Faktúry 2019

Záznamy: Faktúry 2019

Zobrazené 101 - 120 z 573 zázamov | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
Por. číslo Dodávateľ IČO Číslo dokladu Popis Dátum doručenia Suma € (s DPH)
FD/619/473 Západoslovenská distribučná, a.s., Bratislava 36361518 4800006811 Obnovenie prevádzkovej plomby 21.10.2019 18.84
FD/619/472 Marián Šupa, Veľké Kostoľany 11906022 11913389 Náhradné diely do kosačiek 21.10.2019 24.42
FD/619/471 Slovak telekom, a.s., Bratislava 35763469 6611929169 Vyjadrenie k existencii telekomunikačných zariadení 21.10.2019 16.99
FD/619/470 Slovak telekom, a.s., Bratislava 35763469 6611929166 Vyjadrenie k existencii telekomunikačných zariadení 21.10.2019 16.99
FD/619/469 Slovak telekom, a.s., Bratislava 35763469 6611929164 Vyjadrenie k existencii telekomunikačných zariadení 21.10.2019 16.99
FD/619/468 Slovak telekom, a.s., Bratislava 35763469 6611929163 Vyjadrenie k existencii telekomunikačných zariadení 21.10.2019 16.99
FD/619/467 Slovak telekom, a.s., Bratislava 35763469 6611929152 Vyjadrenie k existencii telekomunikačných zariadení 21.10.2019 16.99
FD/619/466 Slovnaft, a.s., Bratislava 31322832 4591217353 Benzín 18.10.2019 220.80
FD/619/465 Slovak telekom, a.s., Bratislava 35763469 6611928435 Vyjadrenie k existencii telekomunikačných zariadení 15.10.2019 16.99
FD/619/464 PETRAM, a.s., Bratislava 44989814 20191001 Projektový manažment - Zníženie energetickej náročnosti KD 14.10.2019 2432.70
FD/619/463 Ponitrianske zdr. Obcí pre SZaNO, Výčapy-Opatovce 37969358 2019991300 Nakladanie s biologickým odpadom 14.10.2019 744.86
FD/619/462 Západoslov. vodárenská spol., a.s., Nitra 36550949 8960077800 Voda - bytovka 11.10.2019 50.56
FD/619/461 Západoslov. vodárenská spol., a.s., Nitra 36550949 8960077741 Voda - pošta 11.10.2019 3.89
FD/619/460 Západoslov. vodárenská spol., a.s., Nitra 36550949 8960077740 Voda - cintorín 11.10.2019 10.37
FD/619/459 Západoslov. vodárenská spol., a.s., Nitra 36550949 8960077739 Voda - Kultúrny dom 11.10.2019 44.08
FD/619/458 Západoslov. vodárenská spol., a.s., Nitra 36550949 8960077738 Voda - starý obecný úrad 11.10.2019 0.00
FD/619/457 Západoslov. vodárenská spol., a.s., Nitra 36550949 8960077737 Voda - Obecný úrad + Materská škola 11.10.2019 44.08
FD/619/456 MUDr. Imrich Fischer, Galanta   065/2019 Lekárske nálezy 10.10.2019 15.00
FD/619/455 Jozef Kohút - fir. IZOKO, Močenok 35366206 13/2019 Klampiarske práce v dome záhradkárov 09.10.2019 118.80
FD/619/454 Slovak telekom, a.s., Bratislava 35763469 8242891319 Telefón - všetky pevné linky a mobily 09.10.2019 168.48
Zobrazené 101 - 120 z 573 zázamov | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

Od 1. 1. 2011 vstúpil do platnosti zákon č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. Z neho vyplýva povinnosť zverejňovať všetky zmluvy, faktúry a objednávky na našej internetovej stránke od 1. januára 2011.