Faktúry 2019

Záznamy: Faktúry 2019

Zobrazené 61 - 80 z 428 zázamov | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Por. číslo Dodávateľ IČO Číslo dokladu Popis Dátum doručenia Suma € (s DPH)
FD/619/368 Július Deák - DUKAS, Vlčany 34760849 2019018 Dodanie a montáž sieťok a žalúzií na MŠ Hájske 15.08.2019 234.00
FD/619/367 SLOVAKIA ENERGY, s.r.o., Bratislava 36807702 259235401 Elektrina - štadión 12.08.2019 96.00
FD/619/366 SLOVAKIA ENERGY, s.r.o., Bratislava 36807702 259001732 Elektrina - Požiarna zbrojnica 12.08.2019 24.00
FD/619/365 SLOVAKIA ENERGY, s.r.o., Bratislava 36807702 259167410 Elektrina - verejné osvetlenie - MH 12.08.2019 87.00
FD/619/364 SLOVAKIA ENERGY, s.r.o., Bratislava 36807702 259001735 Elektrina - verejné osvetlenie 12.08.2019 154.00
FD/619/363 SLOVAKIA ENERGY, s.r.o., Bratislava 36807702 259001731 Elektrina - osvetlenie ihriska 12.08.2019 13.00
FD/619/362 SLOVAKIA ENERGY, s.r.o., Bratislava 36807702 259001733 Elektrina - Dom smútku 12.08.2019 23.00
FD/619/361 SLOVAKIA ENERGY, s.r.o., Bratislava 36807702 259004974 Elektrina - verejné osvetlenie - Kultúrny dom 12.08.2019 152.00
FD/619/360 MUDr. Imrich Fischer, Galanta   051/2019 Lekárske nálezy 12.08.2019 15.00
FD/619/359 Ponitrianske zdr. Obcí pre SZaNO, Výčapy-Opatovce 37969358 2019991015 Nakladanie s biologickým odpadom 09.08.2019 1067.83
FD/619/358 Slovak telekom, a.s., Bratislava 35763469 8238572320 Telefón - všetky pevné linky a mobily 08.08.2019 178.10
FD/619/357 SLOVAKIA ENERGY, s.r.o., Bratislava 36807702 259312538 Elektrina - Materská škola + Obecný úrad 08.08.2019 278.00
FD/619/356 SLOVAKIA ENERGY, s.r.o., Bratislava 36807702 2911165506 Elektrina - Materská škola + Obecný úrad - preplatok 08.08.2019 -55.62
FD/619/355 SLOVAKIA ENERGY, s.r.o., Bratislava 36807702 259312537 Elektrina - Kultúrny dom 08.08.2019 141.00
FD/619/354 SLOVAKIA ENERGY, s.r.o., Bratislava 36807702 2911165505 Elektrina - Kultúrny dom - preplatok 08.08.2019 -59.04
FD/619/353 GEODETICA, s.r.o., Nitra 45417768 17/2019 Geodetické práce - amfiteáter v centre obce 07.08.2019 630.00
FD/619/352 Západoslov. vodárenská spol., a.s., Nitra 36550949 8960057294 Voda - bytovka 07.08.2019 58.33
FD/619/351 Západoslov. vodárenská spol., a.s., Nitra 36550949 8960057287 Voda - pošta 07.08.2019 2.59
FD/619/350 Západoslov. vodárenská spol., a.s., Nitra 36550949 8960057286 Voda - cintorín 07.08.2019 22.03
FD/619/349 Západoslov. vodárenská spol., a.s., Nitra 36550949 8960057285 Voda - Kultúrny dom 07.08.2019 1.30
Zobrazené 61 - 80 z 428 zázamov | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

Od 1. 1. 2011 vstúpil do platnosti zákon č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. Z neho vyplýva povinnosť zverejňovať všetky zmluvy, faktúry a objednávky na našej internetovej stránke od 1. januára 2011.