Faktúry 2019

Záznamy: Faktúry 2019

Zobrazené 1 - 20 z 573 zázamov | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
Por. číslo Dodávateľ IČO Číslo dokladu Popis Dátum doručenia Suma € (s DPH)
FD/619/100 Databanka firiem s.r.o., Bratislava 44601549 000106/201 Reklamné služby 04.03.2019 120.00
FD/619/132 Databanka firiem s.r.o., Bratislava 44601549 000118/201 Registrácia v databáze 15.03.2019 120.00
FD/619/298 Centrálny vestník organizácií s.r.o., Komárno 46916903 000118/201 Reklamné služby 30.06.2019 242.40
FD/619/095 JOZEF SMRHOLA-OLYMP, Santovka 32581190 00114/2019 Erb, štátny znak a tabule na budovu MŠ s OcÚ 28.02.2019 418.38
FD/619/116 JOZEF SMRHOLA-OLYMP, Santovka 32581190 00211/2019 Erb, štátny znak a menovky - interiér MŠ s OcÚ 11.03.2019 374.71
FD/619/060 MUDr. Imrich Fischer, Matúškovo   006/2019 Lekársky nález 01.02.2019 30.00
FD/619/513 JOZEF SMRHOLA-OLYMP, Santovka 32581190 00735/2019 Plakety pre členov Kepeždanky - 35. výročie 18.11.2019 840.10
FD/619/136 MUDr. Imrich Fischer, Galanta   020/2019 Lekárske nálezy 21.03.2019 30.00
FD/619/294 MUDr. Imrich Fischer, Galanta   042/2019 Lekárske nálezy 26.06.2019 15.00
FD/619/395 DLP,spol. s r.o., Veľké Zálužie 46936769 044/2019 Doprava pódia na obecné dni 06.09.2019 120.00
FD/619/360 MUDr. Imrich Fischer, Galanta   051/2019 Lekárske nálezy 12.08.2019 15.00
FD/619/373 MUDr. Imrich Fischer, Galanta   053/2019 Lekárske nálezy 20.08.2019 15.00
FD/619/430 MUDr. Imrich Fischer, Galanta   064/2019 Lekárske nálezy 23.09.2019 15.00
FD/619/456 MUDr. Imrich Fischer, Galanta   065/2019 Lekárske nálezy 10.10.2019 15.00
FD/619/481 MUDr. Imrich Fischer, Galanta   068/2019 Lekárske nálezy 28.10.2019 30.00
FD/619/527 MUDr. Imrich Fischer, Galanta   076/2019 Lekárske nálezy 28.11.2019 15.00
FD/619/047 Jozef Šípka, Pusté Sady 44798199 102019 Demontáž vianočného osvetlenia a oprava verejného osvetlenia 21.01.2019 311.28
FD/619/544 Jozef Šípka, Pusté Sady 44798199 1022019 Montáž verejného osvetlenia na KD 11.12.2019 2733.00
FD/619/153 TOPSET Solutions s.r.o., Stupava 46919805 1190281 Aktualizácia programov 2019 02.04.2019 912.00
FD/619/227 Marián Šupa, Veľké Kostoľany 11906022 11905122 Náhradné diely do kosačiek 13.05.2019 97.32
Zobrazené 1 - 20 z 573 zázamov | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

Od 1. 1. 2011 vstúpil do platnosti zákon č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. Z neho vyplýva povinnosť zverejňovať všetky zmluvy, faktúry a objednávky na našej internetovej stránke od 1. januára 2011.