Faktúry 2018

Záznamy: Faktúry 2018

Zobrazené 1 - 20 z 673 zázamov | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34
Por. číslo Dodávateľ IČO Číslo dokladu Popis Dátum doručenia Suma € (s DPH)
FD/618/493 SPP, a.s., Bratislava 35815256 7401261127 Plyn - preplatok 28.09.2018 -4378.87
FD/618/004 SLOVAKIA ENERGY, s.r.o., Bratislava 36807702 2811005075 Elektrina - verejné osvetlenie - Kultúrny dom - preplatok 03.01.2018 -2309.82
FD/618/041 SLOVAKIA ENERGY, s.r.o., Bratislava 36807702 2811014608 Elektrina - verejné osvetlenie - preplatok 19.01.2018 -794.16
FD/618/408 SLOVAKIA ENERGY, s.r.o., Bratislava 36807702 2811139925 Elektrina - Materská škola + Obecný úrad - preplatok 08.08.2018 -389.57
FD/618/007 SLOVAKIA ENERGY, s.r.o., Bratislava 36807702 2811005207 Elektrina - starý Obecný úrad - preplatok 04.01.2018 -322.41
FD/618/124 SLOVAKIA ENERGY, s.r.o., Bratislava 36807702 2811047197 Elektrina - Materská škola + Obecný úrad - preplatok 08.03.2018 -302.96
FD/618/641 SLOVAKIA ENERGY, s.r.o., Bratislava 36807702 2811210404 Elektrina - Materská škola + Obecný úrad - preplatok 07.12.2018 -263.66
FD/618/037 SLOVAKIA ENERGY, s.r.o., Bratislava 36807702 2811014607 Elektrina - verejné osvetlenie - MH - preplatok 19.01.2018 -260.00
FD/618/304 SLOVAKIA ENERGY, s.r.o., Bratislava 36807702 2811107582 Elektrina - verejné osvetlenie - Kultúrny dom - preplatok 13.06.2018 -240.87
FD/618/348 SLOVAKIA ENERGY, s.r.o., Bratislava 36807702 2811120357 Elektrina - Kultúrny dom - preplatok 09.07.2018 -143.04
FD/618/517 SLOVAKIA ENERGY, s.r.o., Bratislava 36807702 2811175894 Elektrina - Materská škola + Obecný úrad - preplatok 08.10.2018 -113.86
FD/618/515 SLOVAKIA ENERGY, s.r.o., Bratislava 36807702 2811175893 Elektrina - Kultúrny dom - preplatok 08.10.2018 -73.44
FD/618/059 SLOVAKIA ENERGY, s.r.o., Bratislava 36807702 2811023200 Elektrina - Materská škola + Obecný úrad - preplatok 01.02.2018 -56.95
FD/618/350 SLOVAKIA ENERGY, s.r.o., Bratislava 36807702 2811120358 Elektrina - Materská škola + Obecný úrad - preplatok 09.07.2018 -41.43
FD/618/577 SLOVAKIA ENERGY, s.r.o., Bratislava 36807702 2811193744 Elektrina - Kultúrny dom - preplatok 07.11.2018 -39.78
FD/618/001 SLOVAKIA ENERGY, s.r.o., Bratislava 36807702 2811004133 Elektrina - Dom smútku - preplatok 02.01.2018 -35.68
FD/618/171 SLOVAKIA ENERGY, s.r.o., Bratislava 36807702 2811067272 Elektrina - Kultúrny dom - preplatok 09.04.2018 -31.89
FD/618/624 Gemini Group, s.r.o., Bratislava 36846244 12612018 Vypracovanie projektu - nákup zavlažov. systému na fut.ihrisko 26.11.2018 -24.00
FD/618/612 ZSE Energia, a.s., Bratislava 36677281 7111729487 Plyn - dom Lipovských 19.11.2018 -18.82
FD/618/122 SLOVAKIA ENERGY, s.r.o., Bratislava 36807702 2811047196 Elektrina - Kultúrny dom - preplatok 08.03.2018 -18.16
Zobrazené 1 - 20 z 673 zázamov | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34

Od 1. 1. 2011 vstúpil do platnosti zákon č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. Z neho vyplýva povinnosť zverejňovať všetky zmluvy, faktúry a objednávky na našej internetovej stránke od 1. januára 2011.