Faktúry 2019

Záznamy: Faktúry 2019

Zobrazené 1 - 20 z 95 zázamov | 1 2 3 4 5
Por. číslo Dodávateľ IČO Číslo dokladu Popis Dátum doručenia Suma € (s DPH)
FD/619/095 JOZEF SMRHOLA-OLYMP, Santovka 32581190 00114/2019 Erb, štátny znak a tabule na budovu MŠ s OcÚ 28.02.2019 418.38
FD/619/094 Orange Slovensko, a.s., Bratislava 35697270 5496738252 Mobilný internet 25.02.2019 9.98
FD/619/093 Orange Slovensko, a.s., Bratislava 35697270 5496771552 Mobil hlavný kontrolór obce 25.02.2019 30.06
FD/619/092 Orange Slovensko, a.s., Bratislava 35697270 5496732792 Mobilný internet - verejné osvetlenie 25.02.2019 5.99
FD/619/091 Orange Slovensko, a.s., Bratislava 35697270 5496738600 Mobilný internet - verejné osvetlenie 25.02.2019 5.99
FD/619/090 Orange Slovensko, a.s., Bratislava 35697270 5496739618 Mobilný internet - verejné osvetlenie 25.02.2019 5.99
FD/619/089 Profesionálny register s.r.o. , Bratislava 46938079 FA000122/2 Reklamné služby 21.02.2019 240.00
FD/619/088 Ponitrianske zdr. Obcí pre SZaNO, Výčapy-Opatovce 37969358 2019990134 Nakladanie s odpadom 20.02.2019 1417.06
FD/619/087 Lamitec, spol. s r.o., Bratislava 35710691 19008578 Kancelárske potreby 20.02.2019 117.49
FD/619/086 AXATEM Projekt s.r.o. Čierna Voda 48293334 2019006 Poradenstvo v oblasti prevencie kriminality 2019 20.02.2019 480.00
FD/619/085 SOZA, Bratislava 00178454 2191105014 Autorská odmena za licenciu na verejné použitie hudobných diel 20.02.2019 20.40
FD/619/084 Slovnaft, a.s., Bratislava 31322832 4591098951 Benzín 19.02.2019 203.86
FD/619/083 Technická inšpekcia, a.s. , Bratislava 36653004 2019410544 Posúdenie projektovej dokumentácie MŠ s OcÚ 18.02.2019 144.00
FD/619/082 Centrum polygrafických služieb. Bratislava 42272360 1560005420 Matričné listiny 15.02.2019 37.52
FD/619/081 Západoslov. vodárenská spol., a.s., Nitra 36550949 8960003785 Voda - bytovka 14.02.2019 50.56
FD/619/080 Západoslov. vodárenská spol., a.s., Nitra 36550949 8960003763 Voda - pošta 14.02.2019 3.89
FD/619/079 Západoslov. vodárenská spol., a.s., Nitra 36550949 8960003762 Voda - cintorín 14.02.2019 0.00
FD/619/078 Západoslov. vodárenská spol., a.s., Nitra 36550949 8960003761 Voda - Kultúrny dom 14.02.2019 10.37
FD/619/077 Západoslov. vodárenská spol., a.s., Nitra 36550949 8960003760 Voda - starý obecný úrad 14.02.2019 0.00
FD/619/076 Západoslov. vodárenská spol., a.s., Nitra 36550949 8960003759 Voda - Obecný úrad + Materská škola 14.02.2019 27.22
Zobrazené 1 - 20 z 95 zázamov | 1 2 3 4 5

Od 1. 1. 2011 vstúpil do platnosti zákon č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. Z neho vyplýva povinnosť zverejňovať všetky zmluvy, faktúry a objednávky na našej internetovej stránke od 1. januára 2011.