Faktúry 2019

Záznamy: Faktúry 2019

Zobrazené 121 - 140 z 573 zázamov | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
Por. číslo Dodávateľ IČO Číslo dokladu Popis Dátum doručenia Suma € (s DPH)
FD/619/453 JUDr. Jozef Czibula, Vlčany   2019037 Právna pomoc 3. štvrťrok 2019 09.10.2019 600.00
FD/619/452 SLOVAKIA ENERGY, s.r.o., Bratislava 36807702 259235401 Elektrina - štadión 09.10.2019 96.00
FD/619/451 SLOVAKIA ENERGY, s.r.o., Bratislava 36807702 259001732 Elektrina - Požiarna zbrojnica 09.10.2019 24.00
FD/619/450 SLOVAKIA ENERGY, s.r.o., Bratislava 36807702 259167410 Elektrina - verejné osvetlenie - MH 09.10.2019 87.00
FD/619/449 SLOVAKIA ENERGY, s.r.o., Bratislava 36807702 259001735 Elektrina - verejné osvetlenie 09.10.2019 154.00
FD/619/448 SLOVAKIA ENERGY, s.r.o., Bratislava 36807702 259001731 Elektrina - osvetlenie ihriska 09.10.2019 13.00
FD/619/447 SLOVAKIA ENERGY, s.r.o., Bratislava 36807702 259001733 Elektrina - Dom smútku 09.10.2019 23.00
FD/619/446 SLOVAKIA ENERGY, s.r.o., Bratislava 36807702 259004974 Elektrina - verejné osvetlenie - Kultúrny dom 09.10.2019 152.00
FD/619/445 drevona J.P., s.r.o., Hájske 51023903 20190040 Rezivo 08.10.2019 79.79
FD/619/444 SLOVAKIA ENERGY, s.r.o., Bratislava 36807702 259387606 Elektrina - Kultúrny dom 08.10.2019 133.00
FD/619/443 SLOVAKIA ENERGY, s.r.o., Bratislava 36807702 2911208696 Elektrina - Kultúrny dom - preplatok 08.10.2019 -59.82
FD/619/442 SLOVAKIA ENERGY, s.r.o., Bratislava 36807702 259386591 Elektrina - Materská škola + Obecný úrad 08.10.2019 294.00
FD/619/441 SLOVAKIA ENERGY, s.r.o., Bratislava 36807702 2911207419 Elektrina - Materská škola + Obecný úrad - nedoplatok 08.10.2019 30.52
FD/619/440 František Kubica, Hájske 17683009 20190060 Nákup materiálu na OcÚ 07.10.2019 86.20
FD/619/439 ZSE Energia, a.s., Bratislava 36677281 7651299004 Plyn - dom Lipovských 04.10.2019 13.75
FD/619/438 ZSE Energia, a.s., Bratislava 36677281 7750563708 Elektrina - dom záhradkárov 04.10.2019 50.00
FD/619/437 ZSE Energia, a.s., Bratislava 36677281 7750563642 Elektrina - bytovka 04.10.2019 22.88
FD/619/436 ZSE Energia, a.s., Bratislava 36677281 7750563641 Elektrina - dom Lipovských a dom záhradkárov 04.10.2019 57.00
FD/619/435 Slovnaft, a.s., Bratislava 31322832 4591210737 Benzín 04.10.2019 331.63
FD/619/434 SPP, a.s., Bratislava 35815256 8706747216 Plyn - 10/2019 03.10.2019 1003.00
Zobrazené 121 - 140 z 573 zázamov | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

Od 1. 1. 2011 vstúpil do platnosti zákon č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. Z neho vyplýva povinnosť zverejňovať všetky zmluvy, faktúry a objednávky na našej internetovej stránke od 1. januára 2011.