Faktúry 2019

Záznamy: Faktúry 2019

Zobrazené 221 - 240 z 573 zázamov | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
Por. číslo Dodávateľ IČO Číslo dokladu Popis Dátum doručenia Suma € (s DPH)
FD/619/353 GEODETICA, s.r.o., Nitra 45417768 17/2019 Geodetické práce - amfiteáter v centre obce 07.08.2019 630.00
FD/619/352 Západoslov. vodárenská spol., a.s., Nitra 36550949 8960057294 Voda - bytovka 07.08.2019 58.33
FD/619/351 Západoslov. vodárenská spol., a.s., Nitra 36550949 8960057287 Voda - pošta 07.08.2019 2.59
FD/619/350 Západoslov. vodárenská spol., a.s., Nitra 36550949 8960057286 Voda - cintorín 07.08.2019 22.03
FD/619/349 Západoslov. vodárenská spol., a.s., Nitra 36550949 8960057285 Voda - Kultúrny dom 07.08.2019 1.30
FD/619/348 Západoslov. vodárenská spol., a.s., Nitra 36550949 8960057284 Voda - starý obecný úrad 07.08.2019 0.00
FD/619/347 Západoslov. vodárenská spol., a.s., Nitra 36550949 8960057283 Voda - Obecný úrad + Materská škola 07.08.2019 32.41
FD/619/346 František Kubica, Hájske 17683009 20190052 Nákup materiálu na OcÚ, do KD a do ŠK 06.08.2019 142.05
FD/619/345 ZSE Energia, a.s., Bratislava 36677281 7671289055 Elektrina - dom Lipovských a dom záhradkárov 06.08.2019 57.00
FD/619/344 Slovnaft, a.s., Bratislava 31322832 4591182057 Benzín 06.08.2019 399.81
FD/619/343 TENDERnet s.r.o., Žilina 50139088 Fa20190492 Licencia na softvér na verejné obstarávania 05.08.2019 300.00
FD/619/342 SPP, a.s., Bratislava 35815256 8706695667 Plyn - 08/2019 02.08.2019 1003.00
FD/619/341 Artefactum s.r.o., Senec 49379622 2019057 Administrácia webstránky a servis 08/2019 02.08.2019 200.00
FD/619/340 "U OZIFKOV", Sloboda Marián, Hájske 30406650 2019/1 Obedy dôchodci 7/2019 01.08.2019 786.00
FD/619/339 drevona J.P., s.r.o., Hájske 51023903 20190028 Zemné a výkopové práce pri starom OcÚ 29.07.2019 756.00
FD/619/338 Poradca podnikateľa, spol. s r.o., Žilina 31592503 5021910899 Ročný prístup Verejná správa SR 29.07.2019 117.00
FD/619/337 JET SPORT CHAIRMAN s.r.o., Považská Bystrica 31633986 20192484 Nákup stolnotenisového stola 26.07.2019 244.99
FD/619/336 Ponitrianske zdr. Obcí pre SZaNO, Výčapy-Opatovce 37969358 2019990943 Nakladanie s odpadom 23.07.2019 1930.83
FD/619/335 Lamitec, spol. s r.o., Bratislava 35710691 19032569 Kancelárske potreby 23.07.2019 32.23
FD/619/334 Orange Slovensko, a.s., Bratislava 35697270 5519739492 Mobil hlavný kontrolór obce 22.07.2019 30.00
Zobrazené 221 - 240 z 573 zázamov | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

Od 1. 1. 2011 vstúpil do platnosti zákon č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. Z neho vyplýva povinnosť zverejňovať všetky zmluvy, faktúry a objednávky na našej internetovej stránke od 1. januára 2011.