Faktúry 2018

Záznamy: Faktúry 2018

Zobrazené 81 - 100 z 673 zázamov | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34
Por. číslo Dodávateľ IČO Číslo dokladu Popis Dátum doručenia Suma € (s DPH)
FD/618/485 Orange Slovensko, a.s., Bratislava 35697270 5474091778 Mobilný internet - verejné osvetlenie 24.09.2018 5.99
FD/618/486 Orange Slovensko, a.s., Bratislava 35697270 5474087072 Mobilný internet - verejné osvetlenie 24.09.2018 5.99
FD/618/553 Orange Slovensko, a.s., Bratislava 35697270 5478586089 Mobilný internet - verejné osvetlenie 16.10.2018 5.99
FD/618/554 Orange Slovensko, a.s., Bratislava 35697270 5478584818 Mobilný internet - verejné osvetlenie 23.10.2018 5.99
FD/618/555 Orange Slovensko, a.s., Bratislava 35697270 5478579241 Mobilný internet - verejné osvetlenie 23.10.2018 5.99
FD/618/618 Orange Slovensko, a.s., Bratislava 35697270 5483100379 Mobilný internet - verejné osvetlenie 23.11.2018 5.99
FD/618/619 Orange Slovensko, a.s., Bratislava 35697270 5483099608 Mobilný internet - verejné osvetlenie 23.11.2018 5.99
FD/618/620 Orange Slovensko, a.s., Bratislava 35697270 5483093660 Mobilný internet - verejné osvetlenie 23.11.2018 5.99
FD/618/671 Orange Slovensko, a.s., Bratislava 35697270 5487632100 Mobilný internet - verejné osvetlenie 27.12.2018 5.99
FD/618/672 Orange Slovensko, a.s., Bratislava 35697270 5487630955 Mobilný internet - verejné osvetlenie 27.12.2018 5.99
FD/618/673 Orange Slovensko, a.s., Bratislava 35697270 5487625137 Mobilný internet - verejné osvetlenie 27.12.2018 5.99
FD/618/023 ZSE Energia, a.s., Bratislava 36677281 7131194078 Plyn - dom Lipovských - nedoplatok 15.01.2018 6.12
FD/618/087 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Nitra 36550949 8860003338 Voda - Kultúrny dom 13.02.2018 6.48
FD/618/269 ZSE Energia, a.s., Bratislava 36677281 7170990173 Elektrina - dom Lipovských 28.05.2018 6.70
FD/618/030 Poradca podnikateľa, spol. s r.o., Žilina 31592503 5041702006 Finančný spravodajca r. 2017 17.01.2018 7.45
FD/618/314 Poradca s.r.o., Žilina 36371271 89957606 Publikácia 14.06.2018 7.50
FD/618/538 Západoslov. vodárenská spol., a.s., Nitra 36550949 8860082018 Voda - Kultúrny dom 15.10.2018 7.78
FD/618/018 ZSE Energia, a.s., Bratislava 36677281 7380011431 Elektrina - bytovka - nedoplatok 08.01.2018 8.85
FD/618/195 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Nitra 36550949 8860025798 Voda - Kultúrny dom 16.04.2018 9.07
FD/618/047 Orange Slovensko, a.s., Bratislava 35697270 5438401136 Mobilný internet 23.01.2018 9.98
Zobrazené 81 - 100 z 673 zázamov | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34

Od 1. 1. 2011 vstúpil do platnosti zákon č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. Z neho vyplýva povinnosť zverejňovať všetky zmluvy, faktúry a objednávky na našej internetovej stránke od 1. januára 2011.