Faktúry 2018

Záznamy: Faktúry 2018

Zobrazené 481 - 500 z 673 zázamov | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34
Por. číslo Dodávateľ IČO Číslo dokladu Popis Dátum doručenia Suma € (s DPH)
FD/618/593 SLOVAKIA ENERGY, s.r.o., Bratislava 36807702 258001951 Elektrina - Dom smútku 13.11.2018 25.00
FD/618/594 SLOVAKIA ENERGY, s.r.o., Bratislava 36807702 258199234 Elektrina - verejné osvetlenie - Kultúrny dom 13.11.2018 159.00
FD/618/595 SLOVAKIA ENERGY, s.r.o., Bratislava 36807702 258003216 Elektrina - starý Obecný úrad 13.11.2018 40.00
FD/618/596 SLOVAKIA ENERGY, s.r.o., Bratislava 36807702 258003217 Elektrina - štadión 13.11.2018 114.00
FD/618/597 SLOVAKIA ENERGY, s.r.o., Bratislava 36807702 258010577 Elektrina - osvetlenie ihriska 13.11.2018 13.00
FD/618/598 SLOVAKIA ENERGY, s.r.o., Bratislava 36807702 258011151 Elektrina - verejné osvetlenie - MH 13.11.2018 75.00
FD/618/599 SLOVAKIA ENERGY, s.r.o., Bratislava 36807702 258010578 Elektrina - Požiarna zbrojnica 13.11.2018 24.00
FD/618/600 SLOVAKIA ENERGY, s.r.o., Bratislava 36807702 258011152 Elektrina - verejné osvetlenie 13.11.2018 146.00
FD/618/640 SLOVAKIA ENERGY, s.r.o., Bratislava 36807702 2811210403 Elektrina - Kultúrny dom - preplatok 07.12.2018 -2.45
FD/618/641 SLOVAKIA ENERGY, s.r.o., Bratislava 36807702 2811210404 Elektrina - Materská škola + Obecný úrad - preplatok 07.12.2018 -263.66
FD/618/651 SLOVAKIA ENERGY, s.r.o., Bratislava 36807702 258001951 Elektrina - Dom smútku 14.12.2018 25.00
FD/618/652 SLOVAKIA ENERGY, s.r.o., Bratislava 36807702 258199234 Elektrina - verejné osvetlenie - Kultúrny dom 14.12.2018 159.00
FD/618/653 SLOVAKIA ENERGY, s.r.o., Bratislava 36807702 258003216 Voda - starý obecný úrad 14.12.2018 40.00
FD/618/654 SLOVAKIA ENERGY, s.r.o., Bratislava 36807702 258003217 Elektrina - štadión 14.12.2018 114.00
FD/618/655 SLOVAKIA ENERGY, s.r.o., Bratislava 36807702 258010577 Elektrina - osvetlenie ihriska 14.12.2018 13.00
FD/618/656 SLOVAKIA ENERGY, s.r.o., Bratislava 36807702 258011151 Elektrina - verejné osvetlenie - MH 14.12.2018 75.00
FD/618/657 SLOVAKIA ENERGY, s.r.o., Bratislava 36807702 258010578 Elektrina - Požiarna zbrojnica 14.12.2018 24.00
FD/618/658 SLOVAKIA ENERGY, s.r.o., Bratislava 36807702 258011152 Elektrina - verejné osvetlenie 14.12.2018 146.00
FD/618/112 Slovenská pošta, a.s., Banská Bystrica 36631124 9001099655 Tlač poštových peňažných poukazov 05.03.2018 12.59
FD/618/156 SLOVGRAM, Bratislava 17310598 1805428 Odmeny umelcom a výrobcom za verejný prenos cez MR 27.03.2018 38.50
Zobrazené 481 - 500 z 673 zázamov | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34

Od 1. 1. 2011 vstúpil do platnosti zákon č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. Z neho vyplýva povinnosť zverejňovať všetky zmluvy, faktúry a objednávky na našej internetovej stránke od 1. januára 2011.