Faktúry 2019

Záznamy: Faktúry 2019

Zobrazené 281 - 300 z 573 zázamov | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
Por. číslo Dodávateľ IČO Číslo dokladu Popis Dátum doručenia Suma € (s DPH)
FD/619/293 EPIC Partner a.s., Komárno 48038521 2019/104 NFP " Zvýšenie bezpečnosti na cestách - obec Hájske 26.06.2019 600.00
FD/619/292 Ing. Jaroslav Franta, Hájske 32743556 92019 Projektové práce požiarna zbrojnica 26.06.2019 2350.00
FD/619/291 Orange Slovensko, a.s., Bratislava 35697270 5515082888 Mobilný internet 24.06.2019 0.00
FD/619/290 Orange Slovensko, a.s., Bratislava 35697270 5515117712 Mobil hlavný kontrolór obce 24.06.2019 30.00
FD/619/289 Orange Slovensko, a.s., Bratislava 35697270 5515077443 Mobilný internet - verejné osvetlenie 24.06.2019 5.99
FD/619/288 Orange Slovensko, a.s., Bratislava 35697270 5515083608 Mobilný internet - verejné osvetlenie 24.06.2019 5.99
FD/619/287 Orange Slovensko, a.s., Bratislava 35697270 5515084497 Mobilný internet - verejné osvetlenie 24.06.2019 5.99
FD/619/286 VITROFLÓR - Mária Madariová, Kolárovo 11901284 190119 Postrekovanie proti komárom 20.06.2019 450.00
FD/619/285 SLOVAKIA ENERGY, s.r.o., Bratislava 36807702 259235401 Elektrina - štadión 19.06.2019 96.00
FD/619/284 SLOVAKIA ENERGY, s.r.o., Bratislava 36807702 2911131370 Elektrina - štadión - preplatok 19.06.2019 -99.43
FD/619/283 Slovnaft, a.s., Bratislava 31322832 4591159693 Benzín 19.06.2019 144.48
FD/619/282 SLOVAKIA ENERGY, s.r.o., Bratislava 36807702 259001730 Elektrina - štadión 14.06.2019 97.00
FD/619/281 SLOVAKIA ENERGY, s.r.o., Bratislava 36807702 259001732 Elektrina - Požiarna zbrojnica 14.06.2019 24.00
FD/619/280 SLOVAKIA ENERGY, s.r.o., Bratislava 36807702 259167410 Elektrina - verejné osvetlenie - MH 14.06.2019 87.00
FD/619/279 SLOVAKIA ENERGY, s.r.o., Bratislava 36807702 259001735 Elektrina - verejné osvetlenie 14.06.2019 154.00
FD/619/278 SLOVAKIA ENERGY, s.r.o., Bratislava 36807702 259001731 Elektrina - osvetlenie ihriska 14.06.2019 13.00
FD/619/277 SLOVAKIA ENERGY, s.r.o., Bratislava 36807702 259001733 Elektrina - Dom smútku 14.06.2019 23.00
FD/619/276 SLOVAKIA ENERGY, s.r.o., Bratislava 36807702 259004974 Elektrina - verejné osvetlenie - Kultúrny dom 14.06.2019 152.00
FD/619/275 FEREX, s.r.o. Nitra 17682258 20190716 Plastové smetné nádoby 13.06.2019 75.36
FD/619/274 Západoslov. vodárenská spol., a.s., Nitra 36550949 8960046963 Voda - bytovka 12.06.2019 58.33
Zobrazené 281 - 300 z 573 zázamov | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

Od 1. 1. 2011 vstúpil do platnosti zákon č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. Z neho vyplýva povinnosť zverejňovať všetky zmluvy, faktúry a objednávky na našej internetovej stránke od 1. januára 2011.