Faktúry 2019

Záznamy: Faktúry 2019

Zobrazené 301 - 320 z 428 zázamov | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Por. číslo Dodávateľ IČO Číslo dokladu Popis Dátum doručenia Suma € (s DPH)
FD/619/128 Západoslov. vodárenská spol., a.s., Nitra 36550949 8960013716 Voda - cintorín 13.03.2019 0.00
FD/619/127 Západoslov. vodárenská spol., a.s., Nitra 36550949 8960013715 Voda - Kultúrny dom 13.03.2019 14.26
FD/619/126 Západoslov. vodárenská spol., a.s., Nitra 36550949 8960013714 Voda - starý obecný úrad 13.03.2019 0.00
FD/619/125 Západoslov. vodárenská spol., a.s., Nitra 36550949 8960013713 Voda - Obecný úrad + Materská škola 13.03.2019 25.92
FD/619/124 SLOVAKIA ENERGY, s.r.o., Bratislava 36807702 259001730 Elektrina - štadión 12.03.2019 97.00
FD/619/123 SLOVAKIA ENERGY, s.r.o., Bratislava 36807702 259001732 Elektrina - Požiarna zbrojnica 12.03.2019 24.00
FD/619/122 SLOVAKIA ENERGY, s.r.o., Bratislava 36807702 259001734 Elektrina - verejné osvetlenie - MH 12.03.2019 72.00
FD/619/121 SLOVAKIA ENERGY, s.r.o., Bratislava 36807702 259001735 Elektrina - verejné osvetlenie 12.03.2019 154.00
FD/619/120 SLOVAKIA ENERGY, s.r.o., Bratislava 36807702 259001729 Elektrina - starý Obecný úrad 12.03.2019 32.00
FD/619/119 SLOVAKIA ENERGY, s.r.o., Bratislava 36807702 259001731 Elektrina - osvetlenie ihriska 12.03.2019 13.00
FD/619/118 SLOVAKIA ENERGY, s.r.o., Bratislava 36807702 259001733 Elektrina - Dom smútku 12.03.2019 23.00
FD/619/117 SLOVAKIA ENERGY, s.r.o., Bratislava 36807702 259004974 Elektrina - verejné osvetlenie - Kultúrny dom 12.03.2019 152.00
FD/619/116 JOZEF SMRHOLA-OLYMP, Santovka 32581190 00211/2019 Erb, štátny znak a menovky - interiér MŠ s OcÚ 11.03.2019 374.71
FD/619/115 Ponitrianske zdr. Obcí pre SZaNO, Výčapy-Opatovce 37969358 2019990191 Nakladanie s odpadom 08.03.2019 375.37
FD/619/114 SLOVAKIA ENERGY, s.r.o., Bratislava 36807702 259088287 Elektrina - Materská škola + Obecný úrad 07.03.2019 301.00
FD/619/113 SLOVAKIA ENERGY, s.r.o., Bratislava 36807702 2911052479 Elektrina - Materská škola + Obecný úrad - nedoplatok 07.03.2019 39.14
FD/619/112 SLOVAKIA ENERGY, s.r.o., Bratislava 36807702 259088286 Elektrina - Kultúrny dom 07.03.2019 162.00
FD/619/111 SLOVAKIA ENERGY, s.r.o., Bratislava 36807702 2911052478 Elektrina - Kultúrny dom - preplatok 07.03.2019 130.14
FD/619/110 ZSE Energia, a.s., Bratislava 36677281 7459828337 Elektrina - dom Lipovských 07.03.2019 17.00
FD/619/109 Artefactum s.r.o., Senec 49379622 2019024 Administrácia webstránky a servis 03/2019 07.03.2019 200.00
Zobrazené 301 - 320 z 428 zázamov | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

Od 1. 1. 2011 vstúpil do platnosti zákon č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. Z neho vyplýva povinnosť zverejňovať všetky zmluvy, faktúry a objednávky na našej internetovej stránke od 1. januára 2011.