Faktúry 2019

Záznamy: Faktúry 2019

Zobrazené 421 - 440 z 452 zázamov | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Por. číslo Dodávateľ IČO Číslo dokladu Popis Dátum doručenia Suma € (s DPH)
FD/619/032 SLOVAKIA ENERGY, s.r.o., Bratislava 36807702 258003216 Elektrina - starý Obecný úrad 14.01.2019 40.00
FD/619/031 SLOVAKIA ENERGY, s.r.o., Bratislava 36807702 258199234 Elektrina - verejné osvetlenie - Kultúrny dom 14.01.2019 159.00
FD/619/030 SLOVAKIA ENERGY, s.r.o., Bratislava 36807702 258001951 Elektrina - Dom smútku 14.01.2019 25.00
FD/619/029 ZSE Energia, a.s., Bratislava 36677281 7180990220 Plyn - dom Lipovských - nedoplatok 14.01.2019 5.44
FD/619/028 Poradca podnikateľa, spol. s r.o., Žilina 31592503 5041801581 Finančný spravodajca r. 2018 14.01.2019 14.90
FD/619/027 SLOVAKIA ENERGY, s.r.o., Bratislava 36807702 259004974 Elektrina - verejné osvetlenie - Kultúrny dom 11.01.2019 152.00
FD/619/026 SLOVAKIA ENERGY, s.r.o., Bratislava 36807702 2911005829 Elektrina - verejné osvetlenie - Kultúrny dom - preplatok 11.01.2019 -171.70
FD/619/025 ADEPT BPH s.r.o., Trnovec nad Váhom 44134878 19101009 Zabezpečovanie úloh BOZP, OPP a PZS 07-12/2018 10.01.2019 360.00
FD/619/024 ENVI-GEOS Nitra, s.r.o., Lužianky 31434347 2018003599 Likvidácia odpadu 10.01.2019 273.10
FD/619/023 SLOVAKIA ENERGY, s.r.o., Bratislava 36807702 259001730 Elektrina - štadión 08.01.2019 97.00
FD/619/022 SLOVAKIA ENERGY, s.r.o., Bratislava 36807702 2911001598 Elektrina - štadión - preplatok 08.01.2019 -255.00
FD/619/021 ZSE Energia, a.s., Bratislava 36677281 7360018066 Elektrina - dom Lipovských - nedoplatok, Elektrina - bytovka - preplatok 08.01.2019 12.68
FD/619/020 SLOVAKIA ENERGY, s.r.o., Bratislava 36807702 259001732 Elektrina - Požiarna zbrojnica 08.01.2019 24.00
FD/619/019 SLOVAKIA ENERGY, s.r.o., Bratislava 36807702 2911001600 Elektrina - Požiarna zbrojnica - preplatok 08.01.2019 -22.42
FD/619/018 SLOVAKIA ENERGY, s.r.o., Bratislava 36807702 259001734 Elektrina - verejné osvetlenie - MH 08.01.2019 72.00
FD/619/017 SLOVAKIA ENERGY, s.r.o., Bratislava 36807702 2911001602 Elektrina - verejné osvetlenie - MH - preplatok 08.01.2019 -117.35
FD/619/016 SLOVAKIA ENERGY, s.r.o., Bratislava 36807702 259001735 Elektrina - verejné osvetlenie 08.01.2019 154.00
FD/619/015 SLOVAKIA ENERGY, s.r.o., Bratislava 36807702 2911001603 Elektrina - verejné osvetlenie - preplatok 08.01.2019 -104.62
FD/619/014 SLOVAKIA ENERGY, s.r.o., Bratislava 36807702 259001729 Elektrina - starý Obecný úrad 08.01.2019 32.00
FD/619/013 SLOVAKIA ENERGY, s.r.o., Bratislava 36807702 2911001597 Elektrina - starý Obecný úrad - preplatok 08.01.2019 -153.89
Zobrazené 421 - 440 z 452 zázamov | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

Od 1. 1. 2011 vstúpil do platnosti zákon č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. Z neho vyplýva povinnosť zverejňovať všetky zmluvy, faktúry a objednávky na našej internetovej stránke od 1. januára 2011.