Faktúry 2019

Záznamy: Faktúry 2019

Zobrazené 1 - 20 z 339 zázamov | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Por. číslo Dodávateľ IČO Číslo dokladu Popis Dátum doručenia Suma € (s DPH)
FD/619/025 ADEPT BPH s.r.o., Trnovec nad Váhom 44134878 19101009 Zabezpečovanie úloh BOZP, OPP a PZS 07-12/2018 10.01.2019 360.00
FD/619/307 ADEPT BPH s.r.o., Trnovec nad Váhom 44134878 19101068 Zabezpečovanie úloh BOZP, OPP a PZS 01-06/2019 08.07.2019 360.00
FD/619/135 AE group, s.r.o., Piešťany 45669546 2019009 Žiadosť o dotáciu Podpora rozvoja športu 2019 21.03.2019 300.00
FD/619/152 Andrej Kadúc AKC - STUDIO, Hájske 44280840 52019 Skrinky a podlaha do šatní ŠK 02.04.2019 1000.00
FD/619/010 Artefactum s.r.o., Senec 49379622 2019002 Administrácia webstránky a servis 01/2019 08.01.2019 200.00
FD/619/011 Artefactum s.r.o., Senec 49379622 2019003 Evidencia a hosting domény - www.hajske.sk 08.01.2019 293.90
FD/619/061 Artefactum s.r.o., Senec 46379622 2019014 Administrácia webstránky a servis 02/2019 a reklamný slider na hajske.sk 04.02.2019 299.00
FD/619/109 Artefactum s.r.o., Senec 49379622 2019024 Administrácia webstránky a servis 03/2019 07.03.2019 200.00
FD/619/150 Artefactum s.r.o., Senec 49379622 2019032 Administrácia webstránky a servis 04/2019 01.04.2019 200.00
FD/619/229 Artefactum s.r.o., Senec 49379622 2019041 Administrácia webstránky a servis 05/2019 14.05.2019 200.00
FD/619/254 Artefactum s.r.o., Senec 49379622 2019043 Administrácia webstránky a servis 06/2019 05.06.2019 200.00
FD/619/297 Artefactum s.r.o., Senec 49379622 2019048 Administrácia webstránky a servis 07/2019 28.06.2019 200.00
FD/619/086 AXATEM Projekt s.r.o. Čierna Voda 48293334 2019006 Poradenstvo v oblasti prevencie kriminality 2019 20.02.2019 480.00
FD/619/170 BOLA spol. s r.o., Praha 10 - Vršovice, ČR 18630219 9090187 Detektor oxidu uhoľnatého do kotolne 09.04.2019 78.74
FD/619/298 Centrálny vestník organizácií s.r.o., Komárno 46916903 000118/201 Reklamné služby 30.06.2019 242.40
FD/619/082 Centrum polygrafických služieb. Bratislava 42272360 1560005420 Matričné listiny 15.02.2019 37.52
FD/619/100 Databanka firiem s.r.o., Bratislava 44601549 000106/201 Reklamné služby 04.03.2019 120.00
FD/619/132 Databanka firiem s.r.o., Bratislava 44601549 000118/201 Registrácia v databáze 15.03.2019 120.00
FD/619/001 Decorgarden s.r.o., Hlohovecká 767/39, 951 32 Horná Kráľová 51686171 2019001 Síran draselný 07.01.2019 152.64
FD/619/176 Dobrovoľná požiarna ochrana SR, Bratislava 00177474 20190249 Prípravné školenie členov DHJ 12.04.2019 450.00
Zobrazené 1 - 20 z 339 zázamov | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Od 1. 1. 2011 vstúpil do platnosti zákon č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. Z neho vyplýva povinnosť zverejňovať všetky zmluvy, faktúry a objednávky na našej internetovej stránke od 1. januára 2011.