Faktúry 2019

Záznamy: Faktúry 2019

Zobrazené 1 - 20 z 482 zázamov | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
Por. číslo Dodávateľ IČO Číslo dokladu Popis Dátum doručenia Suma € (s DPH)
FD/619/482 Artefactum s.r.o., Senec 49379622 2019070 Administrácia webstránky a servis 11/2019 31.10.2019 200.00
FD/619/481 MUDr. Imrich Fischer, Galanta   068/2019 Lekárske nálezy 28.10.2019 30.00
FD/619/480 Lamitec, spol. s r.o., Bratislava 35710691 19048042 Kancelárske potreby 24.10.2019 115.88
FD/619/479 Ponitrianske zdr. Obcí pre SZaNO, Výčapy-Opatovce 37969358 2019991364 Nakladanie s odpadom 23.10.2019 2978.74
FD/619/478 Orange Slovensko, a.s., Bratislava 35697270 5533646200 Mobil hlavný kontrolór obce 23.10.2019 30.00
FD/619/477 Orange Slovensko, a.s., Bratislava 35697270 5533607216 Mobilný internet - verejné osvetlenie 23.10.2019 5.99
FD/619/476 Orange Slovensko, a.s., Bratislava 35697270 5533612612 Mobilný internet - verejné osvetlenie 23.10.2019 5.99
FD/619/475 Orange Slovensko, a.s., Bratislava 35697270 5533613747 Mobilný internet - verejné osvetlenie 23.10.2019 5.99
FD/619/474 Poradca podnikateľa, spol. s r.o., Žilina 31592503 419100180 Finančný spravodajca r. 2020 23.10.2019 26.40
FD/619/473 Západoslovenská distribučná, a.s., Bratislava 36361518 4800006811 Obnovenie prevádzkovej plomby 21.10.2019 18.84
FD/619/472 Marián Šupa, Veľké Kostoľany 11906022 11913389 Náhradné diely do kosačiek 21.10.2019 24.42
FD/619/471 Slovak telekom, a.s., Bratislava 35763469 6611929169 Vyjadrenie k existencii telekomunikačných zariadení 21.10.2019 16.99
FD/619/470 Slovak telekom, a.s., Bratislava 35763469 6611929166 Vyjadrenie k existencii telekomunikačných zariadení 21.10.2019 16.99
FD/619/469 Slovak telekom, a.s., Bratislava 35763469 6611929164 Vyjadrenie k existencii telekomunikačných zariadení 21.10.2019 16.99
FD/619/468 Slovak telekom, a.s., Bratislava 35763469 6611929163 Vyjadrenie k existencii telekomunikačných zariadení 21.10.2019 16.99
FD/619/467 Slovak telekom, a.s., Bratislava 35763469 6611929152 Vyjadrenie k existencii telekomunikačných zariadení 21.10.2019 16.99
FD/619/466 Slovnaft, a.s., Bratislava 31322832 4591217353 Benzín 18.10.2019 220.80
FD/619/465 Slovak telekom, a.s., Bratislava 35763469 6611928435 Vyjadrenie k existencii telekomunikačných zariadení 15.10.2019 16.99
FD/619/464 PETRAM, a.s., Bratislava 44989814 20191001 Projektový manažment - Zníženie energetickej náročnosti KD 14.10.2019 2432.70
FD/619/463 Ponitrianske zdr. Obcí pre SZaNO, Výčapy-Opatovce 37969358 2019991300 Nakladanie s biologickým odpadom 14.10.2019 744.86
Zobrazené 1 - 20 z 482 zázamov | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

Od 1. 1. 2011 vstúpil do platnosti zákon č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. Z neho vyplýva povinnosť zverejňovať všetky zmluvy, faktúry a objednávky na našej internetovej stránke od 1. januára 2011.