Faktúry 2019

Záznamy: Faktúry 2019

Zobrazené 121 - 140 z 573 zázamov | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
Por. číslo Dodávateľ IČO Číslo dokladu Popis Dátum doručenia Suma € (s DPH)
FD/619/448 SLOVAKIA ENERGY, s.r.o., Bratislava 36807702 259001731 Elektrina - osvetlenie ihriska 09.10.2019 13.00
FD/619/505 SLOVAKIA ENERGY, s.r.o., Bratislava 36807702 259001731 Elektrina - osvetlenie ihriska 13.11.2019 13.00
FD/619/559 SLOVAKIA ENERGY, s.r.o., Bratislava 36807702 259001731 Elektrina - osvetlenie ihriska 13.12.2019 13.00
FD/619/052 SPP - ditribúcia, a.s., Bratislava 35910739 9000315278 Oprava a údržba plynárenského zariadenia 23.01.2019 13.22
FD/619/059 KEO, s.r.o., Záhorce 36739464 2019000172 Aktualizácia - KEO WIN 31.01.2019 13.50
FD/619/101 KEO, s.r.o., Záhorce 36739464 2019000530 Aktualizácia - KEO WIN 04.03.2019 13.50
FD/619/208 KEO, s.r.o., Záhorce 36739464 2019000847 Aktualizácia mzdového programu 03.05.2019 13.50
FD/619/389 KEO, s.r.o., Záhorce 36739464 2019001036 Aktualizácia mzdového programu 02.09.2019 13.50
FD/619/525 KEO, s.r.o., Záhorce 36739464 2019001969 Aktualizácia mzdového programu 27.11.2019 13.50
FD/619/210 Slovenská pošta, a.s. Banská Bystrica 36631124 9001213832 Tlač poštových peňažných poukazov 06.05.2019 13.67
FD/619/042 ZSE Energia, a.s., Bratislava 36677281 7522282509 Plyn - dom Lipovských 16.01.2019 13.75
FD/619/167 ZSE Energia, a.s., Bratislava 36677281 7479483550 Plyn - dom Lipovských 08.04.2019 13.75
FD/619/308 ZSE Energia, a.s., Bratislava 36677281 7661327847 Plyn - dom Lipovských 08.07.2019 13.75
FD/619/439 ZSE Energia, a.s., Bratislava 36677281 7651299004 Plyn - dom Lipovských 04.10.2019 13.75
FD/619/127 Západoslov. vodárenská spol., a.s., Nitra 36550949 8960013715 Voda - Kultúrny dom 13.03.2019 14.26
FD/619/326 Západoslov. vodárenská spol., a.s., Nitra 36550949 8960055690 Voda - cintorín 15.07.2019 14.26
FD/619/510 Komplex - odpadová spoločnosť, s.r.o., Pusté Sady 34100644 6220191387 Prenájom kontajnerov a jazdný výkon 14.11.2019 14.40
FD/619/028 Poradca podnikateľa, spol. s r.o., Žilina 31592503 5041801581 Finančný spravodajca r. 2018 14.01.2019 14.90
FD/619/294 MUDr. Imrich Fischer, Galanta   042/2019 Lekárske nálezy 26.06.2019 15.00
FD/619/360 MUDr. Imrich Fischer, Galanta   051/2019 Lekárske nálezy 12.08.2019 15.00
Zobrazené 121 - 140 z 573 zázamov | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

Od 1. 1. 2011 vstúpil do platnosti zákon č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. Z neho vyplýva povinnosť zverejňovať všetky zmluvy, faktúry a objednávky na našej internetovej stránke od 1. januára 2011.