Faktúry 2019

Záznamy: Faktúry 2019

Zobrazené 81 - 100 z 573 zázamov | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
Por. číslo Dodávateľ IČO Číslo dokladu Popis Dátum doručenia Suma € (s DPH)
FD/619/493 ENVI-GEOS Nitra, s.r.o., Lužianky 31434347 2019002874 Likvidácia odpadu 11.11.2019 183.01
FD/619/492 Slovak telekom, a.s., Bratislava 35763469 8245116591 Telefón - všetky pevné linky a mobily 07.11.2019 170.56
FD/619/491 ZSE Energia, a.s., Bratislava 36677281 7760528122 Elektrina - dom Lipovských a dom záhradkárov 07.11.2019 57.00
FD/619/490 Slovnaft, a.s., Bratislava 31322832 4591225537 Benzín 06.11.2019 179.06
FD/619/489 Ponitrianske zdr. Obcí pre SZaNO, Výčapy-Opatovce 37969358 2019991424 Nakladanie s odpadom - povodeň 05.11.2019 667.13
FD/619/488 Ponitrianske zdr. Obcí pre SZaNO, Výčapy-Opatovce 37969358 2019991423 Nakladanie s odpadom 05.11.2019 2311.61
FD/619/487 Ponitrianske zdr. Obcí pre SZaNO, Výčapy-Opatovce 37969358 2019991422 Nakladanie s odpadom - dobropis 05.11.2019 -2978.74
FD/619/486 Stavomal Slovakia, spol. s r.o., Galanta 36231371 2019117 Zníženie energetickej náročnosti budovy KD - 48 % 05.11.2019 102395.75
FD/619/485 SPP, a.s., Bratislava 35815256 8687410037 Plyn - 11/2019 05.11.2019 1003.00
FD/619/484 Pohostinstvo Popelka, Hájske 43422314 2019001 Nákup potravín na Turnaj futbalových nádejí 04.11.2019 203.43
FD/619/483 František Kubica, Hájske 17683009 20190065 Nákup materiálu na OcÚ 04.11.2019 87.70
FD/619/482 Artefactum s.r.o., Senec 49379622 2019070 Administrácia webstránky a servis 11/2019 31.10.2019 200.00
FD/619/481 MUDr. Imrich Fischer, Galanta   068/2019 Lekárske nálezy 28.10.2019 30.00
FD/619/480 Lamitec, spol. s r.o., Bratislava 35710691 19048042 Kancelárske potreby 24.10.2019 115.88
FD/619/479 Ponitrianske zdr. Obcí pre SZaNO, Výčapy-Opatovce 37969358 2019991364 Nakladanie s odpadom 23.10.2019 2978.74
FD/619/478 Orange Slovensko, a.s., Bratislava 35697270 5533646200 Mobil hlavný kontrolór obce 23.10.2019 30.00
FD/619/477 Orange Slovensko, a.s., Bratislava 35697270 5533607216 Mobilný internet - verejné osvetlenie 23.10.2019 5.99
FD/619/476 Orange Slovensko, a.s., Bratislava 35697270 5533612612 Mobilný internet - verejné osvetlenie 23.10.2019 5.99
FD/619/475 Orange Slovensko, a.s., Bratislava 35697270 5533613747 Mobilný internet - verejné osvetlenie 23.10.2019 5.99
FD/619/474 Poradca podnikateľa, spol. s r.o., Žilina 31592503 419100180 Finančný spravodajca r. 2020 23.10.2019 26.40
Zobrazené 81 - 100 z 573 zázamov | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

Od 1. 1. 2011 vstúpil do platnosti zákon č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. Z neho vyplýva povinnosť zverejňovať všetky zmluvy, faktúry a objednávky na našej internetovej stránke od 1. januára 2011.