Faktúry 2018

Záznamy: Faktúry 2018

Zobrazené 641 - 660 z 673 zázamov | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34
Por. číslo Dodávateľ IČO Číslo dokladu Popis Dátum doručenia Suma € (s DPH)
FD/618/461 Západoslov. vodárenská spol., a.s., Nitra 36550949 8860068336 Voda - Obecný úrad + Materská škola 10.09.2018 27.22
FD/618/462 Západoslov. vodárenská spol., a.s., Nitra 36550949 8860068337 Voda - starý obecný úrad 10.09.2018 0.00
FD/618/463 Západoslov. vodárenská spol., a.s., Nitra 36550949 8860068338 Voda - Kultúrny dom 10.09.2018 23.33
FD/618/464 Západoslov. vodárenská spol., a.s., Nitra 36550949 8860068339 Voda - cintorín 10.09.2018 23.33
FD/618/465 Západoslov. vodárenská spol., a.s., Nitra 36550949 8860068340 Voda - pošta 10.09.2018 1.30
FD/618/466 Západoslov. vodárenská spol., a.s., Nitra 36550949 8860068401 Voda - bytovka 10.09.2018 53.15
FD/618/536 Západoslov. vodárenská spol., a.s., Nitra 36550949 8860082016 Voda - Obecný úrad + Materská škola 15.10.2018 29.81
FD/618/537 Západoslov. vodárenská spol., a.s., Nitra 36550949 8860082017 Voda - starý obecný úrad 15.10.2018 0.00
FD/618/538 Západoslov. vodárenská spol., a.s., Nitra 36550949 8860082018 Voda - Kultúrny dom 15.10.2018 7.78
FD/618/539 Západoslov. vodárenská spol., a.s., Nitra 36550949 8860082019 Voda - cintorín 15.10.2018 15.55
FD/618/540 Západoslov. vodárenská spol., a.s., Nitra 36550949 8860082020 Voda - pošta 15.10.2018 2.59
FD/618/541 Západoslov. vodárenská spol., a.s., Nitra 36550949 8860082038 Voda - bytovka 15.10.2018 46.67
FD/618/606 Západoslov. vodárenská spol., a.s., Nitra 36550949 8860092776 Voda - Obecný úrad + Materská škola 16.11.2018 57.04
FD/618/607 Západoslov. vodárenská spol., a.s., Nitra 36550949 8860092777 Voda - Kultúrny dom 16.11.2018 15.55
FD/618/608 Západoslov. vodárenská spol., a.s., Nitra 36550949 8860092778 Voda - cintorín 16.11.2018 25.92
FD/618/609 Západoslov. vodárenská spol., a.s., Nitra 36550949 8860092779 Voda - pošta 16.11.2018 3.89
FD/618/611 Západoslov. vodárenská spol., a.s., Nitra 36550949 8860092838 Voda - bytovka 16.11.2018 49.26
FD/618/610 Západoslov. vodárenská spol., a.s., Nitra 36550949 8860092866 Voda - starý obecný úrad 16.11.2018 0.00
FD/618/661 Západoslov. vodárenská spol., a.s., Nitra 36550949 8860104208 Voda - Obecný úrad + Materská škola 17.12.2018 31.10
FD/618/662 Západoslov. vodárenská spol., a.s., Nitra 36550949 8860104209 Voda - starý obecný úrad 17.12.2018 0.00
Zobrazené 641 - 660 z 673 zázamov | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34

Od 1. 1. 2011 vstúpil do platnosti zákon č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. Z neho vyplýva povinnosť zverejňovať všetky zmluvy, faktúry a objednávky na našej internetovej stránke od 1. januára 2011.