Faktúry 2019

Záznamy: Faktúry 2019

Zobrazené 381 - 400 z 573 zázamov | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
Por. číslo Dodávateľ IČO Číslo dokladu Popis Dátum doručenia Suma € (s DPH)
FD/619/193 Orange Slovensko, a.s., Bratislava 35697270 5505895172 Mobilný internet - verejné osvetlenie 22.04.2019 5.99
FD/619/192 Orange Slovensko, a.s., Bratislava 35697270 5505895813 Mobilný internet - verejné osvetlenie 22.04.2019 5.99
FD/619/191 OCTAN plus s.r.o., Horné Saliby 34143050 1900125 Pracovné oblečenie pre hasičov 18.04.2019 1420.80
FD/619/190 Slovnaft, a.s., Bratislava 31322832 4591127398 Benzín 18.04.2019 391.15
FD/619/189 JUDAPA Consulting s.r.o., Bratislava 36814211 201913 Posúdenie projektovej dokumentácie MŠ s OcÚ 17.04.2019 1200.00
FD/619/188 Hydromeliorácie, š.p. Bratislava 35860839 201940544 Vyjadrenie k existencii hydromelioračných zar. k stavbe ČOV a kanalizácia 15.04.2019 190.80
FD/619/187 SLOVAKIA ENERGY, s.r.o., Bratislava 36807702 259001730 Elektrina - štadión 15.04.2019 97.00
FD/619/186 SLOVAKIA ENERGY, s.r.o., Bratislava 36807702 259001732 Elektrina - Požiarna zbrojnica 15.04.2019 24.00
FD/619/185 SLOVAKIA ENERGY, s.r.o., Bratislava 36807702 259001734 Elektrina - verejné osvetlenie - MH 15.04.2019 72.00
FD/619/184 SLOVAKIA ENERGY, s.r.o., Bratislava 36807702 259001735 Elektrina - verejné osvetlenie 15.04.2019 154.00
FD/619/183 SLOVAKIA ENERGY, s.r.o., Bratislava 36807702 259001731 Elektrina - osvetlenie ihriska 15.04.2019 13.00
FD/619/182 SLOVAKIA ENERGY, s.r.o., Bratislava 36807702 259001733 Elektrina - Dom smútku 15.04.2019 23.00
FD/619/181 SLOVAKIA ENERGY, s.r.o., Bratislava 36807702 259004974 Elektrina - verejné osvetlenie - Kultúrny dom 15.04.2019 152.00
FD/619/180 TOPSET Solutions, s.r.o., Stupava 46919805 9190138 Školenie 15.04.2019 304.50
FD/619/179 Ponitrianske zdr. Obcí pre SZaNO, Výčapy-Opatovce 37969358 2019990310 Nakladanie s biologickým odpadom 15.04.2019 566.45
FD/619/178 Ponitrianske zdr. Obcí pre SZaNO, Výčapy-Opatovce 37969358 2019990290 Nakladanie s odpadom 15.04.2019 1701.60
FD/619/177 SPP- distribúcia, a.s., Bratislava 35910739 9000321287 Poplatok za vyjadrenie k ČOV a kanalizácii 12.04.2019 120.00
FD/619/176 Dobrovoľná požiarna ochrana SR, Bratislava 00177474 20190249 Prípravné školenie členov DHJ 12.04.2019 450.00
FD/619/175 Západoslov. vodárenská spol., a.s., Nitra 36550949 8960024338 Voda - pošta 12.04.2019 3.89
FD/619/174 Západoslov. vodárenská spol., a.s., Nitra 36550949 8960024337 Voda - cintorín 12.04.2019 1.30
Zobrazené 381 - 400 z 573 zázamov | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

Od 1. 1. 2011 vstúpil do platnosti zákon č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. Z neho vyplýva povinnosť zverejňovať všetky zmluvy, faktúry a objednávky na našej internetovej stránke od 1. januára 2011.