Faktúry 2019

Záznamy: Faktúry 2019

Zobrazené 121 - 140 z 573 zázamov | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
Por. číslo Dodávateľ IČO Číslo dokladu Popis Dátum doručenia Suma € (s DPH)
FD/619/121 SLOVAKIA ENERGY, s.r.o., Bratislava 36807702 259001735 Elektrina - verejné osvetlenie 12.03.2019 154.00
FD/619/122 SLOVAKIA ENERGY, s.r.o., Bratislava 36807702 259001734 Elektrina - verejné osvetlenie - MH 12.03.2019 72.00
FD/619/123 SLOVAKIA ENERGY, s.r.o., Bratislava 36807702 259001732 Elektrina - Požiarna zbrojnica 12.03.2019 24.00
FD/619/124 SLOVAKIA ENERGY, s.r.o., Bratislava 36807702 259001730 Elektrina - štadión 12.03.2019 97.00
FD/619/125 Západoslov. vodárenská spol., a.s., Nitra 36550949 8960013713 Voda - Obecný úrad + Materská škola 13.03.2019 25.92
FD/619/126 Západoslov. vodárenská spol., a.s., Nitra 36550949 8960013714 Voda - starý obecný úrad 13.03.2019 0.00
FD/619/127 Západoslov. vodárenská spol., a.s., Nitra 36550949 8960013715 Voda - Kultúrny dom 13.03.2019 14.26
FD/619/128 Západoslov. vodárenská spol., a.s., Nitra 36550949 8960013716 Voda - cintorín 13.03.2019 0.00
FD/619/129 Západoslov. vodárenská spol., a.s., Nitra 36550949 8960013717 Voda - pošta 13.03.2019 2.59
FD/619/130 Západoslov. vodárenská spol., a.s., Nitra 36550949 8960013764 Voda - bytovka 13.03.2019 51.85
FD/619/131 Lamitec, spol. s r.o., Bratislava 35710691 19012286 Kancelárske potreby 13.03.2019 34.54
FD/619/132 Databanka firiem s.r.o., Bratislava 44601549 000118/201 Registrácia v databáze 15.03.2019 120.00
FD/619/133 Slovnaft, a.s., Bratislava 31322832 4591112746 Benzín 19.03.2019 197.96
FD/619/134 Reštaurácia ELSA, s.r.o., Močenok 47668725 20195032 Strava voľby 20.03.2019 103.80
FD/619/135 AE group, s.r.o., Piešťany 45669546 2019009 Žiadosť o dotáciu Podpora rozvoja športu 2019 21.03.2019 300.00
FD/619/136 MUDr. Imrich Fischer, Galanta   020/2019 Lekárske nálezy 21.03.2019 30.00
FD/619/137 Nagy František - kominár, Šaľa 34452214 23/2019 Kominárske práce, revízia komínov a dymovodov 22.03.2019 100.00
FD/619/138 Orange Slovensko, a.s., Bratislava 35697270 5501316440 Mobilný internet - verejné osvetlenie 22.03.2019 5.99
FD/619/139 Orange Slovensko, a.s., Bratislava 35697270 5501314799 Mobilný internet - verejné osvetlenie 22.03.2019 5.99
FD/619/140 Orange Slovensko, a.s., Bratislava 35697270 5501310496 Mobilný internet - verejné osvetlenie 22.03.2019 5.99
Zobrazené 121 - 140 z 573 zázamov | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

Od 1. 1. 2011 vstúpil do platnosti zákon č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. Z neho vyplýva povinnosť zverejňovať všetky zmluvy, faktúry a objednávky na našej internetovej stránke od 1. januára 2011.