Faktúry 2019

Záznamy: Faktúry 2019

Zobrazené 181 - 200 z 428 zázamov | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Por. číslo Dodávateľ IČO Číslo dokladu Popis Dátum doručenia Suma € (s DPH)
FD/619/248 FEREX, s.r.o. Nitra 17682258 20190194 Plastové smetné nádoby 27.05.2019 56.52
FD/619/247 JAMA - Marián Baláž, Hájske 43500838 20190460 Tlač obecných novín a grafické práce 24.05.2019 322.00
FD/619/246 Orange Slovensko, a.s., Bratislava 35697270 5510481691 Mobilný internet 22.05.2019 9.98
FD/619/245 Orange Slovensko, a.s., Bratislava 35697270 5510517294 Mobil hlavný kontrolór obce 22.05.2019 30.00
FD/619/244 Orange Slovensko, a.s., Bratislava 35697270 5510476868 Mobilný internet - verejné osvetlenie 22.05.2019 5.99
FD/619/243 Orange Slovensko, a.s., Bratislava 35697270 5510482037 Mobilný internet - verejné osvetlenie 22.05.2019 5.99
FD/619/242 Orange Slovensko, a.s., Bratislava 35697270 5510483052 Mobilný internet - verejné osvetlenie 22.05.2019 5.99
FD/619/241 VOLUMA SK, s.r.o., Šenkvice 50813561 190503 Realizácia verejného obstarávania - rekonštrukcia KD 22.05.2019 2000.00
FD/619/240 Slovnaft, a.s., Bratislava 31322832 4591145001 Benzín 20.05.2019 180.35
FD/619/239 Marián Šupa, Veľké Kostoľany 11906022 11905336 Náhradné diely do kosačiek 15.05.2019 30.89
FD/619/238 SLOVAKIA ENERGY, s.r.o., Bratislava 36807702 259188756 Elektrina - Materská škola + Obecný úrad 14.05.2019 292.00
FD/619/237 SLOVAKIA ENERGY, s.r.o., Bratislava 36807702 2911108345 Elektrina - Materská škola + Obecný úrad - preplatok 14.05.2019 -4.91
FD/619/236 SLOVAKIA ENERGY, s.r.o., Bratislava 36807702 259001730 Elektrina - štadión 14.05.2019 97.00
FD/619/235 SLOVAKIA ENERGY, s.r.o., Bratislava 36807702 259001732 Elektrina - Požiarna zbrojnica 14.05.2019 24.00
FD/619/234 SLOVAKIA ENERGY, s.r.o., Bratislava 36807702 259001735 Elektrina - verejné osvetlenie 14.05.2019 154.00
FD/619/233 SLOVAKIA ENERGY, s.r.o., Bratislava 36807702 259001731 Elektrina - osvetlenie ihriska 14.05.2019 13.00
FD/619/232 SLOVAKIA ENERGY, s.r.o., Bratislava 36807702 259001733 Elektrina - Dom smútku 14.05.2019 23.00
FD/619/231 SLOVAKIA ENERGY, s.r.o., Bratislava 36807702 259004974 Elektrina - verejné osvetlenie - Kultúrny dom 14.05.2019 152.00
FD/619/230 Ponitrianske zdr. Obcí pre SZaNO, Výčapy-Opatovce 37969358 2019990451 Nakladanie s biologickým odpadom 14.05.2019 550.61
FD/619/229 Artefactum s.r.o., Senec 49379622 2019041 Administrácia webstránky a servis 05/2019 14.05.2019 200.00
Zobrazené 181 - 200 z 428 zázamov | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

Od 1. 1. 2011 vstúpil do platnosti zákon č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. Z neho vyplýva povinnosť zverejňovať všetky zmluvy, faktúry a objednávky na našej internetovej stránke od 1. januára 2011.