Faktúry 2019

Záznamy: Faktúry 2019

Zobrazené 141 - 160 z 573 zázamov | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
Por. číslo Dodávateľ IČO Číslo dokladu Popis Dátum doručenia Suma € (s DPH)
FD/619/571 Orange Slovensko, a.s., Bratislava 35697270 5542944325 Mobilný internet - verejné osvetlenie 23.12.2019 5.99
FD/619/572 Orange Slovensko, a.s., Bratislava 35697270 5542939439 Mobilný internet - verejné osvetlenie 23.12.2019 5.99
FD/619/573 Orange Slovensko, a.s., Bratislava 35697270 5542977586 Mobil hlavný kontrolór obce 23.12.2019 30.00
FD/619/038 Lamitec, spol. s r.o., Bratislava 35710691 19001781 Kancelárske potreby 15.01.2019 193.16
FD/619/087 Lamitec, spol. s r.o., Bratislava 35710691 19008578 Kancelárske potreby 20.02.2019 117.49
FD/619/131 Lamitec, spol. s r.o., Bratislava 35710691 19012286 Kancelárske potreby 13.03.2019 34.54
FD/619/198 Lamitec, spol. s r.o., Bratislava 35710691 19019101 Kancelárske potreby 26.04.2019 194.22
FD/619/335 Lamitec, spol. s r.o., Bratislava 35710691 19032569 Kancelárske potreby 23.07.2019 32.23
FD/619/424 Lamitec, spol. s r.o., Bratislava 35710691 19041960 Kancelárske potreby 19.09.2019 22.87
FD/619/480 Lamitec, spol. s r.o., Bratislava 35710691 19048042 Kancelárske potreby 24.10.2019 115.88
FD/619/012 Slovak telekom, a.s., Bratislava 35763469 8224027198 Telefón - všetky pevné linky a mobily, zmluvné pokuty 08.01.2019 215.46
FD/619/058 Slovak telekom, a.s., Bratislava 35763469 8225668102 Internet a mobil 30.01.2019 43.57
FD/619/065 Slovak telekom, a.s., Bratislava 35763469 8226055607 Telefón - všetky pevné linky a mobily 06.02.2019 144.55
FD/619/096 Slovak telekom, a.s., Bratislava 35763469 8227711226 Internet a mobil 01.03.2019 49.28
FD/619/108 Slovak telekom, a.s., Bratislava 35763469 8228096846 Telefón - všetky pevné linky a mobily 06.03.2019 144.92
FD/619/148 Slovak telekom, a.s., Bratislava 35763469 8229768474 Internet a mobil 29.03.2019 50.39
FD/619/168 Slovak telekom, a.s., Bratislava 35763469 8230158557 Telefón - všetky pevné linky a mobily 08.04.2019 144.76
FD/619/205 Slovak telekom, a.s., Bratislava 35763469 8231844049 Internet a mobil 30.04.2019 48.38
FD/619/214 Slovak telekom, a.s., Bratislava 35763469 8232238729 Telefón - všetky pevné linky a mobily 07.05.2019 148.01
FD/619/252 Slovak telekom, a.s., Bratislava 35763469 8233935218 Telefón - všetky pevné linky a mobily, zmluvné pokuty 30.05.2019 88.82
Zobrazené 141 - 160 z 573 zázamov | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

Od 1. 1. 2011 vstúpil do platnosti zákon č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. Z neho vyplýva povinnosť zverejňovať všetky zmluvy, faktúry a objednávky na našej internetovej stránke od 1. januára 2011.