Faktúry 2019

Záznamy: Faktúry 2019

Zobrazené 1 - 20 z 339 zázamov | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Por. číslo Dodávateľ IČO Číslo dokladu Popis Dátum doručenia Suma € (s DPH)
FD/619/100 Databanka firiem s.r.o., Bratislava 44601549 000106/201 Reklamné služby 04.03.2019 120.00
FD/619/132 Databanka firiem s.r.o., Bratislava 44601549 000118/201 Registrácia v databáze 15.03.2019 120.00
FD/619/298 Centrálny vestník organizácií s.r.o., Komárno 46916903 000118/201 Reklamné služby 30.06.2019 242.40
FD/619/095 JOZEF SMRHOLA-OLYMP, Santovka 32581190 00114/2019 Erb, štátny znak a tabule na budovu MŠ s OcÚ 28.02.2019 418.38
FD/619/116 JOZEF SMRHOLA-OLYMP, Santovka 32581190 00211/2019 Erb, štátny znak a menovky - interiér MŠ s OcÚ 11.03.2019 374.71
FD/619/060 MUDr. Imrich Fischer, Matúškovo   006/2019 Lekársky nález 01.02.2019 30.00
FD/619/136 MUDr. Imrich Fischer, Galanta   020/2019 Lekárske nálezy 21.03.2019 30.00
FD/619/294 MUDr. Imrich Fischer, Galanta   042/2019 Lekárske nálezy 26.06.2019 15.00
FD/619/047 Jozef Šípka, Pusté Sady 44798199 102019 Demontáž vianočného osvetlenia a oprava verejného osvetlenia 21.01.2019 311.28
FD/619/153 TOPSET Solutions s.r.o., Stupava 46919805 1190281 Aktualizácia programov 2019 02.04.2019 912.00
FD/619/227 Marián Šupa, Veľké Kostoľany 11906022 11905122 Náhradné diely do kosačiek 13.05.2019 97.32
FD/619/239 Marián Šupa, Veľké Kostoľany 11906022 11905336 Náhradné diely do kosačiek 15.05.2019 30.89
FD/619/154 TOPSET Solutions s.r.o., Stupava 46919805 1191147 Zverejňovanie cintorínov 2019 02.04.2019 57.88
FD/619/155 TOPSET Solutions s.r.o., Stupava 46919805 1191480 Aktualizácia dát katastra 02.04.2019 36.00
FD/619/268 GEODETICA, s.r.o., Nitra 45417768 15/2019 GP požiarna zbrojnica 12.06.2019 280.00
FD/619/082 Centrum polygrafických služieb. Bratislava 42272360 1560005420 Matričné listiny 15.02.2019 37.52
FD/619/043 Komplex - odpadová spoločnosť, s.r.o., Pusté Sady 34100644 183802 Prenájom kontajnerov a jazdný výkon 16.01.2019 39.43
FD/619/251 EBOSS, s.r.o., Klin 52198499 19000229 Nákup baterky do notebooku 30.05.2019 31.18
FD/619/191 OCTAN plus s.r.o., Horné Saliby 34143050 1900125 Pracovné oblečenie pre hasičov 18.04.2019 1420.80
FD/619/038 Lamitec, spol. s r.o., Bratislava 35710691 19001781 Kancelárske potreby 15.01.2019 193.16
Zobrazené 1 - 20 z 339 zázamov | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Od 1. 1. 2011 vstúpil do platnosti zákon č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. Z neho vyplýva povinnosť zverejňovať všetky zmluvy, faktúry a objednávky na našej internetovej stránke od 1. januára 2011.