Faktúry 2019

Záznamy: Faktúry 2019

Zobrazené 61 - 80 z 573 zázamov | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
Por. číslo Dodávateľ IČO Číslo dokladu Popis Dátum doručenia Suma € (s DPH)
FD/619/513 JOZEF SMRHOLA-OLYMP, Santovka 32581190 00735/2019 Plakety pre členov Kepeždanky - 35. výročie 18.11.2019 840.10
FD/619/512 OCTAGO CORPORATION j.s.a. Piešťany 51010003 2019155 Detské ihrisko 18.11.2019 8691.60
FD/619/511 AMIRE Consulting s.r.o., Levice 52133231 1911001 Realizácia VO práce nad rámec pôvodného rozpočtu KD Hájske 15.11.2019 300.00
FD/619/510 Komplex - odpadová spoločnosť, s.r.o., Pusté Sady 34100644 6220191387 Prenájom kontajnerov a jazdný výkon 14.11.2019 14.40
FD/619/509 SLOVAKIA ENERGY, s.r.o., Bratislava 36807702 259235401 Elektrina - štadión 13.11.2019 96.00
FD/619/508 SLOVAKIA ENERGY, s.r.o., Bratislava 36807702 259001732 Elektrina - Požiarna zbrojnica 13.11.2019 24.00
FD/619/507 SLOVAKIA ENERGY, s.r.o., Bratislava 36807702 259167410 Elektrina - verejné osvetlenie - MH 13.11.2019 87.00
FD/619/506 SLOVAKIA ENERGY, s.r.o., Bratislava 36807702 259001735 Elektrina - verejné osvetlenie 13.11.2019 154.00
FD/619/505 SLOVAKIA ENERGY, s.r.o., Bratislava 36807702 259001731 Elektrina - osvetlenie ihriska 13.11.2019 13.00
FD/619/504 SLOVAKIA ENERGY, s.r.o., Bratislava 36807702 259001733 Elektrina - Dom smútku 13.11.2019 23.00
FD/619/503 SLOVAKIA ENERGY, s.r.o., Bratislava 36807702 259004974 Elektrina - verejné osvetlenie - Kultúrny dom 13.11.2019 152.00
FD/619/502 Západoslov. vodárenská spol., a.s., Nitra 36550949 8960088519 Voda - pošta 13.11.2019 3.89
FD/619/501 Západoslov. vodárenská spol., a.s., Nitra 36550949 8960088518 Voda - cintorín 13.11.2019 24.62
FD/619/500 Západoslov. vodárenská spol., a.s., Nitra 36550949 8960088517 Voda - Kultúrny dom 13.11.2019 20.74
FD/619/499 Západoslov. vodárenská spol., a.s., Nitra 36550949 8960088516 Voda - starý obecný úrad 13.11.2019 0.00
FD/619/498 Západoslov. vodárenská spol., a.s., Nitra 36550949 8960088515 Voda - Obecný úrad + Materská škola 13.11.2019 50.56
FD/619/497 SLOVAKIA ENERGY, s.r.o., Bratislava 36807702 259433557 Elektrina - Materská škola + Obecný úrad 11.11.2019 290.00
FD/619/496 SLOVAKIA ENERGY, s.r.o., Bratislava 36807702 2911232646 Elektrina - Materská škola + Obecný úrad - preplatok 11.11.2019 -17.36
FD/619/495 SLOVAKIA ENERGY, s.r.o., Bratislava 36807702 259433556 Elektrina - Kultúrny dom 11.11.2019 128.00
FD/619/494 SLOVAKIA ENERGY, s.r.o., Bratislava 36807702 2911232645 Elektrina - Kultúrny dom - preplatok 11.11.2019 -180.78
Zobrazené 61 - 80 z 573 zázamov | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

Od 1. 1. 2011 vstúpil do platnosti zákon č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. Z neho vyplýva povinnosť zverejňovať všetky zmluvy, faktúry a objednávky na našej internetovej stránke od 1. januára 2011.