Faktúry 2019

Záznamy: Faktúry 2019

Zobrazené 1 - 20 z 573 zázamov | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
Por. číslo Dodávateľ IČO Číslo dokladu Popis Dátum doručenia Suma € (s DPH)
FD/618/098 Milan Potočný MIPOS PC, Šaľa 43197035 2019055 Eset Advanced security 04.03.2019 195.00
FD/618/107 Západoslov. vodárenská spol., a.s., Nitra 36550949 8960008945 Voda - dom Lipovských 05.03.2019 0.00
FD/619/001 Decorgarden s.r.o., Hlohovecká 767/39, 951 32 Horná Kráľová 51686171 2019001 Síran draselný 07.01.2019 152.64
FD/619/002 SLOVAKIA ENERGY, s.r.o., Bratislava 36807702 2911003187 Elektrina - Kultúrny dom - nedoplatok 07.01.2019 135.20
FD/619/003 SLOVAKIA ENERGY, s.r.o., Bratislava 36807702 259003173 Elektrina - Kultúrny dom 07.01.2019 155.00
FD/619/004 SLOVAKIA ENERGY, s.r.o., Bratislava 36807702 2911003188 Elektrina - Materská škola + Obecný úrad - nedoplatok 07.01.2019 242.29
FD/619/005 SLOVAKIA ENERGY, s.r.o., Bratislava 36807702 259003174 Elektrina - Materská škola + Obecný úrad 07.01.2019 247.00
FD/619/006 SLOVAKIA ENERGY, s.r.o., Bratislava 36807702 2911001601 Elektrina - Dom smútku - preplatok 07.01.2019 -20.31
FD/619/007 SLOVAKIA ENERGY, s.r.o., Bratislava 36807702 259001733 Elektrina - Dom smútku 07.01.2019 23.00
FD/619/008 SLOVAKIA ENERGY, s.r.o., Bratislava 36807702 2911001599 Elektrina - osvetlenie ihriska - preplatok 07.01.2019 -14.27
FD/619/009 SLOVAKIA ENERGY, s.r.o., Bratislava 36807702 259001731 Elektrina - osvetlenie ihriska 07.01.2019 13.00
FD/619/010 Artefactum s.r.o., Senec 49379622 2019002 Administrácia webstránky a servis 01/2019 08.01.2019 200.00
FD/619/011 Artefactum s.r.o., Senec 49379622 2019003 Evidencia a hosting domény - www.hajske.sk 08.01.2019 293.90
FD/619/012 Slovak telekom, a.s., Bratislava 35763469 8224027198 Telefón - všetky pevné linky a mobily, zmluvné pokuty 08.01.2019 215.46
FD/619/013 SLOVAKIA ENERGY, s.r.o., Bratislava 36807702 2911001597 Elektrina - starý Obecný úrad - preplatok 08.01.2019 -153.89
FD/619/014 SLOVAKIA ENERGY, s.r.o., Bratislava 36807702 259001729 Elektrina - starý Obecný úrad 08.01.2019 32.00
FD/619/015 SLOVAKIA ENERGY, s.r.o., Bratislava 36807702 2911001603 Elektrina - verejné osvetlenie - preplatok 08.01.2019 -104.62
FD/619/016 SLOVAKIA ENERGY, s.r.o., Bratislava 36807702 259001735 Elektrina - verejné osvetlenie 08.01.2019 154.00
FD/619/017 SLOVAKIA ENERGY, s.r.o., Bratislava 36807702 2911001602 Elektrina - verejné osvetlenie - MH - preplatok 08.01.2019 -117.35
FD/619/018 SLOVAKIA ENERGY, s.r.o., Bratislava 36807702 259001734 Elektrina - verejné osvetlenie - MH 08.01.2019 72.00
Zobrazené 1 - 20 z 573 zázamov | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

Od 1. 1. 2011 vstúpil do platnosti zákon č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. Z neho vyplýva povinnosť zverejňovať všetky zmluvy, faktúry a objednávky na našej internetovej stránke od 1. januára 2011.