Faktúry 2019

Záznamy: Faktúry 2019

Zobrazené 141 - 160 z 573 zázamov | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
Por. číslo Dodávateľ IČO Číslo dokladu Popis Dátum doručenia Suma € (s DPH)
FD/619/020 SLOVAKIA ENERGY, s.r.o., Bratislava 36807702 259001732 Elektrina - Požiarna zbrojnica 08.01.2019 24.00
FD/619/036 SLOVAKIA ENERGY, s.r.o., Bratislava 36807702 258010578 Elektrina - Požiarna zbrojnica 14.01.2019 24.00
FD/619/123 SLOVAKIA ENERGY, s.r.o., Bratislava 36807702 259001732 Elektrina - Požiarna zbrojnica 12.03.2019 24.00
FD/619/186 SLOVAKIA ENERGY, s.r.o., Bratislava 36807702 259001732 Elektrina - Požiarna zbrojnica 15.04.2019 24.00
FD/619/235 SLOVAKIA ENERGY, s.r.o., Bratislava 36807702 259001732 Elektrina - Požiarna zbrojnica 14.05.2019 24.00
FD/619/281 SLOVAKIA ENERGY, s.r.o., Bratislava 36807702 259001732 Elektrina - Požiarna zbrojnica 14.06.2019 24.00
FD/619/322 SLOVAKIA ENERGY, s.r.o., Bratislava 36807702 259001732 Elektrina - Požiarna zbrojnica 12.07.2019 24.00
FD/619/366 SLOVAKIA ENERGY, s.r.o., Bratislava 36807702 259001732 Elektrina - Požiarna zbrojnica 12.08.2019 24.00
FD/619/418 SLOVAKIA ENERGY, s.r.o., Bratislava 36807702 259001732 Elektrina - Požiarna zbrojnica 13.09.2019 24.00
FD/619/451 SLOVAKIA ENERGY, s.r.o., Bratislava 36807702 259001732 Elektrina - Požiarna zbrojnica 09.10.2019 24.00
FD/619/508 SLOVAKIA ENERGY, s.r.o., Bratislava 36807702 259001732 Elektrina - Požiarna zbrojnica 13.11.2019 24.00
FD/619/562 SLOVAKIA ENERGY, s.r.o., Bratislava 36807702 259001732 Elektrina - Požiarna zbrojnica 13.12.2019 24.00
FD/619/019 SLOVAKIA ENERGY, s.r.o., Bratislava 36807702 2911001600 Elektrina - Požiarna zbrojnica - preplatok 08.01.2019 -22.42
FD/619/023 SLOVAKIA ENERGY, s.r.o., Bratislava 36807702 259001730 Elektrina - štadión 08.01.2019 97.00
FD/619/033 SLOVAKIA ENERGY, s.r.o., Bratislava 36807702 258003217 Elektrina - štadión 14.01.2019 114.00
FD/619/124 SLOVAKIA ENERGY, s.r.o., Bratislava 36807702 259001730 Elektrina - štadión 12.03.2019 97.00
FD/619/187 SLOVAKIA ENERGY, s.r.o., Bratislava 36807702 259001730 Elektrina - štadión 15.04.2019 97.00
FD/619/236 SLOVAKIA ENERGY, s.r.o., Bratislava 36807702 259001730 Elektrina - štadión 14.05.2019 97.00
FD/619/282 SLOVAKIA ENERGY, s.r.o., Bratislava 36807702 259001730 Elektrina - štadión 14.06.2019 97.00
FD/619/285 SLOVAKIA ENERGY, s.r.o., Bratislava 36807702 259235401 Elektrina - štadión 19.06.2019 96.00
Zobrazené 141 - 160 z 573 zázamov | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

Od 1. 1. 2011 vstúpil do platnosti zákon č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. Z neho vyplýva povinnosť zverejňovať všetky zmluvy, faktúry a objednávky na našej internetovej stránke od 1. januára 2011.