Faktúry 2019

Záznamy: Faktúry 2019

Zobrazené 141 - 160 z 452 zázamov | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Por. číslo Dodávateľ IČO Číslo dokladu Popis Dátum doručenia Suma € (s DPH)
FD/619/318 SLOVAKIA ENERGY, s.r.o., Bratislava 36807702 259001733 Elektrina - Dom smútku 12.07.2019 23.00
FD/619/362 SLOVAKIA ENERGY, s.r.o., Bratislava 36807702 259001733 Elektrina - Dom smútku 12.08.2019 23.00
FD/619/414 SLOVAKIA ENERGY, s.r.o., Bratislava 36807702 259001733 Elektrina - Dom smútku 13.09.2019 23.00
FD/619/447 SLOVAKIA ENERGY, s.r.o., Bratislava 36807702 259001733 Elektrina - Dom smútku 09.10.2019 23.00
FD/619/199 SLOVAKIA ENERGY, s.r.o., Bratislava 36807702 2911096807 Elektrina - verejné osvetlenie - MH - neplatok 29.04.2019 23.92
FD/619/020 SLOVAKIA ENERGY, s.r.o., Bratislava 36807702 259001732 Elektrina - Požiarna zbrojnica 08.01.2019 24.00
FD/619/036 SLOVAKIA ENERGY, s.r.o., Bratislava 36807702 258010578 Elektrina - Požiarna zbrojnica 14.01.2019 24.00
FD/619/123 SLOVAKIA ENERGY, s.r.o., Bratislava 36807702 259001732 Elektrina - Požiarna zbrojnica 12.03.2019 24.00
FD/619/186 SLOVAKIA ENERGY, s.r.o., Bratislava 36807702 259001732 Elektrina - Požiarna zbrojnica 15.04.2019 24.00
FD/619/235 SLOVAKIA ENERGY, s.r.o., Bratislava 36807702 259001732 Elektrina - Požiarna zbrojnica 14.05.2019 24.00
FD/619/281 SLOVAKIA ENERGY, s.r.o., Bratislava 36807702 259001732 Elektrina - Požiarna zbrojnica 14.06.2019 24.00
FD/619/322 SLOVAKIA ENERGY, s.r.o., Bratislava 36807702 259001732 Elektrina - Požiarna zbrojnica 12.07.2019 24.00
FD/619/366 SLOVAKIA ENERGY, s.r.o., Bratislava 36807702 259001732 Elektrina - Požiarna zbrojnica 12.08.2019 24.00
FD/619/418 SLOVAKIA ENERGY, s.r.o., Bratislava 36807702 259001732 Elektrina - Požiarna zbrojnica 13.09.2019 24.00
FD/619/451 SLOVAKIA ENERGY, s.r.o., Bratislava 36807702 259001732 Elektrina - Požiarna zbrojnica 09.10.2019 24.00
FD/619/030 SLOVAKIA ENERGY, s.r.o., Bratislava 36807702 258001951 Elektrina - Dom smútku 14.01.2019 25.00
FD/619/125 Západoslov. vodárenská spol., a.s., Nitra 36550949 8960013713 Voda - Obecný úrad + Materská škola 13.03.2019 25.92
FD/619/076 Západoslov. vodárenská spol., a.s., Nitra 36550949 8960003759 Voda - Obecný úrad + Materská škola 14.02.2019 27.22
FD/619/219 Západoslov. vodárenská spol., a.s., Nitra 36550949 8960035821 Voda - Obecný úrad + Materská škola 13.05.2019 27.22
FD/619/375 Metro Cash & Carry SR s.r.o., Ivanka pri Dunaji 45952671 4595 Nákup k obecným dňom 21.08.2019 27.29
Zobrazené 141 - 160 z 452 zázamov | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

Od 1. 1. 2011 vstúpil do platnosti zákon č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. Z neho vyplýva povinnosť zverejňovať všetky zmluvy, faktúry a objednávky na našej internetovej stránke od 1. januára 2011.