Faktúry 2018

Záznamy: Faktúry 2018

Zobrazené 481 - 500 z 673 zázamov | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34
Por. číslo Dodávateľ IČO Číslo dokladu Popis Dátum doručenia Suma € (s DPH)
FD/618/335 Artefactum s.r.o., Senec 46379622 2018051 Administrácia webstránky a servis 07/2018 03.07.2018 200.00
FD/618/389 Artefactum s.r.o., Senec 46379622 2018057 Administrácia webstránky a servis 08/2018 31.07.2018 200.00
FD/618/393 Štefan Mésároš, Cabaj-Čápor 50157655 20180002 Priečka do knižnice v ZŠ 02.08.2018 200.00
FD/618/441 Artefactum s.r.o., Senec 46379622 2018061 Administrácia webstránky a servis 09/2018 31.08.2018 200.00
FD/618/495 Artefactum s.r.o., Senec 46379622 2018066 Administrácia webstránky a servis 10/2018 01.10.2018 200.00
FD/618/562 Artefactum s.r.o., Senec 46379622 2018071 Administrácia webstránky a servis 11/2018 31.10.2018 200.00
FD/618/626 Artefactum s.r.o., Senec 46379622 2018076 Administrácia webstránky a servis 12/2018 26.11.2018 200.00
FD/618/571 Metro Cash&Carry SR s.r.o., Ivanka pri Dunaji 45952671 29 Nákup na odhaľovanie pamätnej tabule 07.11.2018 205.79
FD/618/329 Orange Slovensko, a.s., Bratislava 35697270 1928319527 Nákup mobilného telefónu 25.06.2018 207.00
FD/618/136 Jozef Šípka, Pusté Sady 44798199 172018 Demontáž vianočného osvetlenia 15.03.2018 210.00
FD/618/347 František Kubica, Hájske 17683009 20180030 Pracovné náradie 09.07.2018 210.15
FD/618/492 Michal Ormandy 43230814 2018012 Tlačiareň a inštalácia 27.09.2018 213.96
FD/618/067 Gemini Group, s.r.o., Bratislava 36846244 1282018 Vypracovanie projektu - nákup zavlažovacieho systému na fut. ihrisko 06.02.2018 216.00
FD/618/373 Petit Press, a.s., Bratislava 35790253 1835110261 Inzercia 12.07.2018 216.00
FD/618/084 EKOTEC spol. s r.o., Bratislava 00687022 18kdi00099 Kontrola detského ihriska 13.02.2018 220.80
FD/618/587 Support & Consulting s.r.o., Trenčín 36335576 2018262 Externý manažment pre projekt MŠ a OcÚ 12.11.2018 221.18
FD/618/503 Dávid Skalický, Močenok 47808756 20180017 Oprava - Opel 04.10.2018 225.00
FD/618/660 Jozef Šípka, Pusté Sady 44798199 892018 Montáž vianočného osvetlenia 17.12.2018 229.92
FD/618/424 GEODETICA, s.r.o., Nitra 45417768 21/2018 Geometrický plán na oddelenie pozemku na ČOV 13.08.2018 230.00
FD/618/585 Komplex - odpadová spoločnosť, s.r.o., Pusté Sady 34100644 183120 Ukladanie odpadu 12.11.2018 231.66
Zobrazené 481 - 500 z 673 zázamov | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34

Od 1. 1. 2011 vstúpil do platnosti zákon č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. Z neho vyplýva povinnosť zverejňovať všetky zmluvy, faktúry a objednávky na našej internetovej stránke od 1. januára 2011.