Faktúry 2019

Záznamy: Faktúry 2019

Zobrazené 301 - 320 z 573 zázamov | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
Por. číslo Dodávateľ IČO Číslo dokladu Popis Dátum doručenia Suma € (s DPH)
FD/619/273 Západoslov. vodárenská spol., a.s., Nitra 36550949 8960046894 Voda - pošta 12.06.2019 1.30
FD/619/272 Západoslov. vodárenská spol., a.s., Nitra 36550949 8960046893 Voda - cintorín 12.06.2019 7.78
FD/619/271 Západoslov. vodárenská spol., a.s., Nitra 36550949 8960046892 Voda - Kultúrny dom 12.06.2019 9.07
FD/619/270 Západoslov. vodárenská spol., a.s., Nitra 36550949 8960046891 Voda - starý obecný úrad 12.06.2019 0.00
FD/619/269 Západoslov. vodárenská spol., a.s., Nitra 36550949 8960046890 Voda - Obecný úrad + Materská škola 12.06.2019 37.60
FD/619/268 GEODETICA, s.r.o., Nitra 45417768 15/2019 GP požiarna zbrojnica 12.06.2019 280.00
FD/619/267 Ponitrianske zdr. Obcí pre SZaNO, Výčapy-Opatovce 37969358 2019990584 Nakladanie s biologickým odpadom 10.06.2019 632.09
FD/619/266 Ponitrianske zdr. Obcí pre SZaNO, Výčapy-Opatovce 37969358 2019990529 Nakladanie s odpadom 10.06.2019 2787.18
FD/619/265 Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá, s.r.o. 31333176 3220190885 Knihy pre budúcich prvákov 10.06.2019 59.99
FD/619/264 Západoslov. vodárenská spol., a.s., Nitra 36550949 6019650365 Vyjadrenie k projektu dokumentácii k stavbe ČOV a kanalizácia 10.06.2019 36.00
FD/619/261 SLOVAKIA ENERGY, s.r.o., Bratislava 36807702 259224219 Elektrina - Kultúrny dom 07.06.2019 151.00
FD/619/263 SLOVAKIA ENERGY, s.r.o., Bratislava 36807702 259224220 Elektrina - Materská škola + Obecný úrad 07.06.2019 270.00
FD/619/262 SLOVAKIA ENERGY, s.r.o., Bratislava 36807702 2911121038 Elektrina - Materská škola + Obecný úrad - nedoplatok 07.06.2019 11.18
FD/619/260 SLOVAKIA ENERGY, s.r.o., Bratislava 36807702 2911121037 Elektrina - Kultúrny dom - preplatok 07.06.2019 -43.21
FD/619/259 František Kubica, Hájske 17683009 20190035 Nákup materiálu na OcÚ a do KD 07.06.2019 55.60
FD/619/258 ZSE Energia, a.s., Bratislava 36677281 7611173735 Elektrina - dom Lipovských a dom záhradkárov 06.06.2019 57.00
FD/619/257 Slovak telekom, a.s., Bratislava 35763469 8234335036 Telefón - všetky pevné linky a mobily 06.06.2019 149.40
FD/619/256 SPP, a.s., Bratislava 35815256 8706642562 Plyn - 06/2019 05.06.2019 1003.00
FD/619/255 Slovnaft, a.s., Bratislava 31322832 4591152805 Benzín 05.06.2019 390.30
FD/619/254 Artefactum s.r.o., Senec 49379622 2019043 Administrácia webstránky a servis 06/2019 05.06.2019 200.00
Zobrazené 301 - 320 z 573 zázamov | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

Od 1. 1. 2011 vstúpil do platnosti zákon č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. Z neho vyplýva povinnosť zverejňovať všetky zmluvy, faktúry a objednávky na našej internetovej stránke od 1. januára 2011.