Faktúry 2019

Záznamy: Faktúry 2019

Zobrazené 1 - 20 z 428 zázamov | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Por. číslo Dodávateľ IČO Číslo dokladu Popis Dátum doručenia Suma € (s DPH)
FD/619/428 Orange Slovensko, a.s., Bratislava 35697270 5529000236 Mobil hlavný kontrolór obce 23.09.2019 30.00
FD/619/427 Orange Slovensko, a.s., Bratislava 35697270 5528961214 Mobilný internet - verejné osvetlenie 23.09.2019 5.99
FD/619/426 Orange Slovensko, a.s., Bratislava 35697270 5528966365 Mobilný internet - verejné osvetlenie 23.09.2019 5.99
FD/619/425 Orange Slovensko, a.s., Bratislava 35697270 5528968001 Mobilný internet - verejné osvetlenie 23.09.2019 5.99
FD/619/424 Lamitec, spol. s r.o., Bratislava 35710691 19041960 Kancelárske potreby 19.09.2019 22.87
FD/619/423 Ponitrianske zdr. Obcí pre SZaNO, Výčapy-Opatovce 37969358 2019991219 Nakladanie s odpadom 18.09.2019 1980.28
FD/619/422 Slovnaft, a.s., Bratislava 31322832 4591202842 Benzín 18.09.2019 316.70
FD/619/421 META - GAS, spol. s r.o., Galanta 36256391 1902102056 Nákup materiálu na rekonštrukciu soc. zar. - šatne ŠK 16.09.2019 215.00
FD/619/420 Ponitrianske zdr. Obcí pre SZaNO, Výčapy-Opatovce 37969358 2019991155 Nakladanie s biologickým odpadom 16.09.2019 786.44
FD/619/419 SLOVAKIA ENERGY, s.r.o., Bratislava 36807702 259235401 Elektrina - štadión 13.09.2019 96.00
FD/619/418 SLOVAKIA ENERGY, s.r.o., Bratislava 36807702 259001732 Elektrina - Požiarna zbrojnica 13.09.2019 24.00
FD/619/417 SLOVAKIA ENERGY, s.r.o., Bratislava 36807702 259167410 Elektrina - verejné osvetlenie - MH 13.09.2019 87.00
FD/619/416 SLOVAKIA ENERGY, s.r.o., Bratislava 36807702 259001735 Elektrina - verejné osvetlenie 13.09.2019 154.00
FD/619/415 SLOVAKIA ENERGY, s.r.o., Bratislava 36807702 259001731 Elektrina - osvetlenie ihriska 13.09.2019 13.00
FD/619/414 SLOVAKIA ENERGY, s.r.o., Bratislava 36807702 259001733 Elektrina - Dom smútku 13.09.2019 23.00
FD/619/413 SLOVAKIA ENERGY, s.r.o., Bratislava 36807702 259004974 Elektrina - verejné osvetlenie - Kultúrny dom 13.09.2019 152.00
FD/619/412 Dávid Skalický, Močenok 47808756 20190018 Údržba - Kia Sportage 13.09.2019 78.00
FD/619/411 Jozef Šípka, Pusté Sady 44798199 782019 Oprava verejného osvetlenia 13.09.2019 450.00
FD/619/410 SLOVAKIA ENERGY, s.r.o., Bratislava 36807702 259348874 Elektrina - Materská škola + Obecný úrad 12.09.2019 284.00
FD/619/409 SLOVAKIA ENERGY, s.r.o., Bratislava 36807702 2911186639 Elektrina - Materská škola + Obecný úrad - preplatok 12.09.2019 -70.46
Zobrazené 1 - 20 z 428 zázamov | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

Od 1. 1. 2011 vstúpil do platnosti zákon č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. Z neho vyplýva povinnosť zverejňovať všetky zmluvy, faktúry a objednávky na našej internetovej stránke od 1. januára 2011.