Faktúry 2019

Záznamy: Faktúry 2019

Zobrazené 121 - 140 z 452 zázamov | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Por. číslo Dodávateľ IČO Číslo dokladu Popis Dátum doručenia Suma € (s DPH)
FD/619/094 Orange Slovensko, a.s., Bratislava 35697270 5496738252 Mobilný internet 25.02.2019 9.98
FD/619/138 Orange Slovensko, a.s., Bratislava 35697270 5501316440 Mobilný internet - verejné osvetlenie 22.03.2019 5.99
FD/619/139 Orange Slovensko, a.s., Bratislava 35697270 5501314799 Mobilný internet - verejné osvetlenie 22.03.2019 5.99
FD/619/140 Orange Slovensko, a.s., Bratislava 35697270 5501310496 Mobilný internet - verejné osvetlenie 22.03.2019 5.99
FD/619/141 Orange Slovensko, a.s., Bratislava 35697270 5501347466 Mobil hlavný kontrolór obce 22.03.2019 30.00
FD/619/142 Orange Slovensko, a.s., Bratislava 35697270 5501314452 Mobilný internet 22.03.2019 9.98
FD/619/192 Orange Slovensko, a.s., Bratislava 35697270 5505895813 Mobilný internet - verejné osvetlenie 22.04.2019 5.99
FD/619/193 Orange Slovensko, a.s., Bratislava 35697270 5505895172 Mobilný internet - verejné osvetlenie 22.04.2019 5.99
FD/619/194 Orange Slovensko, a.s., Bratislava 35697270 5505889374 Mobilný internet - verejné osvetlenie 22.04.2019 5.99
FD/619/195 Orange Slovensko, a.s., Bratislava 35697270 5505928544 Mobil hlavný kontrolór obce 22.04.2019 30.00
FD/619/196 Orange Slovensko, a.s., Bratislava 35697270 5505894326 Mobilný internet 22.04.2019 9.98
FD/619/242 Orange Slovensko, a.s., Bratislava 35697270 5510483052 Mobilný internet - verejné osvetlenie 22.05.2019 5.99
FD/619/243 Orange Slovensko, a.s., Bratislava 35697270 5510482037 Mobilný internet - verejné osvetlenie 22.05.2019 5.99
FD/619/244 Orange Slovensko, a.s., Bratislava 35697270 5510476868 Mobilný internet - verejné osvetlenie 22.05.2019 5.99
FD/619/245 Orange Slovensko, a.s., Bratislava 35697270 5510517294 Mobil hlavný kontrolór obce 22.05.2019 30.00
FD/619/246 Orange Slovensko, a.s., Bratislava 35697270 5510481691 Mobilný internet 22.05.2019 9.98
FD/619/287 Orange Slovensko, a.s., Bratislava 35697270 5515084497 Mobilný internet - verejné osvetlenie 24.06.2019 5.99
FD/619/288 Orange Slovensko, a.s., Bratislava 35697270 5515083608 Mobilný internet - verejné osvetlenie 24.06.2019 5.99
FD/619/289 Orange Slovensko, a.s., Bratislava 35697270 5515077443 Mobilný internet - verejné osvetlenie 24.06.2019 5.99
FD/619/290 Orange Slovensko, a.s., Bratislava 35697270 5515117712 Mobil hlavný kontrolór obce 24.06.2019 30.00
Zobrazené 121 - 140 z 452 zázamov | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

Od 1. 1. 2011 vstúpil do platnosti zákon č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. Z neho vyplýva povinnosť zverejňovať všetky zmluvy, faktúry a objednávky na našej internetovej stránke od 1. januára 2011.