Faktúry 2019

Záznamy: Faktúry 2019

Zobrazené 161 - 180 z 428 zázamov | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Por. číslo Dodávateľ IČO Číslo dokladu Popis Dátum doručenia Suma € (s DPH)
FD/619/268 GEODETICA, s.r.o., Nitra 45417768 15/2019 GP požiarna zbrojnica 12.06.2019 280.00
FD/619/267 Ponitrianske zdr. Obcí pre SZaNO, Výčapy-Opatovce 37969358 2019990584 Nakladanie s biologickým odpadom 10.06.2019 632.09
FD/619/266 Ponitrianske zdr. Obcí pre SZaNO, Výčapy-Opatovce 37969358 2019990529 Nakladanie s odpadom 10.06.2019 2787.18
FD/619/265 Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá, s.r.o. 31333176 3220190885 Knihy pre budúcich prvákov 10.06.2019 59.99
FD/619/264 Západoslov. vodárenská spol., a.s., Nitra 36550949 6019650365 Vyjadrenie k projektu dokumentácii k stavbe ČOV a kanalizácia 10.06.2019 36.00
FD/619/261 SLOVAKIA ENERGY, s.r.o., Bratislava 36807702 259224219 Elektrina - Kultúrny dom 07.06.2019 151.00
FD/619/263 SLOVAKIA ENERGY, s.r.o., Bratislava 36807702 259224220 Elektrina - Materská škola + Obecný úrad 07.06.2019 270.00
FD/619/262 SLOVAKIA ENERGY, s.r.o., Bratislava 36807702 2911121038 Elektrina - Materská škola + Obecný úrad - nedoplatok 07.06.2019 11.18
FD/619/260 SLOVAKIA ENERGY, s.r.o., Bratislava 36807702 2911121037 Elektrina - Kultúrny dom - preplatok 07.06.2019 -43.21
FD/619/259 František Kubica, Hájske 17683009 20190035 Nákup materiálu na OcÚ a do KD 07.06.2019 55.60
FD/619/258 ZSE Energia, a.s., Bratislava 36677281 7611173735 Elektrina - dom Lipovských a dom záhradkárov 06.06.2019 57.00
FD/619/257 Slovak telekom, a.s., Bratislava 35763469 8234335036 Telefón - všetky pevné linky a mobily 06.06.2019 149.40
FD/619/256 SPP, a.s., Bratislava 35815256 8706642562 Plyn - 06/2019 05.06.2019 1003.00
FD/619/255 Slovnaft, a.s., Bratislava 31322832 4591152805 Benzín 05.06.2019 390.30
FD/619/254 Artefactum s.r.o., Senec 49379622 2019043 Administrácia webstránky a servis 06/2019 05.06.2019 200.00
FD/619/253 EKOTEC spol. s r.o., Bratislava 00687022 19kdi00567 Kontrola bezpečnosti multifunkčného ihriska 03.06.2019 193.20
FD/619/252 Slovak telekom, a.s., Bratislava 35763469 8233935218 Telefón - všetky pevné linky a mobily, zmluvné pokuty 30.05.2019 88.82
FD/619/251 EBOSS, s.r.o., Klin 52198499 19000229 Nákup baterky do notebooku 30.05.2019 31.18
FD/619/250 FEREX, s.r.o. Nitra 17682258 20190648 Plastové smetné nádoby 29.05.2019 37.68
FD/619/249 Reštaurácia ELSA, s.r.o., Močenok 47668725 20195072 Strava voľby 29.05.2019 117.42
Zobrazené 161 - 180 z 428 zázamov | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

Od 1. 1. 2011 vstúpil do platnosti zákon č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. Z neho vyplýva povinnosť zverejňovať všetky zmluvy, faktúry a objednávky na našej internetovej stránke od 1. januára 2011.