Faktúry 2019

Záznamy: Faktúry 2019

Zobrazené 1 - 20 z 180 zázamov | 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Por. číslo Dodávateľ IČO Číslo dokladu Popis Dátum doručenia Suma € (s DPH)
FD/619/180 TOPSET Solutions, s.r.o., Stupava 46919805 9190138 Školenie 15.04.2019 304.50
FD/619/179 Ponitrianske zdr. Obcí pre SZaNO, Výčapy-Opatovce 37969358 2019990310 Nakladanie s biologickým odpadom 15.04.2019 566.45
FD/619/178 Ponitrianske zdr. Obcí pre SZaNO, Výčapy-Opatovce 37969358 2019990290 Nakladanie s odpadom 15.04.2019 1701.60
FD/619/177 SPP- distribúcia, a.s., Bratislava 35910739 9000321287 Poplatok za vyjadrenie k ČOV a kanalizácii 12.04.2019 120.00
FD/619/176 Dobrovoľná požiarna ochrana SR, Bratislava 00177474 20190249 Prípravné školenie členov DHJ 12.04.2019 450.00
FD/619/175 Západoslov. vodárenská spol., a.s., Nitra 36550949 8960024338 Voda - pošta 12.04.2019 3.89
FD/619/174 Západoslov. vodárenská spol., a.s., Nitra 36550949 8960024337 Voda - cintorín 12.04.2019 1.30
FD/619/173 Západoslov. vodárenská spol., a.s., Nitra 36550949 8960024336 Voda - Kultúrny dom 12.04.2019 16.85
FD/619/172 Západoslov. vodárenská spol., a.s., Nitra 36550949 8960024335 Voda - starý obecný úrad 12.04.2019 0.00
FD/619/171 Západoslov. vodárenská spol., a.s., Nitra 36550949 8960024334 Voda - Obecný úrad + Materská škola 12.04.2019 29.81
FD/619/170 BOLA spol. s r.o., Praha 10 - Vršovice, ČR 18630219 9090187 Detektor oxidu uhoľnatého do kotolne 09.04.2019 78.74
FD/619/169 Západoslov. vodárenská spol., a.s., Nitra 36550949 8960024348 Voda - bytovka 09.04.2019 49.26
FD/619/168 Slovak telekom, a.s., Bratislava 35763469 8230158557 Telefón - všetky pevné linky a mobily 08.04.2019 144.76
FD/619/167 ZSE Energia, a.s., Bratislava 36677281 7479483550 Plyn - dom Lipovských 08.04.2019 13.75
FD/619/166 FEREX, s.r.o. Nitra 17682258 20190405 Plastové smetné nádoby 05.04.2019 37.68
FD/619/165 SLOVAKIA ENERGY, s.r.o., Bratislava 36807702 259125207 Elektrina - Materská škola + Obecný úrad 05.04.2019 301.00
FD/619/164 SLOVAKIA ENERGY, s.r.o., Bratislava 36807702 2911078021 Elektrina - Materská škola + Obecný úrad - nedoplatok 05.04.2019 76.84
FD/619/163 SLOVAKIA ENERGY, s.r.o., Bratislava 36807702 259125206 Elektrina - Kultúrny dom 05.04.2019 171.00
FD/619/162 SLOVAKIA ENERGY, s.r.o., Bratislava 36807702 2911078020 Elektrina - Kultúrny dom - nedoplatok 05.04.2019 230.74
FD/619/161 JUDr. Jozef Czibula, Vlčany   2019010 Právna pomoc 1. štvrťrok 2019 04.04.2019 600.00
Zobrazené 1 - 20 z 180 zázamov | 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Od 1. 1. 2011 vstúpil do platnosti zákon č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. Z neho vyplýva povinnosť zverejňovať všetky zmluvy, faktúry a objednávky na našej internetovej stránke od 1. januára 2011.