Faktúry 2019

Záznamy: Faktúry 2019

Zobrazené 121 - 140 z 452 zázamov | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Por. číslo Dodávateľ IČO Číslo dokladu Popis Dátum doručenia Suma € (s DPH)
FD/619/148 Slovak telekom, a.s., Bratislava 35763469 8229768474 Internet a mobil 29.03.2019 50.39
FD/619/168 Slovak telekom, a.s., Bratislava 35763469 8230158557 Telefón - všetky pevné linky a mobily 08.04.2019 144.76
FD/619/205 Slovak telekom, a.s., Bratislava 35763469 8231844049 Internet a mobil 30.04.2019 48.38
FD/619/214 Slovak telekom, a.s., Bratislava 35763469 8232238729 Telefón - všetky pevné linky a mobily 07.05.2019 148.01
FD/619/252 Slovak telekom, a.s., Bratislava 35763469 8233935218 Telefón - všetky pevné linky a mobily, zmluvné pokuty 30.05.2019 88.82
FD/619/257 Slovak telekom, a.s., Bratislava 35763469 8234335036 Telefón - všetky pevné linky a mobily 06.06.2019 149.40
FD/619/296 Slovak telekom, a.s., Bratislava 35763469 8236043017 Internet 28.06.2019 1.98
FD/619/312 Slovak telekom, a.s., Bratislava 35763469 8236443669 Telefón - všetky pevné linky a mobily 09.07.2019 168.61
FD/619/358 Slovak telekom, a.s., Bratislava 35763469 8238572320 Telefón - všetky pevné linky a mobily 08.08.2019 178.10
FD/619/399 Slovak telekom, a.s., Bratislava 35763469 8240716303 Telefón - všetky pevné linky a mobily 10.09.2019 168.70
FD/619/044 SPP, a.s., Bratislava 35815256 8478054648 Plyn - preplatok 16.01.2019 -1050.63
FD/619/045 SPP, a.s., Bratislava 35815256 8706510882 Plyn - 01/2019 16.01.2019 1003.00
FD/619/062 SPP, a.s., Bratislava 35815256 8696858705 Plyn - 02/2019 04.02.2019 1003.00
FD/619/102 SPP, a.s., Bratislava 35815256 8706563668 Plyn - 03/2019 04.03.2019 1003.00
FD/619/156 SPP, a.s., Bratislava 35815256 8706589695 Plyn - 04/2019 02.04.2019 1003.00
FD/619/207 SPP, a.s., Bratislava 35815256 8677577334 Plyn - 05/2019 03.05.2019 1003.00
FD/619/256 SPP, a.s., Bratislava 35815256 8706642562 Plyn - 06/2019 05.06.2019 1003.00
FD/619/299 SPP,a.s., Bratislava 35815256 8120208094 Plyn - dom záhradkárov 6 -12/2019 02.07.2019 100.00
FD/619/300 SPP,a.s., Bratislava 35815256 8696988361 Plyn - 07/2019 02.07.2019 1003.00
FD/619/342 SPP, a.s., Bratislava 35815256 8706695667 Plyn - 08/2019 02.08.2019 1003.00
Zobrazené 121 - 140 z 452 zázamov | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

Od 1. 1. 2011 vstúpil do platnosti zákon č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. Z neho vyplýva povinnosť zverejňovať všetky zmluvy, faktúry a objednávky na našej internetovej stránke od 1. januára 2011.