Faktúry 2019

Záznamy: Faktúry 2019

Zobrazené 141 - 160 z 452 zázamov | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Por. číslo Dodávateľ IČO Číslo dokladu Popis Dátum doručenia Suma € (s DPH)
FD/619/291 Orange Slovensko, a.s., Bratislava 35697270 5515082888 Mobilný internet 24.06.2019 0.00
FD/619/331 Orange Slovensko, a.s., Bratislava 35697270 5519706064 Mobilný internet - verejné osvetlenie 22.07.2019 5.99
FD/619/332 Orange Slovensko, a.s., Bratislava 35697270 5519705301 Mobilný internet - verejné osvetlenie 22.07.2019 5.99
FD/619/333 Orange Slovensko, a.s., Bratislava 35697270 5519700140 Mobilný internet - verejné osvetlenie 22.07.2019 5.99
FD/619/334 Orange Slovensko, a.s., Bratislava 35697270 5519739492 Mobil hlavný kontrolór obce 22.07.2019 30.00
FD/619/377 Orange Slovensko, a.s., Bratislava 35697270 5524340083 Mobilný internet - verejné osvetlenie 22.08.2019 5.99
FD/619/378 Orange Slovensko, a.s., Bratislava 35697270 5524339321 Mobilný internet - verejné osvetlenie 22.08.2019 5.99
FD/619/379 Orange Slovensko, a.s., Bratislava 35697270 5524334290 Mobilný internet - verejné osvetlenie 22.08.2019 5.99
FD/619/380 Orange Slovensko, a.s., Bratislava 35697270 5524372478 Mobil hlavný kontrolór obce 22.08.2019 30.00
FD/619/425 Orange Slovensko, a.s., Bratislava 35697270 5528968001 Mobilný internet - verejné osvetlenie 23.09.2019 5.99
FD/619/426 Orange Slovensko, a.s., Bratislava 35697270 5528966365 Mobilný internet - verejné osvetlenie 23.09.2019 5.99
FD/619/427 Orange Slovensko, a.s., Bratislava 35697270 5528961214 Mobilný internet - verejné osvetlenie 23.09.2019 5.99
FD/619/428 Orange Slovensko, a.s., Bratislava 35697270 5529000236 Mobil hlavný kontrolór obce 23.09.2019 30.00
FD/619/387 Pannon Guard Security International, Šaľa 46783016 190101094 Bezpečnostná služba na obecných dňoch 28.08.2019 480.00
FD/619/070 PD Veľké Zálužie 198013 2019024 Odhŕňanie snehu 07.02.2019 192.00
FD/619/158 Pillbus s.r.o., Močenok 47353031 219023 Doprava na ochutnávku vín 04.04.2019 60.00
FD/619/048 Ponitrianske zdr. Obcí pre SZaNO, Výčapy-Opatovce 37969358 2019990012 Nakladanie s odpadom 21.01.2019 1340.59
FD/619/088 Ponitrianske zdr. Obcí pre SZaNO, Výčapy-Opatovce 37969358 2019990134 Nakladanie s odpadom 20.02.2019 1417.06
FD/619/115 Ponitrianske zdr. Obcí pre SZaNO, Výčapy-Opatovce 37969358 2019990191 Nakladanie s odpadom 08.03.2019 375.37
FD/619/147 Ponitrianske zdr. Obcí pre SZaNO, Výčapy-Opatovce 37969358 2019990244 Nakladanie s odpadom 27.03.2019 1749.14
Zobrazené 141 - 160 z 452 zázamov | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

Od 1. 1. 2011 vstúpil do platnosti zákon č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. Z neho vyplýva povinnosť zverejňovať všetky zmluvy, faktúry a objednávky na našej internetovej stránke od 1. januára 2011.