Faktúry 2019

Záznamy: Faktúry 2019

Displaying 1 - 20 of 573 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
Por. číslo Dodávateľ IČO Číslo dokladu Popis Dátum doručenia Suma € (s DPH)
FD/619/573 Orange Slovensko, a.s., Bratislava 35697270 5542977586 Mobil hlavný kontrolór obce 23.12.2019 30.00
FD/619/572 Orange Slovensko, a.s., Bratislava 35697270 5542939439 Mobilný internet - verejné osvetlenie 23.12.2019 5.99
FD/619/571 Orange Slovensko, a.s., Bratislava 35697270 5542944325 Mobilný internet - verejné osvetlenie 23.12.2019 5.99
FD/619/570 Orange Slovensko, a.s., Bratislava 35697270 5542944959 Mobilný internet - verejné osvetlenie 23.12.2019 5.99
FD619/569 Up Slovensko, s. r. o., Bratislava 31396674 119127430 Nákup jedálnych kupónov 20.12.2019 1503.60
FD/619/568 TESCO STORES SR, a.s., Bratislava 31321828 201905637 Nákup Tesco poukážok 19.12.2019 900.00
FD/619/566 Ponitrianske zdr. Obcí pre SZaNO, Výčapy-Opatovce 37969358 2019991711 Nakladanie s biologickým odpadom 18.12.2019 105.30
FD/619/567 Jaroslav Tóth, Šoporňa 41842294 2019/5 Plynoinštalácia v dome záhradkárov a zapojenie kotla a radiátorov 18.12.2019 3101.02
FD/619/565 Ponitrianske zdr. Obcí pre SZaNO, Výčapy-Opatovce 37969358 2019999165 Nakladanie s odpadom 18.12.2019 1993.19
FD/619/564 Slovnaft, a.s., Bratislava 31322832 4591246476 Benzín 18.12.2019 177.07
FD/619/563 SLOVAKIA ENERGY, s.r.o., Bratislava 36807702 259235401 Elektrina - štadión 13.12.2019 96.00
FD/619/562 SLOVAKIA ENERGY, s.r.o., Bratislava 36807702 259001732 Elektrina - Požiarna zbrojnica 13.12.2019 24.00
FD/619/561 SLOVAKIA ENERGY, s.r.o., Bratislava 36807702 259167410 Elektrina - verejné osvetlenie - MH 13.12.2019 87.00
FD/619/560 SLOVAKIA ENERGY, s.r.o., Bratislava 36807702 259001735 Elektrina - verejné osvetlenie 13.12.2019 154.00
FD/619/559 SLOVAKIA ENERGY, s.r.o., Bratislava 36807702 259001731 Elektrina - osvetlenie ihriska 13.12.2019 13.00
FD/619/558 SLOVAKIA ENERGY, s.r.o., Bratislava 36807702 259001733 Elektrina - Dom smútku 13.12.2019 23.00
FD/619/557 SLOVAKIA ENERGY, s.r.o., Bratislava 36807702 259004974 Elektrina - verejné osvetlenie - Kultúrny dom 13.12.2019 152.00
FD/619/556 GEODETICA, s.r.o., Nitra 45417768 31/2019 Vyhotovenie geometrických plánov na oddelenie pozemkov 13.12.2019 330.00
FD/619/555 Západoslov. vodárenská spol., a.s., Nitra 36550949 8960098742 Voda - bytovka 13.12.2019 67.40
FD/619/554 Západoslov. vodárenská spol., a.s., Nitra 36550949 8960098691 Voda - pošta 13.12.2019 1.30
Displaying 1 - 20 of 573 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

Od 1. 1. 2011 vstúpil do platnosti zákon č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. Z neho vyplýva povinnosť zverejňovať všetky zmluvy, faktúry a objednávky na našej internetovej stránke od 1. januára 2011.