platnosti zákon č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. Z neho vyplýva povinnosť zverejňovať všetky zmluvy, faktúry a objednávky na našej internetovej stránke od 1. januára 2011.