Faktúry 2018

Záznamy: Faktúry 2018

Zobrazené 81 - 100 z 673 zázamov | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34
Por. číslo Dodávateľ IČO Číslo dokladu Popis Dátum doručenia Suma € (s DPH)
FD/618/081 Komplex - odpadová spoločnosť, s.r.o., Pusté Sady 34100644 180200 Ukladanie odpadu 01/2018 12.02.2018 18.38
FD/618/082 Komplex - odpadová spoločnosť, s.r.o., Pusté Sady 34100644 180201 Prenájom kontajnerov a jazdný výkon 12.02.2018 54.41
FD/618/083 FEREX, s.r.o. Nitra 17682258 20180152 Plastové smetné nádoby 13.02.2018 18.84
FD/618/084 EKOTEC spol. s r.o., Bratislava 00687022 18kdi00099 Kontrola detského ihriska 13.02.2018 220.80
FD/618/085 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Nitra 36550949 8860003336 Voda - Obecný úrad + Materská škola 13.02.2018 55.74
FD/618/086 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Nitra 36550949 8860003337 Voda - starý obecný úrad 13.02.2018 0.00
FD/618/087 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Nitra 36550949 8860003338 Voda - Kultúrny dom 13.02.2018 6.48
FD/618/088 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Nitra 36550949 8860003339 Voda - cintorín 13.02.2018 0.00
FD/618/089 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Nitra 36550949 8860003340 Voda - pošta 13.02.2018 2.59
FD/618/090 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Nitra 36550949 8860003373 Voda - bytovka 19.02.2018 157.80
FD/618/091 BINS, s.r.o., Nitra 45510393 0882018 Plastové smetné nádoby 19.02.2018 157.80
FD/618/092 TOPSET Solutions, s.r.o., Stupava 46919805 1180265 Aktualizácia - programov 20.02.2018 912.00
FD/618/093 TOPSET Solutions, s.r.o., Stupava 46919805 1181062 Zverejňovanie cintorínov 20.02.2018 57.88
FD/618/094 TOPSET Solutions, s.r.o., Stupava 46919805 1181374 Aktualizácia - dáta WinCity kataster 20.02.2018 36.00
FD/618/095 Ponitrianske zdr. Obcí pre SZaNO, Výčapy-Opatovce 37969358 2018990123 Nakladanie s odpadom 20.02.2018 1322.64
FD/618/096 Slovnaft, a.s., Bratislava 31322832 4590933267 Benzín 20.02.2018 182.73
FD/618/097 Orange Slovensko, a.s., Bratislava 35697270 5442855535 Mobilný internet 23.02.2018 9.98
FD/618/098 Orange Slovensko, a.s., Bratislava 35697270 35697270 Mobil starosta 23.02.2018 45.00
FD/618/099 Orange Slovensko, a.s., Bratislava 35697270 5442850523 Mobilný internet - verejné osvetlenie 23.02.2018 5.99
FD/618/100 Orange Slovensko, a.s., Bratislava 35697270 5442855890 Mobilný internet - verejné osvetlenie 23.02.2018 5.99
Zobrazené 81 - 100 z 673 zázamov | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34

Od 1. 1. 2011 vstúpil do platnosti zákon č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. Z neho vyplýva povinnosť zverejňovať všetky zmluvy, faktúry a objednávky na našej internetovej stránke od 1. januára 2011.