Faktúry 2019

Záznamy: Faktúry 2019

Zobrazené 41 - 60 z 482 zázamov | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
Por. číslo Dodávateľ IČO Číslo dokladu Popis Dátum doručenia Suma € (s DPH)
FD/619/442 SLOVAKIA ENERGY, s.r.o., Bratislava 36807702 259386591 Elektrina - Materská škola + Obecný úrad 08.10.2019 294.00
FD/619/441 SLOVAKIA ENERGY, s.r.o., Bratislava 36807702 2911207419 Elektrina - Materská škola + Obecný úrad - nedoplatok 08.10.2019 30.52
FD/619/440 František Kubica, Hájske 17683009 20190060 Nákup materiálu na OcÚ 07.10.2019 86.20
FD/619/439 ZSE Energia, a.s., Bratislava 36677281 7651299004 Plyn - dom Lipovských 04.10.2019 13.75
FD/619/438 ZSE Energia, a.s., Bratislava 36677281 7750563708 Elektrina - dom záhradkárov 04.10.2019 50.00
FD/619/437 ZSE Energia, a.s., Bratislava 36677281 7750563642 Elektrina - bytovka 04.10.2019 22.88
FD/619/436 ZSE Energia, a.s., Bratislava 36677281 7750563641 Elektrina - dom Lipovských a dom záhradkárov 04.10.2019 57.00
FD/619/435 Slovnaft, a.s., Bratislava 31322832 4591210737 Benzín 04.10.2019 331.63
FD/619/434 SPP, a.s., Bratislava 35815256 8706747216 Plyn - 10/2019 03.10.2019 1003.00
FD/619/433 Technická inšpekcia, a.s., Bratislava 36653004 2019414148 Posúdenie projektovej dokumentácie - požiarna zbrojnica 30.09.2019 120.00
FD/619/432 Artefactum s.r.o., Senec 49379622 2019066 Administrácia webstránky a servis 10/2019 30.09.2019 200.00
FD/619/431 JAMA - Marián Baláž, Hájske 43500838 20190722 Tlač obecných novín a grafické práce 24.09.2019 558.00
FD/619/430 MUDr. Imrich Fischer, Galanta   064/2019 Lekárske nálezy 23.09.2019 15.00
FD/619/429 ECODER s.r.o., Cerová 50105787 2019230 Dezinfekcia zatopených priestorov po povodni 23.09.2019 4476.00
FD/619/428 Orange Slovensko, a.s., Bratislava 35697270 5529000236 Mobil hlavný kontrolór obce 23.09.2019 30.00
FD/619/427 Orange Slovensko, a.s., Bratislava 35697270 5528961214 Mobilný internet - verejné osvetlenie 23.09.2019 5.99
FD/619/426 Orange Slovensko, a.s., Bratislava 35697270 5528966365 Mobilný internet - verejné osvetlenie 23.09.2019 5.99
FD/619/425 Orange Slovensko, a.s., Bratislava 35697270 5528968001 Mobilný internet - verejné osvetlenie 23.09.2019 5.99
FD/619/424 Lamitec, spol. s r.o., Bratislava 35710691 19041960 Kancelárske potreby 19.09.2019 22.87
FD/619/423 Ponitrianske zdr. Obcí pre SZaNO, Výčapy-Opatovce 37969358 2019991219 Nakladanie s odpadom 18.09.2019 1980.28
Zobrazené 41 - 60 z 482 zázamov | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

Od 1. 1. 2011 vstúpil do platnosti zákon č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. Z neho vyplýva povinnosť zverejňovať všetky zmluvy, faktúry a objednávky na našej internetovej stránke od 1. januára 2011.