Faktúry 2019

Záznamy: Faktúry 2019

Zobrazené 121 - 140 z 573 zázamov | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
Por. číslo Dodávateľ IČO Číslo dokladu Popis Dátum doručenia Suma € (s DPH)
FD/619/332 Orange Slovensko, a.s., Bratislava 35697270 5519705301 Mobilný internet - verejné osvetlenie 22.07.2019 5.99
FD/619/333 Orange Slovensko, a.s., Bratislava 35697270 5519700140 Mobilný internet - verejné osvetlenie 22.07.2019 5.99
FD/619/334 Orange Slovensko, a.s., Bratislava 35697270 5519739492 Mobil hlavný kontrolór obce 22.07.2019 30.00
FD/619/377 Orange Slovensko, a.s., Bratislava 35697270 5524340083 Mobilný internet - verejné osvetlenie 22.08.2019 5.99
FD/619/378 Orange Slovensko, a.s., Bratislava 35697270 5524339321 Mobilný internet - verejné osvetlenie 22.08.2019 5.99
FD/619/379 Orange Slovensko, a.s., Bratislava 35697270 5524334290 Mobilný internet - verejné osvetlenie 22.08.2019 5.99
FD/619/380 Orange Slovensko, a.s., Bratislava 35697270 5524372478 Mobil hlavný kontrolór obce 22.08.2019 30.00
FD/619/425 Orange Slovensko, a.s., Bratislava 35697270 5528968001 Mobilný internet - verejné osvetlenie 23.09.2019 5.99
FD/619/426 Orange Slovensko, a.s., Bratislava 35697270 5528966365 Mobilný internet - verejné osvetlenie 23.09.2019 5.99
FD/619/427 Orange Slovensko, a.s., Bratislava 35697270 5528961214 Mobilný internet - verejné osvetlenie 23.09.2019 5.99
FD/619/428 Orange Slovensko, a.s., Bratislava 35697270 5529000236 Mobil hlavný kontrolór obce 23.09.2019 30.00
FD/619/475 Orange Slovensko, a.s., Bratislava 35697270 5533613747 Mobilný internet - verejné osvetlenie 23.10.2019 5.99
FD/619/476 Orange Slovensko, a.s., Bratislava 35697270 5533612612 Mobilný internet - verejné osvetlenie 23.10.2019 5.99
FD/619/477 Orange Slovensko, a.s., Bratislava 35697270 5533607216 Mobilný internet - verejné osvetlenie 23.10.2019 5.99
FD/619/478 Orange Slovensko, a.s., Bratislava 35697270 5533646200 Mobil hlavný kontrolór obce 23.10.2019 30.00
FD/619/518 Orange Slovensko, a.s., Bratislava 35697270 5538270539 Mobilný internet - verejné osvetlenie 25.11.2019 5.99
FD/619/519 Orange Slovensko, a.s., Bratislava 35697270 5538269030 Mobilný internet - verejné osvetlenie 28.10.2019 5.99
FD/619/520 Orange Slovensko, a.s., Bratislava 35697270 5538264139 Mobilný internet - verejné osvetlenie 25.11.2019 5.99
FD/619/521 Orange Slovensko, a.s., Bratislava 35697270 5538302706 Mobil hlavný kontrolór obce 25.11.2019 30.00
FD/619/570 Orange Slovensko, a.s., Bratislava 35697270 5542944959 Mobilný internet - verejné osvetlenie 23.12.2019 5.99
Zobrazené 121 - 140 z 573 zázamov | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

Od 1. 1. 2011 vstúpil do platnosti zákon č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. Z neho vyplýva povinnosť zverejňovať všetky zmluvy, faktúry a objednávky na našej internetovej stránke od 1. januára 2011.