Faktúry 2019

Záznamy: Faktúry 2019

Zobrazené 1 - 20 z 321 zázamov | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Por. číslo Dodávateľ IČO Číslo dokladu Popis Dátum doručenia Suma € (s DPH)
FD/619/321 SLOVAKIA ENERGY, s.r.o., Bratislava 36807702 259001732 Elektrina - Požiarna zbrojnica 12.07.2019 24.00
FD/619/320 SLOVAKIA ENERGY, s.r.o., Bratislava 36807702 259167410 Elektrina - verejné osvetlenie - MH 12.07.2019 87.00
FD/619/319 SLOVAKIA ENERGY, s.r.o., Bratislava 36807702 259001735 Elektrina - verejné osvetlenie 12.07.2019 154.00
FD/619/318 SLOVAKIA ENERGY, s.r.o., Bratislava 36807702 259001731 Elektrina - osvetlenie ihriska 12.07.2019 13.00
FD/619/317 SLOVAKIA ENERGY, s.r.o., Bratislava 36807702 259001733 Elektrina - Dom smútku 12.07.2019 23.00
FD/619/316 SLOVAKIA ENERGY, s.r.o., Bratislava 36807702 259004974 Elektrina - verejné osvetlenie - Kultúrny dom 12.07.2019 152.00
FD/619/315 SLOVAKIA ENERGY, s.r.o., Bratislava 36807702 259269206 Elektrina - Materská škola + Obecný úrad 10.07.2019 273.00
FD/619/314 SLOVAKIA ENERGY, s.r.o., Bratislava 36807702 2911142097 Elektrina - Materská škola + Obecný úrad - preplatok 10.07.2019 -3.74
FD/619/313 SLOVAKIA ENERGY, s.r.o., Bratislava 36807702 2592699205 Elektrina - Kultúrny dom 10.07.2019 146.00
FD/619/312 SLOVAKIA ENERGY, s.r.o., Bratislava 36807702 2911142096 Elektrina - Kultúrny dom - preplatok 10.07.2019 -75.76
FD/619/311 Slovak telekom, a.s., Bratislava 35763469 8236443669 Telefón - všetky pevné linky a mobily 09.07.2019 168.61
FD/619/310 Ponitrianske zdr. Obcí pre SZaNO, Výčapy-Opatovce 37969358 2019990659 Nakladanie s odpadom - dobropis 08.07.2019 -383.75
FD/619/309 Ponitrianske zdr. Obcí pre SZaNO, Výčapy-Opatovce 37969358 2019990710 Nakladanie s odpadom - dobropis 08.07.2019 -64.32
FD/619/308 Ponitrianske zdr. Obcí pre SZaNO, Výčapy-Opatovce 37969358 2019990814 Nakladanie s odpadom - doúčtovanie 08.07.2019 299.75
FD/619/307 ZSE Energia, a.s., Bratislava 36677281 7661327847 Plyn - dom Lipovských 08.07.2019 13.75
FD/619/306 ADEPT BPH s.r.o., Trnovec nad Váhom 44134878 19101068 Zabezpečovanie úloh BOZP, OPP a PZS 01-06/2019 08.07.2019 360.00
FD/619/305 František Kubica, Hájske 17683009 20190043 Nákup materiálu na OcÚ a do ŠK 08.07.2019 155.35
FD/619/304 Ponitrianske zdr. Obcí pre SZaNO, Výčapy-Opatovce 37969358 2019990762 Nakladanie s odpadom 08.07.2019 2764.35
FD/619/303 JUDr. Jozef Czibula, Vlčany   2019023 Právna pomoc 2. štvrťrok 2019 04.07.2019 600.00
FD/619/302 ZSE Energia, a.s., Bratislava 36677281 7671262630 Elektrina - bytovka 04.07.2019 22.88
Zobrazené 1 - 20 z 321 zázamov | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Od 1. 1. 2011 vstúpil do platnosti zákon č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. Z neho vyplýva povinnosť zverejňovať všetky zmluvy, faktúry a objednávky na našej internetovej stránke od 1. januára 2011.