Faktúry 2019

Záznamy: Faktúry 2019

Zobrazené 81 - 100 z 482 zázamov | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
Por. číslo Dodávateľ IČO Číslo dokladu Popis Dátum doručenia Suma € (s DPH)
FD/619/402 Západoslov. vodárenská spol., a.s., Nitra 36550949 8960068478 Voda - starý obecný úrad 11.09.2019 0.00
FD/619/401 Západoslov. vodárenská spol., a.s., Nitra 36550949 8960068477 Voda - Obecný úrad + Materská škola 11.09.2019 57.04
FD/619/400 ZSE Energia, a.s., Bratislava 36677281 7661391094 Elektrina - dom Lipovských a dom záhradkárov 11.09.2019 57.00
FD/619/399 Slovak telekom, a.s., Bratislava 35763469 8240716303 Telefón - všetky pevné linky a mobily 10.09.2019 168.70
FD/619/398 Stavomal Slovakia, spol. s r.o., Galanta 36231371 2019097 Zníženie energetickej náročnosti budovy KD - 45 % 10.09.2019 96281.88
FD/619/397 František Kubica, Hájske 17683009 20190056 Nánákup materiálu na rekonštrukciu soc. zar. - šatne ŠK 09.09.2019 478.89
FD/619/396 František Kubica, Hájske 17683009 20190055 Nákup materiálu na OcÚ 09.09.2019 259.85
FD/619/395 DLP,spol. s r.o., Veľké Zálužie 46936769 044/2019 Doprava pódia na obecné dni 06.09.2019 120.00
FD/619/394 Reštaurácia ELSA, s.r.o., Močenok 47668725 20195118 Občerstvenie k obecným dňom 04.09.2019 546.00
FD/619/393 Slovnaft, a.s., Bratislava 31322832 4591196387 Benzín 04.09.2019 176.15
FD/619/392 "U OZIFKOV", Sloboda Marián, Hájske 30406650 2019/3 Obedy dôchodci 8/2019 03.09.2019 1155.00
FD/619/391 SPP, a.s., Bratislava 35815256 8706722027 Plyn - 09/2019 03.09.2019 1003.00
FD/619/390 Artefactum s.r.o., Senec 49379622 2019062 Administrácia webstránky a servis 09/2019 03.09.2019 200.00
FD/619/389 KEO, s.r.o., Záhorce 36739464 2019001036 Aktualizácia mzdového programu 02.09.2019 13.50
FD/619/388 BERA, s.r.o., Močenok 48236268 19086 Nakladanie s odpadom - povodeň 02.09.2019 308.40
FD/619/387 Pannon Guard Security International, Šaľa 46783016 190101094 Bezpečnostná služba na obecných dňoch 28.08.2019 480.00
FD/619/386 GEODETICA, s.r.o., Nitra 45417768 20/2019 Vyhotovenie geometrických plánov na oddelenie pozemkov a budovy pošty 27.08.2019 460.00
FD/619/385 Ľudovít Vachút - HEDERA PARK, Hájske 37512501 19/08/05 Ozvučenie - Obecné dni 26.08.2019 170.00
FD/619/384 "U OZIFKOV", Sloboda Marián, Hájske 30406650 2019/2 Občerstvenie k obecným dňom 26.08.2019 51.20
FD/619/383 BINS s.r.o., Nitra 45510393 3632019 Plastové smetné nádoby 23.08.2019 204.00
Zobrazené 81 - 100 z 482 zázamov | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

Od 1. 1. 2011 vstúpil do platnosti zákon č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. Z neho vyplýva povinnosť zverejňovať všetky zmluvy, faktúry a objednávky na našej internetovej stránke od 1. januára 2011.