Faktúry 2019

Záznamy: Faktúry 2019

Zobrazené 141 - 160 z 573 zázamov | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
Por. číslo Dodávateľ IČO Číslo dokladu Popis Dátum doručenia Suma € (s DPH)
FD/619/373 MUDr. Imrich Fischer, Galanta   053/2019 Lekárske nálezy 20.08.2019 15.00
FD/619/430 MUDr. Imrich Fischer, Galanta   064/2019 Lekárske nálezy 23.09.2019 15.00
FD/619/456 MUDr. Imrich Fischer, Galanta   065/2019 Lekárske nálezy 10.10.2019 15.00
FD/619/517 MICHLOVSKÝ, spol. s r.o., Piešťany 36230537 193183240 Vyjadrenie k existencii telekomunikačných zariadení., ČOV, kanalizície 22.11.2019 15.00
FD/619/527 MUDr. Imrich Fischer, Galanta   076/2019 Lekárske nálezy 28.11.2019 15.00
FD/619/404 Západoslov. vodárenská spol., a.s., Nitra 36550949 8960068480 Voda - cintorín 11.09.2019 15.55
FD/619/074 SLOVAKIA ENERGY, s.r.o., Bratislava 36807702 2911030639 Elektrina - Materská škola + Obecný úrad - nedoplatok 11.02.2019 15.89
FD/619/173 Západoslov. vodárenská spol., a.s., Nitra 36550949 8960024336 Voda - Kultúrny dom 12.04.2019 16.85
FD/619/465 Slovak telekom, a.s., Bratislava 35763469 6611928435 Vyjadrenie k existencii telekomunikačných zariadení 15.10.2019 16.99
FD/619/467 Slovak telekom, a.s., Bratislava 35763469 6611929152 Vyjadrenie k existencii telekomunikačných zariadení 21.10.2019 16.99
FD/619/468 Slovak telekom, a.s., Bratislava 35763469 6611929163 Vyjadrenie k existencii telekomunikačných zariadení 21.10.2019 16.99
FD/619/469 Slovak telekom, a.s., Bratislava 35763469 6611929164 Vyjadrenie k existencii telekomunikačných zariadení 21.10.2019 16.99
FD/619/470 Slovak telekom, a.s., Bratislava 35763469 6611929166 Vyjadrenie k existencii telekomunikačných zariadení 21.10.2019 16.99
FD/619/471 Slovak telekom, a.s., Bratislava 35763469 6611929169 Vyjadrenie k existencii telekomunikačných zariadení 21.10.2019 16.99
FD/619/040 ZSE Energia, a.s., Bratislava 36677281 7459757088 Elektrina - dom Lipovských 16.01.2019 17.00
FD/619/071 ZSE Energia, a.s., Bratislava 36677281 7479426678 Elektrina - dom Lipovských 07.02.2019 17.00
FD/619/110 ZSE Energia, a.s., Bratislava 36677281 7459828337 Elektrina - dom Lipovských 07.03.2019 17.00
FD/619/159 ZSE Energia, a.s., Bratislava 36677281 7479480152 Elektrina - dom Lipovských 04.04.2019 17.00
FD/619/212 ZSE Energia, a.s., Bratislava 36677281 7661279061 Elektrina - dom Lipovských 07.05.2019 17.00
FD/619/524 CHEMOSVIT FOLIE, s.r.o., Svit 31719724 911354 Vrecká na mikulášske balíčky 26.11.2019 17.95
Zobrazené 141 - 160 z 573 zázamov | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

Od 1. 1. 2011 vstúpil do platnosti zákon č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. Z neho vyplýva povinnosť zverejňovať všetky zmluvy, faktúry a objednávky na našej internetovej stránke od 1. januára 2011.