Faktúry 2019

Záznamy: Faktúry 2019

Zobrazené 161 - 180 z 573 zázamov | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
Por. číslo Dodávateľ IČO Číslo dokladu Popis Dátum doručenia Suma € (s DPH)
FD/619/413 SLOVAKIA ENERGY, s.r.o., Bratislava 36807702 259004974 Elektrina - verejné osvetlenie - Kultúrny dom 13.09.2019 152.00
FD/619/412 Dávid Skalický, Močenok 47808756 20190018 Údržba - Kia Sportage 13.09.2019 78.00
FD/619/411 Jozef Šípka, Pusté Sady 44798199 782019 Oprava verejného osvetlenia 13.09.2019 450.00
FD/619/410 SLOVAKIA ENERGY, s.r.o., Bratislava 36807702 259348874 Elektrina - Materská škola + Obecný úrad 12.09.2019 284.00
FD/619/409 SLOVAKIA ENERGY, s.r.o., Bratislava 36807702 2911186639 Elektrina - Materská škola + Obecný úrad - preplatok 12.09.2019 -70.46
FD/619/408 SLOVAKIA ENERGY, s.r.o., Bratislava 36807702 259348873 Elektrina - Kultúrny dom 12.09.2019 133.00
FD/619/407 SLOVAKIA ENERGY, s.r.o., Bratislava 36807702 2911186638 Elektrina - Kultúrny dom - preplatok 12.09.2019 -43.90
FD/619/406 Západoslov. vodárenská spol., a.s., Nitra 36550949 8960068495 Voda - bytovka 11.09.2019 42.78
FD/619/405 Západoslov. vodárenská spol., a.s., Nitra 36550949 8960068481 Voda - pošta 11.09.2019 3.89
FD/619/404 Západoslov. vodárenská spol., a.s., Nitra 36550949 8960068480 Voda - cintorín 11.09.2019 15.55
FD/619/403 Západoslov. vodárenská spol., a.s., Nitra 36550949 8960068479 Voda - Kultúrny dom 11.09.2019 31.10
FD/619/402 Západoslov. vodárenská spol., a.s., Nitra 36550949 8960068478 Voda - starý obecný úrad 11.09.2019 0.00
FD/619/401 Západoslov. vodárenská spol., a.s., Nitra 36550949 8960068477 Voda - Obecný úrad + Materská škola 11.09.2019 57.04
FD/619/400 ZSE Energia, a.s., Bratislava 36677281 7661391094 Elektrina - dom Lipovských a dom záhradkárov 11.09.2019 57.00
FD/619/399 Slovak telekom, a.s., Bratislava 35763469 8240716303 Telefón - všetky pevné linky a mobily 10.09.2019 168.70
FD/619/398 Stavomal Slovakia, spol. s r.o., Galanta 36231371 2019097 Zníženie energetickej náročnosti budovy KD - 45 % 10.09.2019 96281.88
FD/619/397 František Kubica, Hájske 17683009 20190056 Nánákup materiálu na rekonštrukciu soc. zar. - šatne ŠK 09.09.2019 478.89
FD/619/396 František Kubica, Hájske 17683009 20190055 Nákup materiálu na OcÚ 09.09.2019 259.85
FD/619/395 DLP,spol. s r.o., Veľké Zálužie 46936769 044/2019 Doprava pódia na obecné dni 06.09.2019 120.00
FD/619/394 Reštaurácia ELSA, s.r.o., Močenok 47668725 20195118 Občerstvenie k obecným dňom 04.09.2019 546.00
Zobrazené 161 - 180 z 573 zázamov | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

Od 1. 1. 2011 vstúpil do platnosti zákon č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. Z neho vyplýva povinnosť zverejňovať všetky zmluvy, faktúry a objednávky na našej internetovej stránke od 1. januára 2011.