Faktúry 2019

Záznamy: Faktúry 2019

Zobrazené 201 - 220 z 428 zázamov | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Por. číslo Dodávateľ IČO Číslo dokladu Popis Dátum doručenia Suma € (s DPH)
FD/619/228 ENVI-GEOS Nitra, s.r.o., Lužianky 31434347 2019001077 Nákup odpadových vriec 13.05.2019 124.50
FD/619/227 Marián Šupa, Veľké Kostoľany 11906022 11905122 Náhradné diely do kosačiek 13.05.2019 97.32
FD/619/226 JOSSIK, spol. s r.o., Bernolákovo 44450699 2019/020 Vyhotovenie schém rozvádzačov verejného osvetlenia 13.05.2019 75.00
FD/619/225 MN s.r.o., Stupava 44512899 2019007 Odborná prehliadka a skúška verejného osvetlenia 13.05.2019 850.00
FD/619/224 Západoslov. vodárenská spol., a.s., Nitra 36550949 8960035836 Voda - bytovka 13.05.2019 46.67
FD/619/223 Západoslov. vodárenská spol., a.s., Nitra 36550949 8960035825 Voda - pošta 13.05.2019 2.59
FD/619/222 Západoslov. vodárenská spol., a.s., Nitra 36550949 8960035824 Voda - cintorín 13.05.2019 11.66
FD/619/221 Západoslov. vodárenská spol., a.s., Nitra 36550949 8960035823 Voda - Kultúrny dom 13.05.2019 10.37
FD/619/220 Západoslov. vodárenská spol., a.s., Nitra 36550949 8960035822 Voda - starý obecný úrad 13.05.2019 0.00
FD/619/219 Západoslov. vodárenská spol., a.s., Nitra 36550949 8960035821 Voda - Obecný úrad + Materská škola 13.05.2019 27.22
FD/619/218 SLOVAKIA ENERGY, s.r.o., Bratislava 36807702 259188755 Elektrina - Kultúrny dom 13.05.2019 166.00
FD/619/217 SLOVAKIA ENERGY, s.r.o., Bratislava 36807702 2911108344 Elektrina - Kultúrny dom - preplatok 13.05.2019 -49.44
FD/619/216 Ing. Zsolt Marczibal - CONNECT 56, 925 41 Králov Brod 17644429 20192289 Kancelárske potreby 10.05.2019 18.25
FD/619/215 Vydaveteľstvo "HELENA", Šaľa 34644237 19032 Ročné predplatné GaŠŽ r. 2019 07.05.2019 33.00
FD/619/214 Slovak telekom, a.s., Bratislava 35763469 8232238729 Telefón - všetky pevné linky a mobily 07.05.2019 148.01
FD/619/213 Štátna ochrana prírody SR, Banská Bystrica 17058520 20190332 Vypracovanie potvrdenia pre projekt: Zastrešenie ZŠ Hájske 07.05.2019 100.00
FD/619/212 ZSE Energia, a.s., Bratislava 36677281 7661279061 Elektrina - dom Lipovských 07.05.2019 17.00
FD/619/211 František Kubica, Hájske 17683009 20190025 Nákup materiálu na OcÚ a do KD 06.05.2019 158.94
FD/619/210 Slovenská pošta, a.s. Banská Bystrica 36631124 9001213832 Tlač poštových peňažných poukazov 06.05.2019 13.67
FD/619/209 Slovnaft, a.s., Bratislava 31322832 4591138002 Benzín 06.05.2019 134.13
Zobrazené 201 - 220 z 428 zázamov | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

Od 1. 1. 2011 vstúpil do platnosti zákon č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. Z neho vyplýva povinnosť zverejňovať všetky zmluvy, faktúry a objednávky na našej internetovej stránke od 1. januára 2011.