Faktúry 2019

Záznamy: Faktúry 2019

Zobrazené 121 - 140 z 452 zázamov | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Por. číslo Dodávateľ IČO Číslo dokladu Popis Dátum doručenia Suma € (s DPH)
FD/619/394 Reštaurácia ELSA, s.r.o., Močenok 47668725 20195118 Občerstvenie k obecným dňom 04.09.2019 546.00
FD/619/048 Ponitrianske zdr. Obcí pre SZaNO, Výčapy-Opatovce 37969358 2019990012 Nakladanie s odpadom 21.01.2019 1340.59
FD/619/088 Ponitrianske zdr. Obcí pre SZaNO, Výčapy-Opatovce 37969358 2019990134 Nakladanie s odpadom 20.02.2019 1417.06
FD/619/115 Ponitrianske zdr. Obcí pre SZaNO, Výčapy-Opatovce 37969358 2019990191 Nakladanie s odpadom 08.03.2019 375.37
FD/619/147 Ponitrianske zdr. Obcí pre SZaNO, Výčapy-Opatovce 37969358 2019990244 Nakladanie s odpadom 27.03.2019 1749.14
FD/619/178 Ponitrianske zdr. Obcí pre SZaNO, Výčapy-Opatovce 37969358 2019990290 Nakladanie s odpadom 15.04.2019 1701.60
FD/619/179 Ponitrianske zdr. Obcí pre SZaNO, Výčapy-Opatovce 37969358 2019990310 Nakladanie s biologickým odpadom 15.04.2019 566.45
FD/619/203 Ponitrianske zdr. Obcí pre SZaNO, Výčapy-Opatovce 37969358 2019990379 Nakladanie s odpadom 29.04.2019 1614.85
FD/619/230 Ponitrianske zdr. Obcí pre SZaNO, Výčapy-Opatovce 37969358 2019990451 Nakladanie s biologickým odpadom 14.05.2019 550.61
FD/619/266 Ponitrianske zdr. Obcí pre SZaNO, Výčapy-Opatovce 37969358 2019990529 Nakladanie s odpadom 10.06.2019 2787.18
FD/619/267 Ponitrianske zdr. Obcí pre SZaNO, Výčapy-Opatovce 37969358 2019990584 Nakladanie s biologickým odpadom 10.06.2019 632.09
FD/619/311 Ponitrianske zdr. Obcí pre SZaNO, Výčapy-Opatovce 37969358 2019990659 Nakladanie s odpadom - dobropis 08.07.2019 -383.75
FD/619/310 Ponitrianske zdr. Obcí pre SZaNO, Výčapy-Opatovce 37969358 2019990710 Nakladanie s odpadom - dobropis 08.07.2019 -64.32
FD/619/305 Ponitrianske zdr. Obcí pre SZaNO, Výčapy-Opatovce 37969358 2019990762 Nakladanie s odpadom 08.07.2019 2764.35
FD/619/309 Ponitrianske zdr. Obcí pre SZaNO, Výčapy-Opatovce 37969358 2019990814 Nakladanie s odpadom - doúčtovanie 08.07.2019 299.75
FD/619/336 Ponitrianske zdr. Obcí pre SZaNO, Výčapy-Opatovce 37969358 2019990943 Nakladanie s odpadom 23.07.2019 1930.83
FD/619/359 Ponitrianske zdr. Obcí pre SZaNO, Výčapy-Opatovce 37969358 2019991015 Nakladanie s biologickým odpadom 09.08.2019 1067.83
FD/619/369 Ponitrianske zdr. Obcí pre SZaNO, Výčapy-Opatovce 37969358 2019991084 Nakladanie s odpadom 16.08.2019 1873.70
FD/619/420 Ponitrianske zdr. Obcí pre SZaNO, Výčapy-Opatovce 37969358 2019991155 Nakladanie s biologickým odpadom 16.09.2019 786.44
FD/619/423 Ponitrianske zdr. Obcí pre SZaNO, Výčapy-Opatovce 37969358 2019991219 Nakladanie s odpadom 18.09.2019 1980.28
Zobrazené 121 - 140 z 452 zázamov | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

Od 1. 1. 2011 vstúpil do platnosti zákon č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. Z neho vyplýva povinnosť zverejňovať všetky zmluvy, faktúry a objednávky na našej internetovej stránke od 1. januára 2011.