Faktúry 2019

Záznamy: Faktúry 2019

Zobrazené 141 - 160 z 573 zázamov | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
Por. číslo Dodávateľ IČO Číslo dokladu Popis Dátum doručenia Suma € (s DPH)
FD/619/189 JUDAPA Consulting s.r.o., Bratislava 36814211 201913 Posúdenie projektovej dokumentácie MŠ s OcÚ 17.04.2019 1200.00
FD/619/534 Stavomal Slovakia, spol. s r.o., Galanta 36231371 2019135 Zníženie energetickej náročnosti budovy KD - práce nad rámec 04.12.2019 39750.72
FD/619/512 OCTAGO CORPORATION j.s.a. Piešťany 51010003 2019155 Detské ihrisko 18.11.2019 8691.60
FD/619/216 Ing. Zsolt Marczibal - CONNECT 56, 925 41 Králov Brod 17644429 20192289 Kancelárske potreby 10.05.2019 18.25
FD/619/429 ECODER s.r.o., Cerová 50105787 2019230 Dezinfekcia zatopených priestorov po povodni 23.09.2019 4476.00
FD/619/337 JET SPORT CHAIRMAN s.r.o., Považská Bystrica 31633986 20192484 Nákup stolnotenisového stola 26.07.2019 244.99
FD/619/188 Hydromeliorácie, š.p. Bratislava 35860839 201940544 Vyjadrenie k existencii hydromelioračných zar. k stavbe ČOV a kanalizácia 15.04.2019 190.80
FD/619/083 Technická inšpekcia, a.s. , Bratislava 36653004 2019410544 Posúdenie projektovej dokumentácie MŠ s OcÚ 18.02.2019 144.00
FD/619/197 Technická inšpekcia, a.s., Bratislava 36653004 2019411770 Posúdenie konštrukčnej dok.a vykonanie úradnej skúšky tech.zar. 23.04.2019 498.00
FD/619/433 Technická inšpekcia, a.s., Bratislava 36653004 2019414148 Posúdenie projektovej dokumentácie - požiarna zbrojnica 30.09.2019 120.00
FD/619/134 Reštaurácia ELSA, s.r.o., Močenok 47668725 20195032 Strava voľby 20.03.2019 103.80
FD/619/151 Reštaurácia ELSA, s.r.o., Močenok 47668725 20195038 Strava voľby 02.04.2019 93.24
FD/619/249 Reštaurácia ELSA, s.r.o., Močenok 47668725 20195072 Strava voľby 29.05.2019 117.42
FD/619/394 Reštaurácia ELSA, s.r.o., Močenok 47668725 20195118 Občerstvenie k obecným dňom 04.09.2019 546.00
FD/619/048 Ponitrianske zdr. Obcí pre SZaNO, Výčapy-Opatovce 37969358 2019990012 Nakladanie s odpadom 21.01.2019 1340.59
FD/619/088 Ponitrianske zdr. Obcí pre SZaNO, Výčapy-Opatovce 37969358 2019990134 Nakladanie s odpadom 20.02.2019 1417.06
FD/619/115 Ponitrianske zdr. Obcí pre SZaNO, Výčapy-Opatovce 37969358 2019990191 Nakladanie s odpadom 08.03.2019 375.37
FD/619/147 Ponitrianske zdr. Obcí pre SZaNO, Výčapy-Opatovce 37969358 2019990244 Nakladanie s odpadom 27.03.2019 1749.14
FD/619/178 Ponitrianske zdr. Obcí pre SZaNO, Výčapy-Opatovce 37969358 2019990290 Nakladanie s odpadom 15.04.2019 1701.60
FD/619/179 Ponitrianske zdr. Obcí pre SZaNO, Výčapy-Opatovce 37969358 2019990310 Nakladanie s biologickým odpadom 15.04.2019 566.45
Zobrazené 141 - 160 z 573 zázamov | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

Od 1. 1. 2011 vstúpil do platnosti zákon č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. Z neho vyplýva povinnosť zverejňovať všetky zmluvy, faktúry a objednávky na našej internetovej stránke od 1. januára 2011.