Faktúry 2019

Záznamy: Faktúry 2019

Zobrazené 41 - 60 z 573 zázamov | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
Por. číslo Dodávateľ IČO Číslo dokladu Popis Dátum doručenia Suma € (s DPH)
FD/619/533 Slovnaft, a.s., Bratislava 31322832 4591239877 Benzín 04.12.2019 65.11
FD/619/532 INPROST S.R.O., Bratislava 3136309 4904011 Obecné noviny 2020 03.12.2019 93.60
FD/619/531 SPP, a.s., Bratislava 35815256 8706799646 Plyn - 12/2019 03.12.2019 100300
FD/619/530 ŠEVT a.s., Bratislava 31331131 2192015265 Kancelárske potreby 02.12.2019 56.87
FD/619/529 Artefactum s.r.o., Senec 49379622 2019074 Administrácia webstránky a servis 12/2019 29.11.2019 200.00
FD/619/528 PETRAM, a.s., Bratislava 44989814 20191102 Projektový manažment - Zníženie energetickej náročnosti KD 29.11.2019 842.70
FD/619/527 MUDr. Imrich Fischer, Galanta   076/2019 Lekárske nálezy 28.11.2019 15.00
FD/619/526 Pracovné odevy ZIKO s.r.o., Revúca 46566970 19VF17311 Pracovná obuv 27.11.2019 91.18
FD/619/525 KEO, s.r.o., Záhorce 36739464 2019001969 Aktualizácia mzdového programu 27.11.2019 13.50
FD/619/524 CHEMOSVIT FOLIE, s.r.o., Svit 31719724 911354 Vrecká na mikulášske balíčky 26.11.2019 17.95
FD/619/523 KEO, s.r.o., Záhorce 36739464 2019001876 Ročná licencia mzdového programu 2020 25.11.2019 66.72
FD/619/522 Ponitrianske zdr. Obcí pre SZaNO, Výčapy-Opatovce 37969358 2019999151 Nakladanie s odpadom 25.11.2019 2898.08
FD/619/521 Orange Slovensko, a.s., Bratislava 35697270 5538302706 Mobil hlavný kontrolór obce 25.11.2019 30.00
FD/619/520 Orange Slovensko, a.s., Bratislava 35697270 5538264139 Mobilný internet - verejné osvetlenie 25.11.2019 5.99
FD/619/519 Orange Slovensko, a.s., Bratislava 35697270 5538269030 Mobilný internet - verejné osvetlenie 28.10.2019 5.99
FD/619/518 Orange Slovensko, a.s., Bratislava 35697270 5538270539 Mobilný internet - verejné osvetlenie 25.11.2019 5.99
FD/619/517 MICHLOVSKÝ, spol. s r.o., Piešťany 36230537 193183240 Vyjadrenie k existencii telekomunikačných zariadení., ČOV, kanalizície 22.11.2019 15.00
FD/619/516 Slovnaft, a.s., Bratislava 31322832 4591232073 Benzín 19.11.2019 260.62
FD/619/515 Západoslov. vodárenská spol., a.s., Nitra 36550949 8960090513 Voda - bytovka 19.11.2019 35.00
FD/619/514 Ponitrianske zdr. Obcí pre SZaNO, Výčapy-Opatovce 37969358 2019991438 Nakladanie s biologickým odpadom 19.11.2019 683.83
Zobrazené 41 - 60 z 573 zázamov | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

Od 1. 1. 2011 vstúpil do platnosti zákon č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. Z neho vyplýva povinnosť zverejňovať všetky zmluvy, faktúry a objednávky na našej internetovej stránke od 1. januára 2011.