Faktúry 2019

Záznamy: Faktúry 2019

Zobrazené 261 - 280 z 573 zázamov | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
Por. číslo Dodávateľ IČO Číslo dokladu Popis Dátum doručenia Suma € (s DPH)
FD/619/314 SLOVAKIA ENERGY, s.r.o., Bratislava 36807702 2592699205 Elektrina - Kultúrny dom 10.07.2019 146.00
FD/619/313 SLOVAKIA ENERGY, s.r.o., Bratislava 36807702 2911142096 Elektrina - Kultúrny dom - preplatok 10.07.2019 -75.76
FD/619/312 Slovak telekom, a.s., Bratislava 35763469 8236443669 Telefón - všetky pevné linky a mobily 09.07.2019 168.61
FD/619/311 Ponitrianske zdr. Obcí pre SZaNO, Výčapy-Opatovce 37969358 2019990659 Nakladanie s odpadom - dobropis 08.07.2019 -383.75
FD/619/310 Ponitrianske zdr. Obcí pre SZaNO, Výčapy-Opatovce 37969358 2019990710 Nakladanie s odpadom - dobropis 08.07.2019 -64.32
FD/619/309 Ponitrianske zdr. Obcí pre SZaNO, Výčapy-Opatovce 37969358 2019990814 Nakladanie s odpadom - doúčtovanie 08.07.2019 299.75
FD/619/308 ZSE Energia, a.s., Bratislava 36677281 7661327847 Plyn - dom Lipovských 08.07.2019 13.75
FD/619/307 ADEPT BPH s.r.o., Trnovec nad Váhom 44134878 19101068 Zabezpečovanie úloh BOZP, OPP a PZS 01-06/2019 08.07.2019 360.00
FD/619/306 František Kubica, Hájske 17683009 20190043 Nákup materiálu na OcÚ a do ŠK 08.07.2019 155.35
FD/619/305 Ponitrianske zdr. Obcí pre SZaNO, Výčapy-Opatovce 37969358 2019990762 Nakladanie s odpadom 08.07.2019 2764.35
FD/619/304 JUDr. Jozef Czibula, Vlčany   2019023 Právna pomoc 2. štvrťrok 2019 04.07.2019 600.00
FD/619/303 ZSE Energia, a.s., Bratislava 36677281 7671262630 Elektrina - bytovka 04.07.2019 22.88
FD/619/302 ZSE Energia, a.s., Bratislava 36677281 7671262629 Elektrina - dom Lipovských a dom záhradkárov 04.07.2019 57.00
FD/619/301 Slovnaft, a.s., Bratislava 31322832 4591166999 Benzín 04.07.2019 259.24
FD/619/300 SPP,a.s., Bratislava 35815256 8696988361 Plyn - 07/2019 02.07.2019 1003.00
FD/619/299 SPP,a.s., Bratislava 35815256 8120208094 Plyn - dom záhradkárov 6 -12/2019 02.07.2019 100.00
FD/619/297 Artefactum s.r.o., Senec 49379622 2019048 Administrácia webstránky a servis 07/2019 28.06.2019 200.00
FD/619/296 Slovak telekom, a.s., Bratislava 35763469 8236043017 Internet 28.06.2019 1.98
FD/619/295 Sponka s.r.o., Púchov 51132907 19500 Kancelárske potreby 28.06.2019 64.00
FD/619/294 MUDr. Imrich Fischer, Galanta   042/2019 Lekárske nálezy 26.06.2019 15.00
Zobrazené 261 - 280 z 573 zázamov | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

Od 1. 1. 2011 vstúpil do platnosti zákon č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. Z neho vyplýva povinnosť zverejňovať všetky zmluvy, faktúry a objednávky na našej internetovej stránke od 1. januára 2011.