Faktúry 2019

Záznamy: Faktúry 2019

Zobrazené 1 - 20 z 573 zázamov | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
Por. číslo Dodávateľ IČO Číslo dokladu Popis Dátum doručenia Suma € (s DPH)
FD/619/010 Artefactum s.r.o., Senec 49379622 2019002 Administrácia webstránky a servis 01/2019 08.01.2019 200.00
FD/619/061 Artefactum s.r.o., Senec 46379622 2019014 Administrácia webstránky a servis 02/2019 a reklamný slider na hajske.sk 04.02.2019 299.00
FD/619/109 Artefactum s.r.o., Senec 49379622 2019024 Administrácia webstránky a servis 03/2019 07.03.2019 200.00
FD/619/150 Artefactum s.r.o., Senec 49379622 2019032 Administrácia webstránky a servis 04/2019 01.04.2019 200.00
FD/619/229 Artefactum s.r.o., Senec 49379622 2019041 Administrácia webstránky a servis 05/2019 14.05.2019 200.00
FD/619/254 Artefactum s.r.o., Senec 49379622 2019043 Administrácia webstránky a servis 06/2019 05.06.2019 200.00
FD/619/297 Artefactum s.r.o., Senec 49379622 2019048 Administrácia webstránky a servis 07/2019 28.06.2019 200.00
FD/619/341 Artefactum s.r.o., Senec 49379622 2019057 Administrácia webstránky a servis 08/2019 02.08.2019 200.00
FD/619/390 Artefactum s.r.o., Senec 49379622 2019062 Administrácia webstránky a servis 09/2019 03.09.2019 200.00
FD/619/432 Artefactum s.r.o., Senec 49379622 2019066 Administrácia webstránky a servis 10/2019 30.09.2019 200.00
FD/619/482 Artefactum s.r.o., Senec 49379622 2019070 Administrácia webstránky a servis 11/2019 31.10.2019 200.00
FD/619/529 Artefactum s.r.o., Senec 49379622 2019074 Administrácia webstránky a servis 12/2019 29.11.2019 200.00
FD/619/059 KEO, s.r.o., Záhorce 36739464 2019000172 Aktualizácia - KEO WIN 31.01.2019 13.50
FD/619/101 KEO, s.r.o., Záhorce 36739464 2019000530 Aktualizácia - KEO WIN 04.03.2019 13.50
FD/619/155 TOPSET Solutions s.r.o., Stupava 46919805 1191480 Aktualizácia dát katastra 02.04.2019 36.00
FD/619/208 KEO, s.r.o., Záhorce 36739464 2019000847 Aktualizácia mzdového programu 03.05.2019 13.50
FD/619/389 KEO, s.r.o., Záhorce 36739464 2019001036 Aktualizácia mzdového programu 02.09.2019 13.50
FD/619/525 KEO, s.r.o., Záhorce 36739464 2019001969 Aktualizácia mzdového programu 27.11.2019 13.50
FD/619/153 TOPSET Solutions s.r.o., Stupava 46919805 1190281 Aktualizácia programov 2019 02.04.2019 912.00
FD/619/085 SOZA, Bratislava 00178454 2191105014 Autorská odmena za licenciu na verejné použitie hudobných diel 20.02.2019 20.40
Zobrazené 1 - 20 z 573 zázamov | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

Od 1. 1. 2011 vstúpil do platnosti zákon č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. Z neho vyplýva povinnosť zverejňovať všetky zmluvy, faktúry a objednávky na našej internetovej stránke od 1. januára 2011.