Faktúry 2020

Záznamy: Faktúry 2020

Zobrazené 181 - 200 z 431 zázamov | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Por. číslo Dodávateľ IČO Číslo dokladu Popis Dátum doručenia Suma € (s DPH)
FD/620/253 Orange Slovensko, a.s., Bratislava 35697270 5566518348 Mobilný internet - verejné osvetlenie 22.05.2020 5.99
FD/620/252 Orange Slovensko, a.s., Bratislava 35697270 5566520227 Mobilný internet - verejné osvetlenie 22.05.2020 5.99
FD/620/251 Západoslov. vodárenská spol., a.s., Nitra 36550949 8060026990 Voda - bytovka 20.05.2020 50.56
FD/620/250 Západoslov. vodárenská spol., a.s., Nitra 36550949 8060026984 Voda - pošta 20.05.2020 2.59
FD/620/249 Západoslov. vodárenská spol., a.s., Nitra 36550949 8060026983 Voda - cintorín 20.05.2020 10.37
FD/620/248 Západoslov. vodárenská spol., a.s., Nitra 36550949 8060026982 Voda - Kultúrny dom 20.05.2020 15.55
FD/620/247 Západoslov. vodárenská spol., a.s., Nitra 36550949 8060026981 Voda - starý obecný úrad 20.05.2020 0.00
FD/620/246 Západoslov. vodárenská spol., a.s., Nitra 36550949 8060026980 Voda - Obecný úrad + Materská škola 20.05.2020 40.19
FD/620/245 EKOTEC spol. s r.o., Bratislava 00687022 20kdi00454 Kontrola bezpečnosti multifunkčného ihriska 20.05.2020 193.20
FD/620/244 PETRAM, a.s., Bratislava 44989814 2020/0403 Projektový manažment - Zníženie energetickej náročnosti KD 20.05.2020 1383.30
FD/620/243 "U OZIFKOV", Sloboda Marián, Hájske 30406650 2020/5 Obedy pre dôchodcov 19.05.2020 537.00
FD/620/242 Worldline SA/NV Chauuaussée de Haecht 1442 B - 1130 Brusels - Belgium BE0418.547.872 2200453355 Daň z provízie z platieb cez terminál 19.05.2020 0.10
FD/620/241 Slovnaft, a.s., Bratislava 31322832 4591320985 Benzín 19.05.2020 160.89
FD/620/240 GEODETICA, s.r.o., Nitra 45417768 7/2020 Vypracovanie GP Kačičáreň 18.05.2020 390.00
FD/620/239 Ponitrianske zdr. Obcí pre SZaNO, Výčapy-Opatovce 37969358 2020990479 Drvenie odpadu 18.05.2020 3036.07
FD/620/238 Jozef Šípka, Pusté Sady 44798199 532020 Oprava osvetlenia 18.05.2020 289.44
FD/620/237 Ponitrianske zdr. Obcí pre SZaNO, Výčapy-Opatovce 37969358 2020990554 Nakladanie s odpadom 18.05.2020 3086.02
FD/620/236 Ponitrianske zdr. Obcí pre SZaNO, Výčapy-Opatovce 37969358 2020990497 Nakladanie s biologickým odpadom 18.05.2020 905.12
FD/620/235 Lamitec, spol. s r.o., Bratislava 35710691 20021916 Kancelárske potreby 15.05.2020 78.50
FD/620/234 SLOVAKIA ENERGY, s.r.o., Bratislava 36807702 260219846 Elektrina - Materská škola + Obecný úrad 15.05.2020 291.00
Zobrazené 181 - 200 z 431 zázamov | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

Od 1. 1. 2011 vstúpil do platnosti zákon č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. Z neho vyplýva povinnosť zverejňovať všetky zmluvy, faktúry a objednávky na našej internetovej stránke od 1. januára 2011.