Faktúry 2019

Záznamy: Faktúry 2019

Zobrazené 121 - 140 z 573 zázamov | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
Por. číslo Dodávateľ IČO Číslo dokladu Popis Dátum doručenia Suma € (s DPH)
FD/619/441 SLOVAKIA ENERGY, s.r.o., Bratislava 36807702 2911207419 Elektrina - Materská škola + Obecný úrad - nedoplatok 08.10.2019 30.52
FD/619/541 SLOVAKIA ENERGY, s.r.o., Bratislava 36807702 2911255246 Elektrina - Materská škola + Obecný úrad - nedoplatok 10.12.2019 69.14
FD/619/237 SLOVAKIA ENERGY, s.r.o., Bratislava 36807702 2911108345 Elektrina - Materská škola + Obecný úrad - preplatok 14.05.2019 -4.91
FD/619/315 SLOVAKIA ENERGY, s.r.o., Bratislava 36807702 2911142097 Elektrina - Materská škola + Obecný úrad - preplatok 10.07.2019 -3.74
FD/619/356 SLOVAKIA ENERGY, s.r.o., Bratislava 36807702 2911165506 Elektrina - Materská škola + Obecný úrad - preplatok 08.08.2019 -55.62
FD/619/409 SLOVAKIA ENERGY, s.r.o., Bratislava 36807702 2911186639 Elektrina - Materská škola + Obecný úrad - preplatok 12.09.2019 -70.46
FD/619/496 SLOVAKIA ENERGY, s.r.o., Bratislava 36807702 2911232646 Elektrina - Materská škola + Obecný úrad - preplatok 11.11.2019 -17.36
FD/619/009 SLOVAKIA ENERGY, s.r.o., Bratislava 36807702 259001731 Elektrina - osvetlenie ihriska 07.01.2019 13.00
FD/619/034 SLOVAKIA ENERGY, s.r.o., Bratislava 36807702 258010577 Elektrina - osvetlenie ihriska 14.01.2019 13.00
FD/619/119 SLOVAKIA ENERGY, s.r.o., Bratislava 36807702 259001731 Elektrina - osvetlenie ihriska 12.03.2019 13.00
FD/619/183 SLOVAKIA ENERGY, s.r.o., Bratislava 36807702 259001731 Elektrina - osvetlenie ihriska 15.04.2019 13.00
FD/619/233 SLOVAKIA ENERGY, s.r.o., Bratislava 36807702 259001731 Elektrina - osvetlenie ihriska 14.05.2019 13.00
FD/619/278 SLOVAKIA ENERGY, s.r.o., Bratislava 36807702 259001731 Elektrina - osvetlenie ihriska 14.06.2019 13.00
FD/619/319 SLOVAKIA ENERGY, s.r.o., Bratislava 36807702 259001731 Elektrina - osvetlenie ihriska 12.07.2019 13.00
FD/619/363 SLOVAKIA ENERGY, s.r.o., Bratislava 36807702 259001731 Elektrina - osvetlenie ihriska 12.08.2019 13.00
FD/619/415 SLOVAKIA ENERGY, s.r.o., Bratislava 36807702 259001731 Elektrina - osvetlenie ihriska 13.09.2019 13.00
FD/619/448 SLOVAKIA ENERGY, s.r.o., Bratislava 36807702 259001731 Elektrina - osvetlenie ihriska 09.10.2019 13.00
FD/619/505 SLOVAKIA ENERGY, s.r.o., Bratislava 36807702 259001731 Elektrina - osvetlenie ihriska 13.11.2019 13.00
FD/619/559 SLOVAKIA ENERGY, s.r.o., Bratislava 36807702 259001731 Elektrina - osvetlenie ihriska 13.12.2019 13.00
FD/619/008 SLOVAKIA ENERGY, s.r.o., Bratislava 36807702 2911001599 Elektrina - osvetlenie ihriska - preplatok 07.01.2019 -14.27
Zobrazené 121 - 140 z 573 zázamov | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

Od 1. 1. 2011 vstúpil do platnosti zákon č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. Z neho vyplýva povinnosť zverejňovať všetky zmluvy, faktúry a objednávky na našej internetovej stránke od 1. januára 2011.