Faktúry 2019

Záznamy: Faktúry 2019

Zobrazené 1 - 20 z 573 zázamov | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
Por. číslo Dodávateľ IČO Číslo dokladu Popis Dátum doručenia Suma € (s DPH)
FD/619/176 Dobrovoľná požiarna ochrana SR, Bratislava 00177474 20190249 Prípravné školenie členov DHJ 12.04.2019 450.00
FD/619/085 SOZA, Bratislava 00178454 2191105014 Autorská odmena za licenciu na verejné použitie hudobných diel 20.02.2019 20.40
FD/619/051 EKOTEC spol. s r.o., Bratislava 00687022 19kdi00034 Kontrola bezpečnosti multifunkčného ihriska 23.01.2019 220.80
FD/619/253 EKOTEC spol. s r.o., Bratislava 00687022 19kdi00567 Kontrola bezpečnosti multifunkčného ihriska 03.06.2019 193.20
FD/619/286 VITROFLÓR - Mária Madariová, Kolárovo 11901284 190119 Postrekovanie proti komárom 20.06.2019 450.00
FD/619/227 Marián Šupa, Veľké Kostoľany 11906022 11905122 Náhradné diely do kosačiek 13.05.2019 97.32
FD/619/239 Marián Šupa, Veľké Kostoľany 11906022 11905336 Náhradné diely do kosačiek 15.05.2019 30.89
FD/619/472 Marián Šupa, Veľké Kostoľany 11906022 11913389 Náhradné diely do kosačiek 21.10.2019 24.42
FD/619/330 Jaroslav Gronych, Šumperk 15393046 190101933 Náhradný diel do kosačky 19.07.2019 18.70
FD/619/213 Štátna ochrana prírody SR, Banská Bystrica 17058520 20190332 Vypracovanie potvrdenia pre projekt: Zastrešenie ZŠ Hájske 07.05.2019 100.00
FD/619/050 SLOVGRAM, Bratislava 17310598 1900352 Odmeny umelcom a výrobcom za verejný prenos cez MR 22.01.2019 38.40
FD/619/216 Ing. Zsolt Marczibal - CONNECT 56, 925 41 Králov Brod 17644429 20192289 Kancelárske potreby 10.05.2019 18.25
FD/619/039 FEREX, s.r.o. Nitra 17682258 20190024 Plastové smetné nádoby 15.01.2019 56.52
FD/619/069 FEREX, s.r.o. Nitra 17682258 20190142 Plastové smetné nádoby 07.02.2019 18.84
FD/619/166 FEREX, s.r.o. Nitra 17682258 20190405 Plastové smetné nádoby 05.04.2019 37.68
FD/619/248 FEREX, s.r.o. Nitra 17682258 20190194 Plastové smetné nádoby 27.05.2019 56.52
FD/619/250 FEREX, s.r.o. Nitra 17682258 20190648 Plastové smetné nádoby 29.05.2019 37.68
FD/619/275 FEREX, s.r.o. Nitra 17682258 20190716 Plastové smetné nádoby 13.06.2019 75.36
FD/619/068 František Kubica, Hájske 17683009 20190001 Nákup materiálu na OcÚ a do KD 06.02.2019 68.80
FD/619/099 František Kubica, Hájske 17683009 20190012 Pracovný materiál 04.03.2019 156.40
Zobrazené 1 - 20 z 573 zázamov | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

Od 1. 1. 2011 vstúpil do platnosti zákon č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. Z neho vyplýva povinnosť zverejňovať všetky zmluvy, faktúry a objednávky na našej internetovej stránke od 1. januára 2011.