Faktúry 2018

Záznamy: Faktúry 2018

Zobrazené 1 - 20 z 673 zázamov | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34
Por. číslo Dodávateľ IČO Číslo dokladu Popis Dátum doručenia Suma € (s DPH)
FD/618/390 "U OZIFKOV" Sloboda Marián, Hájske 30406650 0000000001 Obedy dôchodci 7/2018 01.08.2018 1625.00
FD/618/448 "U OZIFKOV", Sloboda Marián, Hájske 30406650 0000000002 Obedy dôchodci 8/2018 05.09.2018 1641.00
FD/618/497 "U OZIFKOV", Sloboda Marián, Hájske 30406650 0000000002 Obedy dôchodci 9/2018 02.10.2018 1569.00
FD/618/114 Robert Javor REJK-NET, Šoporňa 47528176 00000688 Doplnenie políc pre rozhlasovú ústredňu 06.03.2018 89.62
FD/618/199 Robert Javor REJK-NET, Šoporňa 47528176 00001090 Oprava poruchy optiky 17.04.2018 1782.24
FD/618/315 Robert Javor REJK-NET, Šoporňa 47528176 00001740 Nákup kamery 15.06.2018 487.50
FD/618/319 Robert Javor REJK-NET, Šoporňa 47528176 00001743 Diagnostika obecného rozhlasu 18.06.2018 200.00
FD/618/031 MV autobox, s.r.o., Močenok 47487496 001/2018 Oprava - Škoda Fabia 17.01.2018 540.00
FD/618/230 Tomáš Kišš, Hájske 45366551 002 Údržba zelene v obecnom parku 10.05.2018 98.00
FD/618/210 Prog4Y, s. r. o., Bratislava 50996878 0022018 Poradenská činnosť 35% 23.04.2018 2310.00
FD/618/068 Ing. Vratislav Vetrák, Trenčín 37667041 0032018 Verejné obstarávanie - obstaranie 10 nájomných bytov 06.02.2018 1500.00
FD/618/388 Tomáš Kišš, Hájske 45366551 004 Zatrávnenie futbalového ihriska 31.07.2018 320.00
FD/618/229 Mgr. Aneta Kalaba, Horná Kráľová 48014745 01/05/18 Prenájom stolov a obrusov na Šampión vín MAS VITIS 09.05.2018 110.00
FD/618/496 JOZEF SMRHOLA-OLYMP, Santovka 32581190 01195/2018 Repre 01.10.2018 508.56
FD/618/565 JOZEF SMRHOLA-OLYMP, Santovka 32581190 01446/2018 Plaketa pre JUDr. Ďurinu 05.11.2018 69.89
FD/618/566 JOZEF SMRHOLA-OLYMP, Santovka 32581190 01473/2018 Vlajky pre budovu MŠ 05.11.2018 171.88
FD/618/111 Združenie obcí - RVC, Nitra 34006656 0212/2018 Publikácia 02.03.2018 26.00
FD/618/605 Verea, s.r.o., Trenčín 47803088 0312018 Realizácia verejného obstarávania pre nájomné byty 15.11.2018 1990.00
FD/618/405 BINS, s.r.o., Nitra 45510393 03472018 Plastové smetné nádoby 07.08.2018 157.80
FD/618/581 Poradca podnikateľa, spol. s r.o., Žilina 31592503 0418100267 Finančný spravodajca r. 2019 07.11.2018 26.40
Zobrazené 1 - 20 z 673 zázamov | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34

Od 1. 1. 2011 vstúpil do platnosti zákon č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. Z neho vyplýva povinnosť zverejňovať všetky zmluvy, faktúry a objednávky na našej internetovej stránke od 1. januára 2011.