Faktúry 2019

Záznamy: Faktúry 2019

Zobrazené 141 - 160 z 452 zázamov | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Por. číslo Dodávateľ IČO Číslo dokladu Popis Dátum doručenia Suma € (s DPH)
FD/619/158 Pillbus s.r.o., Močenok 47353031 219023 Doprava na ochutnávku vín 04.04.2019 60.00
FD/619/085 SOZA, Bratislava 00178454 2191105014 Autorská odmena za licenciu na verejné použitie hudobných diel 20.02.2019 20.40
FD/619/137 Nagy František - kominár, Šaľa 34452214 23/2019 Kominárske práce, revízia komínov a dymovodov 22.03.2019 100.00
FD/619/030 SLOVAKIA ENERGY, s.r.o., Bratislava 36807702 258001951 Elektrina - Dom smútku 14.01.2019 25.00
FD/619/032 SLOVAKIA ENERGY, s.r.o., Bratislava 36807702 258003216 Elektrina - starý Obecný úrad 14.01.2019 40.00
FD/619/033 SLOVAKIA ENERGY, s.r.o., Bratislava 36807702 258003217 Elektrina - štadión 14.01.2019 114.00
FD/619/034 SLOVAKIA ENERGY, s.r.o., Bratislava 36807702 258010577 Elektrina - osvetlenie ihriska 14.01.2019 13.00
FD/619/036 SLOVAKIA ENERGY, s.r.o., Bratislava 36807702 258010578 Elektrina - Požiarna zbrojnica 14.01.2019 24.00
FD/619/035 SLOVAKIA ENERGY, s.r.o., Bratislava 36807702 258011151 Elektrina - verejné osvetlenie - MH 14.01.2019 75.00
FD/619/037 SLOVAKIA ENERGY, s.r.o., Bratislava 36807702 258011152 Elektrina - verejné osvetlenie 14.01.2019 146.00
FD/619/031 SLOVAKIA ENERGY, s.r.o., Bratislava 36807702 258199234 Elektrina - verejné osvetlenie - Kultúrny dom 14.01.2019 159.00
FD/619/014 SLOVAKIA ENERGY, s.r.o., Bratislava 36807702 259001729 Elektrina - starý Obecný úrad 08.01.2019 32.00
FD/619/120 SLOVAKIA ENERGY, s.r.o., Bratislava 36807702 259001729 Elektrina - starý Obecný úrad 12.03.2019 32.00
FD/619/023 SLOVAKIA ENERGY, s.r.o., Bratislava 36807702 259001730 Elektrina - štadión 08.01.2019 97.00
FD/619/124 SLOVAKIA ENERGY, s.r.o., Bratislava 36807702 259001730 Elektrina - štadión 12.03.2019 97.00
FD/619/187 SLOVAKIA ENERGY, s.r.o., Bratislava 36807702 259001730 Elektrina - štadión 15.04.2019 97.00
FD/619/236 SLOVAKIA ENERGY, s.r.o., Bratislava 36807702 259001730 Elektrina - štadión 14.05.2019 97.00
FD/619/282 SLOVAKIA ENERGY, s.r.o., Bratislava 36807702 259001730 Elektrina - štadión 14.06.2019 97.00
FD/619/009 SLOVAKIA ENERGY, s.r.o., Bratislava 36807702 259001731 Elektrina - osvetlenie ihriska 07.01.2019 13.00
FD/619/119 SLOVAKIA ENERGY, s.r.o., Bratislava 36807702 259001731 Elektrina - osvetlenie ihriska 12.03.2019 13.00
Zobrazené 141 - 160 z 452 zázamov | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

Od 1. 1. 2011 vstúpil do platnosti zákon č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. Z neho vyplýva povinnosť zverejňovať všetky zmluvy, faktúry a objednávky na našej internetovej stránke od 1. januára 2011.