Faktúry 2019

Záznamy: Faktúry 2019

Zobrazené 121 - 140 z 428 zázamov | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Por. číslo Dodávateľ IČO Číslo dokladu Popis Dátum doručenia Suma € (s DPH)
FD/619/212 ZSE Energia, a.s., Bratislava 36677281 7661279061 Elektrina - dom Lipovských 07.05.2019 17.00
FD/619/216 Ing. Zsolt Marczibal - CONNECT 56, 925 41 Králov Brod 17644429 20192289 Kancelárske potreby 10.05.2019 18.25
FD/619/330 Jaroslav Gronych, Šumperk 15393046 190101933 Náhradný diel do kosačky 19.07.2019 18.70
FD/619/069 FEREX, s.r.o. Nitra 17682258 20190142 Plastové smetné nádoby 07.02.2019 18.84
FD/619/085 SOZA, Bratislava 00178454 2191105014 Autorská odmena za licenciu na verejné použitie hudobných diel 20.02.2019 20.40
FD/619/350 Západoslov. vodárenská spol., a.s., Nitra 36550949 8960057286 Voda - cintorín 07.08.2019 22.03
FD/619/424 Lamitec, spol. s r.o., Bratislava 35710691 19041960 Kancelárske potreby 19.09.2019 22.87
FD/619/041 ZSE Energia, a.s., Bratislava 36677281 7459757089 Elektrina - bytovka 16.01.2019 22.88
FD/619/160 ZSE Energia, a.s., Bratislava 36677281 7479480153 Elektrina - bytovka 04.04.2019 22.88
FD/619/303 ZSE Energia, a.s., Bratislava 36677281 7671262630 Elektrina - bytovka 04.07.2019 22.88
FD/619/007 SLOVAKIA ENERGY, s.r.o., Bratislava 36807702 259001733 Elektrina - Dom smútku 07.01.2019 23.00
FD/619/118 SLOVAKIA ENERGY, s.r.o., Bratislava 36807702 259001733 Elektrina - Dom smútku 12.03.2019 23.00
FD/619/182 SLOVAKIA ENERGY, s.r.o., Bratislava 36807702 259001733 Elektrina - Dom smútku 15.04.2019 23.00
FD/619/232 SLOVAKIA ENERGY, s.r.o., Bratislava 36807702 259001733 Elektrina - Dom smútku 14.05.2019 23.00
FD/619/277 SLOVAKIA ENERGY, s.r.o., Bratislava 36807702 259001733 Elektrina - Dom smútku 14.06.2019 23.00
FD/619/318 SLOVAKIA ENERGY, s.r.o., Bratislava 36807702 259001733 Elektrina - Dom smútku 12.07.2019 23.00
FD/619/362 SLOVAKIA ENERGY, s.r.o., Bratislava 36807702 259001733 Elektrina - Dom smútku 12.08.2019 23.00
FD/619/414 SLOVAKIA ENERGY, s.r.o., Bratislava 36807702 259001733 Elektrina - Dom smútku 13.09.2019 23.00
FD/619/199 SLOVAKIA ENERGY, s.r.o., Bratislava 36807702 2911096807 Elektrina - verejné osvetlenie - MH - neplatok 29.04.2019 23.92
FD/619/020 SLOVAKIA ENERGY, s.r.o., Bratislava 36807702 259001732 Elektrina - Požiarna zbrojnica 08.01.2019 24.00
Zobrazené 121 - 140 z 428 zázamov | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

Od 1. 1. 2011 vstúpil do platnosti zákon č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. Z neho vyplýva povinnosť zverejňovať všetky zmluvy, faktúry a objednávky na našej internetovej stránke od 1. januára 2011.