Faktúry 2018

Záznamy: Faktúry 2018

Zobrazené 641 - 660 z 673 zázamov | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34
Por. číslo Dodávateľ IČO Číslo dokladu Popis Dátum doručenia Suma € (s DPH)
FD/618/142 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Nitra 36550949 8860014671 Voda - pošta 15.03.2018 2.59
FD/618/143 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Nitra 36550949 8860014735 Voda - bytovka 15.03.2018 45.37
FD/618/193 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Nitra 36550949 8860025796 Voda - Obecný úrad + Materská škola 16.04.2018 35.00
FD/618/194 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Nitra 36550949 8860025797 Voda - starý obecný úrad 16.04.2018 0.00
FD/618/195 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Nitra 36550949 8860025798 Voda - Kultúrny dom 16.04.2018 9.07
FD/618/196 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Nitra 36550949 8860025799 Voda - cintorín 16.04.2018 0.00
FD/618/197 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Nitra 36550949 8860025800 Voda - pošta 16.04.2018 1.30
FD/618/198 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Nitra 36550949 8860025839 Voda - bytovka 16.04.2018 41.48
FD/618/111 Združenie obcí - RVC, Nitra 34006656 0212/2018 Publikácia 02.03.2018 26.00
FD/618/018 ZSE Energia, a.s., Bratislava 36677281 7380011431 Elektrina - bytovka - nedoplatok 08.01.2018 8.85
FD/618/019 ZSE Energia, a.s., Bratislava 36677281 7380011432 Elektrina - dom Lipovských - nedoplatok 08.01.2018 35.10
FD/618/023 ZSE Energia, a.s., Bratislava 36677281 7131194078 Plyn - dom Lipovských - nedoplatok 15.01.2018 6.12
FD/618/024 ZSE Energia, a.s., Bratislava 36677281 7449814355 Elektrina - dom Lipovských 15.01.2018 17.00
FD/618/025 ZSE Energia, a.s., Bratislava 36677281 7449814356 Elektrina - bytovka 15.01.2018 32.06
FD/618/028 ZSE Energia, a.s., Bratislava 36677281 7459359319 Plyn - Dom Lipovských 16.01.2018 13.75
FD/618/064 ZSE Energia, a.s., Bratislava 36677281 7449865402 Elektrina - Dom Lipovských 05.02.2018 17.00
FD/618/120 ZSE Energia, a.s., Bratislava 36677281 7459394878 Elektrina - dom Lipovských 08.03.2018 17.00
FD/618/167 ZSE Energia, a.s., Bratislava 36677281 7459461520 Elektrina - dom Lipovských 09.04.2018 17.00
FD/618/168 ZSE Energia, a.s., Bratislava 36677281 7459461521 Elektrina - bytovka 09.04.2018 32.06
FD/618/175 ZSE Energia, a.s., Bratislava 36677281 7479232371 Plyn - dom Lipovských 09.04.2018 13.75
Zobrazené 641 - 660 z 673 zázamov | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34

Od 1. 1. 2011 vstúpil do platnosti zákon č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. Z neho vyplýva povinnosť zverejňovať všetky zmluvy, faktúry a objednávky na našej internetovej stránke od 1. januára 2011.