Faktúry 2019

Záznamy: Faktúry 2019

Zobrazené 181 - 200 z 482 zázamov | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
Por. číslo Dodávateľ IČO Číslo dokladu Popis Dátum doručenia Suma € (s DPH)
FD/619/303 ZSE Energia, a.s., Bratislava 36677281 7671262630 Elektrina - bytovka 04.07.2019 22.88
FD/619/302 ZSE Energia, a.s., Bratislava 36677281 7671262629 Elektrina - dom Lipovských a dom záhradkárov 04.07.2019 57.00
FD/619/301 Slovnaft, a.s., Bratislava 31322832 4591166999 Benzín 04.07.2019 259.24
FD/619/300 SPP,a.s., Bratislava 35815256 8696988361 Plyn - 07/2019 02.07.2019 1003.00
FD/619/299 SPP,a.s., Bratislava 35815256 8120208094 Plyn - dom záhradkárov 6 -12/2019 02.07.2019 100.00
FD/619/297 Artefactum s.r.o., Senec 49379622 2019048 Administrácia webstránky a servis 07/2019 28.06.2019 200.00
FD/619/296 Slovak telekom, a.s., Bratislava 35763469 8236043017 Internet 28.06.2019 1.98
FD/619/295 Sponka s.r.o., Púchov 51132907 19500 Kancelárske potreby 28.06.2019 64.00
FD/619/294 MUDr. Imrich Fischer, Galanta   042/2019 Lekárske nálezy 26.06.2019 15.00
FD/619/293 EPIC Partner a.s., Komárno 48038521 2019/104 NFP " Zvýšenie bezpečnosti na cestách - obec Hájske 26.06.2019 600.00
FD/619/292 Ing. Jaroslav Franta, Hájske 32743556 92019 Projektové práce požiarna zbrojnica 26.06.2019 2350.00
FD/619/291 Orange Slovensko, a.s., Bratislava 35697270 5515082888 Mobilný internet 24.06.2019 0.00
FD/619/290 Orange Slovensko, a.s., Bratislava 35697270 5515117712 Mobil hlavný kontrolór obce 24.06.2019 30.00
FD/619/289 Orange Slovensko, a.s., Bratislava 35697270 5515077443 Mobilný internet - verejné osvetlenie 24.06.2019 5.99
FD/619/288 Orange Slovensko, a.s., Bratislava 35697270 5515083608 Mobilný internet - verejné osvetlenie 24.06.2019 5.99
FD/619/287 Orange Slovensko, a.s., Bratislava 35697270 5515084497 Mobilný internet - verejné osvetlenie 24.06.2019 5.99
FD/619/286 VITROFLÓR - Mária Madariová, Kolárovo 11901284 190119 Postrekovanie proti komárom 20.06.2019 450.00
FD/619/285 SLOVAKIA ENERGY, s.r.o., Bratislava 36807702 259235401 Elektrina - štadión 19.06.2019 96.00
FD/619/284 SLOVAKIA ENERGY, s.r.o., Bratislava 36807702 2911131370 Elektrina - štadión - preplatok 19.06.2019 -99.43
FD/619/283 Slovnaft, a.s., Bratislava 31322832 4591159693 Benzín 19.06.2019 144.48
Zobrazené 181 - 200 z 482 zázamov | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

Od 1. 1. 2011 vstúpil do platnosti zákon č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. Z neho vyplýva povinnosť zverejňovať všetky zmluvy, faktúry a objednávky na našej internetovej stránke od 1. januára 2011.