Faktúry 2019

Záznamy: Faktúry 2019

Zobrazené 21 - 40 z 573 zázamov | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
Por. číslo Dodávateľ IČO Číslo dokladu Popis Dátum doručenia Suma € (s DPH)
FD/619/553 Západoslov. vodárenská spol., a.s., Nitra 36550949 8960098690 Voda - cintorín 13.12.2019 7.78
FD/619/552 Západoslov. vodárenská spol., a.s., Nitra 36550949 8960098689 Voda - Kultúrny dom 13.12.2019 19.44
FD/619/551 Západoslov. vodárenská spol., a.s., Nitra 36550949 8960098688 Voda - starý obecný úrad 13.12.2019 0.00
FD/619/550 Západoslov. vodárenská spol., a.s., Nitra 36550949 8960098687 Voda - Obecný úrad + Materská škola 13.12.2019 35.00
FD/619/549 Ponitrianske zdr. Obcí pre SZaNO, Výčapy-Opatovce 37969358 2019991599 Nakladanie s biologickým odpadom 12.12.2019 653.60
FD/619/548 Wolters Kluwer s.r.o., Bratislava 31348262 8494044089 Predplatné ÚČTO. ROPO A OBCÍ 2020 12.12.2019 175.00
FD/619/547 Slovak telekom, a.s., Bratislava 35763469 8247318833 Telefón - všetky pevné linky a mobily 12.12.2019 170.46
FD/619/546 MIPOS PC s.r.o., Šaľa 52173399 2019040 server na OcÚ 12.12.2019 323.00
FD/619/545 MIPOS PC s.r.o., Šaľa 52173399 2019039 Počítače na OcÚ 12.12.2019 2120.00
FD/619/544 Jozef Šípka, Pusté Sady 44798199 1022019 Montáž verejného osvetlenia na KD 11.12.2019 2733.00
FD/619/543 N.M. - Audit, spol. s r.o., Nové Meto nad Váhom 36307874 19311143 Overenie konsolidovanej a individuálnej účtovnej závierky 2018 11.12.2019 1800.00
FD/619/542 Milan Porubský, Nitra 37644076 82/2019 Oprava Zetor 11.12.2019 230.00
FD/619/541 SLOVAKIA ENERGY, s.r.o., Bratislava 36807702 2911255246 Elektrina - Materská škola + Obecný úrad - nedoplatok 10.12.2019 69.14
FD/619/540 SLOVAKIA ENERGY, s.r.o., Bratislava 36807702 2911255245 Elektrina - Kultúrny dom - nedoplatok 10.12.2019 197.21
FD/619/539 Komplex - odpadová spoločnosť, s.r.o., Pusté Sady 34100644 6120191851 Ukladanie odpadu na skládke odpadov 11/2019 09.12.2019 96.61
FD/619/538 Komplex - odpadová spoločnosť, s.r.o., Pusté Sady 34100644 6220191452 Prenájom kontajnerov a jazdný výkon 09.12.2019 76.87
FD/619/537 František Kubica, Hájske 17683009 20190067 Nákup materiálu na OcÚ 09.12.2019 392.60
FD/619/536 ENVI-GEOS Nitra, s.r.o., Lužianky 31434347 2019003185 Likvidácia odpadu 06.12.2019 201.04
FD/619/535 Centrum polygrafických služieb. Bratislava 42272360 1560006719 Matričné listiny 05.12.2019 5.58
FD/619/534 Stavomal Slovakia, spol. s r.o., Galanta 36231371 2019135 Zníženie energetickej náročnosti budovy KD - práce nad rámec 04.12.2019 39750.72
Zobrazené 21 - 40 z 573 zázamov | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

Od 1. 1. 2011 vstúpil do platnosti zákon č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. Z neho vyplýva povinnosť zverejňovať všetky zmluvy, faktúry a objednávky na našej internetovej stránke od 1. januára 2011.