Faktúry 2019

Záznamy: Faktúry 2019

Zobrazené 1 - 20 z 573 zázamov | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
Por. číslo Dodávateľ IČO Číslo dokladu Popis Dátum doručenia Suma € (s DPH)
FD/619/487 Ponitrianske zdr. Obcí pre SZaNO, Výčapy-Opatovce 37969358 2019991422 Nakladanie s odpadom - dobropis 05.11.2019 -2978.74
FD/619/044 SPP, a.s., Bratislava 35815256 8478054648 Plyn - preplatok 16.01.2019 -1050.63
FD/619/311 Ponitrianske zdr. Obcí pre SZaNO, Výčapy-Opatovce 37969358 2019990659 Nakladanie s odpadom - dobropis 08.07.2019 -383.75
FD/619/022 SLOVAKIA ENERGY, s.r.o., Bratislava 36807702 2911001598 Elektrina - štadión - preplatok 08.01.2019 -255.00
FD/619/494 SLOVAKIA ENERGY, s.r.o., Bratislava 36807702 2911232645 Elektrina - Kultúrny dom - preplatok 11.11.2019 -180.78
FD/619/026 SLOVAKIA ENERGY, s.r.o., Bratislava 36807702 2911005829 Elektrina - verejné osvetlenie - Kultúrny dom - preplatok 11.01.2019 -171.70
FD/619/013 SLOVAKIA ENERGY, s.r.o., Bratislava 36807702 2911001597 Elektrina - starý Obecný úrad - preplatok 08.01.2019 -153.89
FD/619/017 SLOVAKIA ENERGY, s.r.o., Bratislava 36807702 2911001602 Elektrina - verejné osvetlenie - MH - preplatok 08.01.2019 -117.35
FD/619/015 SLOVAKIA ENERGY, s.r.o., Bratislava 36807702 2911001603 Elektrina - verejné osvetlenie - preplatok 08.01.2019 -104.62
FD/619/284 SLOVAKIA ENERGY, s.r.o., Bratislava 36807702 2911131370 Elektrina - štadión - preplatok 19.06.2019 -99.43
FD/619/313 SLOVAKIA ENERGY, s.r.o., Bratislava 36807702 2911142096 Elektrina - Kultúrny dom - preplatok 10.07.2019 -75.76
FD/619/409 SLOVAKIA ENERGY, s.r.o., Bratislava 36807702 2911186639 Elektrina - Materská škola + Obecný úrad - preplatok 12.09.2019 -70.46
FD/619/310 Ponitrianske zdr. Obcí pre SZaNO, Výčapy-Opatovce 37969358 2019990710 Nakladanie s odpadom - dobropis 08.07.2019 -64.32
FD/619/443 SLOVAKIA ENERGY, s.r.o., Bratislava 36807702 2911208696 Elektrina - Kultúrny dom - preplatok 08.10.2019 -59.82
FD/619/354 SLOVAKIA ENERGY, s.r.o., Bratislava 36807702 2911165505 Elektrina - Kultúrny dom - preplatok 08.08.2019 -59.04
FD/619/356 SLOVAKIA ENERGY, s.r.o., Bratislava 36807702 2911165506 Elektrina - Materská škola + Obecný úrad - preplatok 08.08.2019 -55.62
FD/619/217 SLOVAKIA ENERGY, s.r.o., Bratislava 36807702 2911108344 Elektrina - Kultúrny dom - preplatok 13.05.2019 -49.44
FD/619/407 SLOVAKIA ENERGY, s.r.o., Bratislava 36807702 2911186638 Elektrina - Kultúrny dom - preplatok 12.09.2019 -43.90
FD/619/260 SLOVAKIA ENERGY, s.r.o., Bratislava 36807702 2911121037 Elektrina - Kultúrny dom - preplatok 07.06.2019 -43.21
FD/619/066 SLOVAKIA ENERGY, s.r.o., Bratislava 36807702 2911026521 Elektrina - Kultúrny dom - preplatok 06.02.2019 -32.94
Zobrazené 1 - 20 z 573 zázamov | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

Od 1. 1. 2011 vstúpil do platnosti zákon č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. Z neho vyplýva povinnosť zverejňovať všetky zmluvy, faktúry a objednávky na našej internetovej stránke od 1. januára 2011.