Faktúry 2019

Záznamy: Faktúry 2019

Zobrazené 141 - 160 z 452 zázamov | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Por. číslo Dodávateľ IČO Číslo dokladu Popis Dátum doručenia Suma € (s DPH)
FD/619/391 SPP, a.s., Bratislava 35815256 8706722027 Plyn - 09/2019 03.09.2019 1003.00
FD/619/434 SPP, a.s., Bratislava 35815256 8706747216 Plyn - 10/2019 03.10.2019 1003.00
FD/619/188 Hydromeliorácie, š.p. Bratislava 35860839 201940544 Vyjadrenie k existencii hydromelioračných zar. k stavbe ČOV a kanalizácia 15.04.2019 190.80
FD/619/049 SPP - ditribúcia, a.s., Bratislava 35910739 9000315229 Oprava a údržba plynáreského zariadenia 22.01.2019 11.36
FD/619/052 SPP - ditribúcia, a.s., Bratislava 35910739 9000315278 Oprava a údržba plynárenského zariadenia 23.01.2019 13.22
FD/619/177 SPP- distribúcia, a.s., Bratislava 35910739 9000321287 Poplatok za vyjadrenie k ČOV a kanalizácii 12.04.2019 120.00
FD/619/143 SOTAC, s.r.o., Košice 36189855 FV19/0140 Účastnícky poplatok za školenie 22.03.2019 482.00
FD/619/146 SOTAC, s.r.o., Košice 36189855 FV19/0182 Nákup odborných publikácií 27.03.2019 66.00
FD/619/398 Stavomal Slovakia, spol. s r.o., Galanta 36231371 2019097 Zníženie energetickej náročnosti budovy KD - 45 % 10.09.2019 96281.88
FD/619/421 META - GAS, spol. s r.o., Galanta 36256391 1902102056 Nákup materiálu na rekonštrukciu soc. zar. - šatne ŠK 16.09.2019 215.00
FD/619/076 Západoslov. vodárenská spol., a.s., Nitra 36550949 8960003759 Voda - Obecný úrad + Materská škola 14.02.2019 27.22
FD/619/077 Západoslov. vodárenská spol., a.s., Nitra 36550949 8960003760 Voda - starý obecný úrad 14.02.2019 0.00
FD/619/078 Západoslov. vodárenská spol., a.s., Nitra 36550949 8960003761 Voda - Kultúrny dom 14.02.2019 10.37
FD/619/079 Západoslov. vodárenská spol., a.s., Nitra 36550949 8960003762 Voda - cintorín 14.02.2019 0.00
FD/619/080 Západoslov. vodárenská spol., a.s., Nitra 36550949 8960003763 Voda - pošta 14.02.2019 3.89
FD/619/081 Západoslov. vodárenská spol., a.s., Nitra 36550949 8960003785 Voda - bytovka 14.02.2019 50.56
FD/619/105 Západoslov. vodárenská spol., a.s., Nitra 36550949 8960008885 Voda - ihrisko 05.03.2019 120.54
FD/619/106 Západoslov. vodárenská spol., a.s., Nitra 36550949 8960008905 Voda - stred obce 05.03.2019 1.30
FD/618/107 Západoslov. vodárenská spol., a.s., Nitra 36550949 8960008945 Voda - dom Lipovských 05.03.2019 0.00
FD/619/125 Západoslov. vodárenská spol., a.s., Nitra 36550949 8960013713 Voda - Obecný úrad + Materská škola 13.03.2019 25.92
Zobrazené 141 - 160 z 452 zázamov | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

Od 1. 1. 2011 vstúpil do platnosti zákon č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. Z neho vyplýva povinnosť zverejňovať všetky zmluvy, faktúry a objednávky na našej internetovej stránke od 1. januára 2011.