Faktúry 2019

Záznamy: Faktúry 2019

Zobrazené 241 - 260 z 573 zázamov | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
Por. číslo Dodávateľ IČO Číslo dokladu Popis Dátum doručenia Suma € (s DPH)
FD/619/333 Orange Slovensko, a.s., Bratislava 35697270 5519700140 Mobilný internet - verejné osvetlenie 22.07.2019 5.99
FD/619/332 Orange Slovensko, a.s., Bratislava 35697270 5519705301 Mobilný internet - verejné osvetlenie 22.07.2019 5.99
FD/619/331 Orange Slovensko, a.s., Bratislava 35697270 5519706064 Mobilný internet - verejné osvetlenie 22.07.2019 5.99
FD/619/330 Jaroslav Gronych, Šumperk 15393046 190101933 Náhradný diel do kosačky 19.07.2019 18.70
FD/619/329 Slovnaft, a.s., Bratislava 31322832 4591174063 Nákup PHM 18.07.2019 382.02
FD/619/328 Západoslov. vodárenská spol., a.s., Nitra 36550949 8960055708 Voda - bytovka 15.07.2019 44.08
FD/619/327 Západoslov. vodárenská spol., a.s., Nitra 36550949 8960055691 Voda - pošta 15.07.2019 2.59
FD/619/326 Západoslov. vodárenská spol., a.s., Nitra 36550949 8960055690 Voda - cintorín 15.07.2019 14.26
FD/619/325 Západoslov. vodárenská spol., a.s., Nitra 36550949 8960055689 Voda - Kultúrny dom 15.07.2019 2.59
FD/619/324 Západoslov. vodárenská spol., a.s., Nitra 36550949 8960055688 Voda - starý obecný úrad 15.07.2019 0.00
FD/619/323 Západoslov. vodárenská spol., a.s., Nitra 36550949 8960055687 Voda - Obecný úrad + Materská škola 15.07.2019 31.10
FD/619/298 Centrálny vestník organizácií s.r.o., Komárno 46916903 000118/201 Reklamné služby 30.06.2019 242.40
FD/619/322 SLOVAKIA ENERGY, s.r.o., Bratislava 36807702 259001732 Elektrina - Požiarna zbrojnica 12.07.2019 24.00
FD/619/321 SLOVAKIA ENERGY, s.r.o., Bratislava 36807702 259167410 Elektrina - verejné osvetlenie - MH 12.07.2019 87.00
FD/619/320 SLOVAKIA ENERGY, s.r.o., Bratislava 36807702 259001735 Elektrina - verejné osvetlenie 12.07.2019 154.00
FD/619/319 SLOVAKIA ENERGY, s.r.o., Bratislava 36807702 259001731 Elektrina - osvetlenie ihriska 12.07.2019 13.00
FD/619/318 SLOVAKIA ENERGY, s.r.o., Bratislava 36807702 259001733 Elektrina - Dom smútku 12.07.2019 23.00
FD/619/317 SLOVAKIA ENERGY, s.r.o., Bratislava 36807702 259004974 Elektrina - verejné osvetlenie - Kultúrny dom 12.07.2019 152.00
FD/619/316 SLOVAKIA ENERGY, s.r.o., Bratislava 36807702 259269206 Elektrina - Materská škola + Obecný úrad 10.07.2019 273.00
FD/619/315 SLOVAKIA ENERGY, s.r.o., Bratislava 36807702 2911142097 Elektrina - Materská škola + Obecný úrad - preplatok 10.07.2019 -3.74
Zobrazené 241 - 260 z 573 zázamov | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

Od 1. 1. 2011 vstúpil do platnosti zákon č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. Z neho vyplýva povinnosť zverejňovať všetky zmluvy, faktúry a objednávky na našej internetovej stránke od 1. januára 2011.