Faktúry 2020

Záznamy: Faktúry 2020

Displaying 1 - 20 of 440 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Por. číslo Dodávateľ IČO Číslo dokladu Popis Dátum doručenia Suma € (s DPH)
FD/620/440 SPP, a.s., Bratislava 35815256 8707098131 Plyn - dom záhradkárov 10 - 12/2020 02.10.2020 100.00
FD/620/439 SPP, a.s., Bratislava 35815256 8707097821 Plyn - 10/2020 02.10.2020 763.00
FD/620/438 JUDr. Jozef Czibula, Vlčany 52299899 2020030 Poskytovanie právnej pomoci 3. štvrťrok 2020 02.10.2020 750.00
FD/620/437 Jozef Šípka, Pusté Sady 44798199 872020 Oprava osvetlenia 02.10.2020 568.32
FD/620/436 Artefactum s.r.o., Senec 46379622 2020067 Administrácia webstránky a servis 10/2020 01.10.2020 200.00
FD/620/435 Lamitec, spol. s r.o., Bratislava 35710691 20043595 Kancelárske potreby 01.10.2020 116.88
FD/620/434 FEREX, s.r.o. Nitra 17682258 20201097 Plastové smetné nádoby 28.09.2020 56.52
FD/620/433 Západoslovenská distribučná, a.s. Bratislava 36361518 200017012464 Pripojenie odberného elektr. zar. do distribučnej sústavy - ČOV 25.09.2020 838.80
FD/620/432 Orange Slovensko, a.s., Bratislava 35697270 5585415820 Mobil hlavný kontrolór obce 22.09.2020 30.00
FD/620/431 Orange Slovensko, a.s., Bratislava 35697270 5585378973 Mobilný internet - verejné osvetlenie 22.09.2020 5.99
FD/620/430 Orange Slovensko, a.s., Bratislava 35697270 5585383950 Mobilný internet - verejné osvetlenie 22.09.2020 5.99
FD/620/429 Orange Slovensko, a.s., Bratislava 35697270 5585385701 Mobilný internet - verejné osvetlenie 22.09.2020 5.99
FD/620/428 Slovnaft, a.s., Bratislava 31322832 4591378294 Benzín 18.09.2020 115.43
FD/620/427 SPP, a.s., Bratislava 35815256 8400037183 Plyn 01-08/2020 - preplatok 17.09.2020 -532.45
FD/620/426 Ponitrianske zdr. Obcí pre SZaNO, Výčapy-Opatovce 37969358 2020991112 Nakladanie s odpadom 17.09.2020 2474.72
FD/620/425 Ponitrianske zdr. Obcí pre SZaNO, Výčapy-Opatovce 37969358 2020991055 Nakladanie s biologickým odpadom 17.09.2020 1092.96
FD/620/424 Worldline SA/NV Chauuaussée de Haecht 1442 B - 1130 Brusels - Belgium   2200768985 Daň z provízie z platieb cez terminál 16.09.2020 1.71
FD/620/423 Worldline SA/NV Chauuaussée de Haecht 1442 B - 1130 Brusels - Belgium   2200627268 Daň z provízie z platieb cez terminál 16.09.2020 3.43
FD/620/422 SLOVAKIA ENERGY, s.r.o., Bratislava 36807702 260016730 Elektrina - Požiarna zbrojnica 14.09.2020 24.00
FD/620/421 SLOVAKIA ENERGY, s.r.o., Bratislava 36807702 260289321 Elektrina - verejné osvetlenie 14.09.2020 207.00
Displaying 1 - 20 of 440 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

Od 1. 1. 2011 vstúpil do platnosti zákon č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. Z neho vyplýva povinnosť zverejňovať všetky zmluvy, faktúry a objednávky na našej internetovej stránke od 1. januára 2011.