Faktúry 2019

Záznamy: Faktúry 2019

Zobrazené 401 - 420 z 452 zázamov | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Por. číslo Dodávateľ IČO Číslo dokladu Popis Dátum doručenia Suma € (s DPH)
FD/619/052 SPP - ditribúcia, a.s., Bratislava 35910739 9000315278 Oprava a údržba plynárenského zariadenia 23.01.2019 13.22
FD/619/051 EKOTEC spol. s r.o., Bratislava 00687022 19kdi00034 Kontrola bezpečnosti multifunkčného ihriska 23.01.2019 220.80
FD/619/050 SLOVGRAM, Bratislava 17310598 1900352 Odmeny umelcom a výrobcom za verejný prenos cez MR 22.01.2019 38.40
FD/619/049 SPP - ditribúcia, a.s., Bratislava 35910739 9000315229 Oprava a údržba plynáreského zariadenia 22.01.2019 11.36
FD/619/048 Ponitrianske zdr. Obcí pre SZaNO, Výčapy-Opatovce 37969358 2019990012 Nakladanie s odpadom 21.01.2019 1340.59
FD/619/047 Jozef Šípka, Pusté Sady 44798199 102019 Demontáž vianočného osvetlenia a oprava verejného osvetlenia 21.01.2019 311.28
FD/619/046 Slovnaft, a.s., Bratislava 31322832 4591084413 Benzín 18.01.2019 220.45
FD/619/045 SPP, a.s., Bratislava 35815256 8706510882 Plyn - 01/2019 16.01.2019 1003.00
FD/619/044 SPP, a.s., Bratislava 35815256 8478054648 Plyn - preplatok 16.01.2019 -1050.63
FD/619/043 Komplex - odpadová spoločnosť, s.r.o., Pusté Sady 34100644 183802 Prenájom kontajnerov a jazdný výkon 16.01.2019 39.43
FD/619/042 ZSE Energia, a.s., Bratislava 36677281 7522282509 Plyn - dom Lipovských 16.01.2019 13.75
FD/619/041 ZSE Energia, a.s., Bratislava 36677281 7459757089 Elektrina - bytovka 16.01.2019 22.88
FD/619/040 ZSE Energia, a.s., Bratislava 36677281 7459757088 Elektrina - dom Lipovských 16.01.2019 17.00
FD/619/039 FEREX, s.r.o. Nitra 17682258 20190024 Plastové smetné nádoby 15.01.2019 56.52
FD/619/038 Lamitec, spol. s r.o., Bratislava 35710691 19001781 Kancelárske potreby 15.01.2019 193.16
FD/619/037 SLOVAKIA ENERGY, s.r.o., Bratislava 36807702 258011152 Elektrina - verejné osvetlenie 14.01.2019 146.00
FD/619/036 SLOVAKIA ENERGY, s.r.o., Bratislava 36807702 258010578 Elektrina - Požiarna zbrojnica 14.01.2019 24.00
FD/619/035 SLOVAKIA ENERGY, s.r.o., Bratislava 36807702 258011151 Elektrina - verejné osvetlenie - MH 14.01.2019 75.00
FD/619/034 SLOVAKIA ENERGY, s.r.o., Bratislava 36807702 258010577 Elektrina - osvetlenie ihriska 14.01.2019 13.00
FD/619/033 SLOVAKIA ENERGY, s.r.o., Bratislava 36807702 258003217 Elektrina - štadión 14.01.2019 114.00
Zobrazené 401 - 420 z 452 zázamov | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

Od 1. 1. 2011 vstúpil do platnosti zákon č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. Z neho vyplýva povinnosť zverejňovať všetky zmluvy, faktúry a objednávky na našej internetovej stránke od 1. januára 2011.