Faktúry 2018

Záznamy: Faktúry 2018

Zobrazené 81 - 100 z 673 zázamov | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34
Por. číslo Dodávateľ IČO Číslo dokladu Popis Dátum doručenia Suma € (s DPH)
FD/618/563 obstaraj.to, s.r.o., Bratislava 50711709 18101008 Verejné obstarávanie pre zastrešenie ZŠ 02.11.2018 2700.00
FD/618/022 ADEPT BPH s.r.o., Trnovec nad Váhom 44134878 18101009 Zabezpečovanie úloh BOZP, OPP a PZS 07-12/2017 12.01.2018 360.00
FD/618/370 ADEPT BPH s.r.o., Trnovec nad Váhom 44134878 18101067 Zabezpečovanie úloh BOZP, OPP a PZS 01-06/2018 11.07.2018 360.00
FD/618/529 ADEPT BPH s.r.o., Trnovec nad Váhom 44134878 18101098 Vypracovanie bezpečnostnej charakteristiky 09.10.2018 120.00
FD/618/629 Haskont s.r.o., Kráľová nad Váhom 35365234 18166 Kontola a výmena has.prístrojov a hydrantov 30.11.2018 349.55
FD/618/137 Jozef Šípka, Pusté Sady 44798199 182018 Oprava - verejný rozhlas 15.03.2018 240.00
FD/618/585 Komplex - odpadová spoločnosť, s.r.o., Pusté Sady 34100644 183120 Ukladanie odpadu 12.11.2018 231.66
FD/618/586 Komplex - odpadová spoločnosť, s.r.o., Pusté Sady 34100644 183121 Prenájom kontajnerov a jazdný výkon 12.11.2018 176.81
FD/618/643 Komplex - odpadová spoločnosť, s.r.o., Pusté Sady 34100644 183448 Ukladanie odpadu 10.12.2018 86.52
FD/618/644 Komplex - odpadová spoločnosť, s.r.o., Pusté Sady 34100644 183449 Prenájom kontajnerov a jazdný výkon 10.12.2018 115.58
FD/618/259 Petit Press, a.s., Bratislava 35790253 1835106986 Inzercia - verejná obchodná súťaž starý OcÚ 21.05.2018 180.00
FD/618/373 Petit Press, a.s., Bratislava 35790253 1835110261 Inzercia 12.07.2018 216.00
FD/618/588 Petit Press, a.s., Bratislava 35790253 1835116753 Inzercia v MY Nitrianske noviny 12.11.2018 240.00
FD/618/084 EKOTEC spol. s r.o., Bratislava 00687022 18kdi00099 Kontrola detského ihriska 13.02.2018 220.80
FD/618/376 EKOTEC spol. s r.o., Bratislava 00687022 18kdi00627 Kontrola bezpečnosti multifunkčného ihriska 17.07.2018 193.20
FD/618/329 Orange Slovensko, a.s., Bratislava 35697270 1928319527 Nákup mobilného telefónu 25.06.2018 207.00
FD/618/544 Chal-Tec GmbH, Berlin   2018-6646538 Fotopasca na zberný dvor 17.10.2018 198.90
FD/618/026 Hana, spol. s r.o., Bernolákovo 50133322 2018/001 Spracovanie 2. etapy passportu dopravného značenia 15.01.2018 500.00
FD/618/567 "U OZIFKOV", Sloboda Marián, Hájske 30406650 2018/4 Obedy dôchodci 10/2018 05.11.2018 1746.00
FD/618/584 "U OZIFKOV", Sloboda Marián, Hájske 30406650 2018/5 Občerstvenie odkrývanie pamätnej tabule 08.11.2018 960.00
Zobrazené 81 - 100 z 673 zázamov | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34

Od 1. 1. 2011 vstúpil do platnosti zákon č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. Z neho vyplýva povinnosť zverejňovať všetky zmluvy, faktúry a objednávky na našej internetovej stránke od 1. januára 2011.