Faktúry 2018

Záznamy: Faktúry 2018

Zobrazené 641 - 660 z 673 zázamov | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34
Por. číslo Dodávateľ IČO Číslo dokladu Popis Dátum doručenia Suma € (s DPH)
FD/618/260 Ponitrianske zdr. Obcí pre SZaNO, Výčapy-Opatovce 37969358 2018990461 Nakladanie s odpadom 21.05.2018 1715.02
FD/618/567 "U OZIFKOV", Sloboda Marián, Hájske 30406650 2018/4 Obedy dôchodci 10/2018 05.11.2018 1746.00
FD/618/199 Robert Javor REJK-NET, Šoporňa 47528176 00001090 Oprava poruchy optiky 17.04.2018 1782.24
FD/618/483 Up Slovensko, s.r.o., Bratislava 31396674 118098898 Stravné lístky 21.09.2018 1853.40
FD/618/378 Ponitrianske zdr. Obcí pre SZaNO, Výčapy-Opatovce 37969358 2018990732 Nakladanie s odpadom 19.07.2018 1924.06
FD/618/478 Ponitrianske zdr. Obcí pre SZaNO, Výčapy-Opatovce 37969358 2018990967 Nakladanie s odpadom 19.09.2018 1940.68
FD/618/650 Ponitrianske zdr. Obcí pre SZaNO, Výčapy-Opatovce 37969358 2018991328 Nakladanie s odpadom 13.12.2018 1958.46
FD/618/550 Ponitrianske zdr. Obcí pre SZaNO, Výčapy-Opatovce 37969358 2018991089 Nakladanie s odpadom 23.10.2018 1984.14
FD/618/605 Verea, s.r.o., Trenčín 47803088 0312018 Realizácia verejného obstarávania pre nájomné byty 15.11.2018 1990.00
FD/618/162 Danica Smetanová CREATIVE, Sládkovičovo 17482801 2018040001 Vypracovanie žiadosti - zastrešenie ZŠ 03.04.2018 2000.00
FD/618/354 VOLUMA SK, s.r.o., Šenkvice 50813561 180702 Verejné obstarávanie pre MŠ a OcÚ 10.07.2018 2000.00
FD/618/210 Prog4Y, s. r. o., Bratislava 50996878 0022018 Poradenská činnosť 35% 23.04.2018 2310.00
FD/618/032 SPP, a.s., Bratislava 35815256 7421285448 Plyn - nedoplatok 17.01.2018 2346.98
FD/618/320 Ponitrianske zdr. Obcí pre SZaNO, Výčapy-Opatovce 37969358 2018990584 Nakladanie s odpadom 19.06.2018 2601.82
FD/618/563 obstaraj.to, s.r.o., Bratislava 50711709 18101008 Verejné obstarávanie pre zastrešenie ZŠ 02.11.2018 2700.00
FD/618/552 JAZO,s.r.o., Bratislava 35820535 180100028 Zhotovenie žulovej tabule padlým vojakom 23.10.2018 3578.00
FD/618/286 Július Buch - BUCH, Šaľa 14132168 318009 Vyhotovenie zvislého dopravného značenia 06.06.2018 3600.00
FD/618/520 I.N.I., s.r.o., Nové Sady 36564893 2220180120 Projektová dokumentácia realizácia vodozádržných opatrení 08.10.2018 3900.00
FD/618/504 Karel Horváth, Šárovce 34687921 3/2018 Oplotenie zberného dvora na zelený odpad 50% 04.10.2018 3986.00
FD/618/543 Karel Horváth, Šárovce 34687921 4/2018 Oplotenie zberného dvora na zelený odpad 50% 17.10.2018 3986.00
Zobrazené 641 - 660 z 673 zázamov | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34

Od 1. 1. 2011 vstúpil do platnosti zákon č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. Z neho vyplýva povinnosť zverejňovať všetky zmluvy, faktúry a objednávky na našej internetovej stránke od 1. januára 2011.