Faktúry 2020

Záznamy: Faktúry 2020

Zobrazené 201 - 220 z 431 zázamov | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Por. číslo Dodávateľ IČO Číslo dokladu Popis Dátum doručenia Suma € (s DPH)
FD/620/233 SLOVAKIA ENERGY, s.r.o., Bratislava 36807702 2912123354 Elektrina - Materská škola + Obecný úrad - preplatok 15.05.2020 -94.76
FD/620/232 SLOVAKIA ENERGY, s.r.o., Bratislava 36807702 260219845 Elektrina - Kultúrny dom 15.05.2020 120.00
FD/620/231 SLOVAKIA ENERGY, s.r.o., Bratislava 36807702 2912123353 Elektrina - Kultúrny dom - preplatok 15.05.2020 -30.48
FD/620/230 SLOVAKIA ENERGY, s.r.o., Bratislava 36807702 260016730 Elektrina - Požiarna zbrojnica 15.05.2020 24.00
FD/620/229 SLOVAKIA ENERGY, s.r.o., Bratislava 36807702 260002247 Elektrina - verejné osvetlenie 15.05.2020 207.00
FD/620/228 SLOVAKIA ENERGY, s.r.o., Bratislava 36807702 260002245 Elektrina - Dom smútku 15.05.2020 23.00
FD/620/227 SLOVAKIA ENERGY, s.r.o., Bratislava 36807702 260002243 Elektrina - osvetlenie ihriska 15.05.2020 18.00
FD/620/226 SLOVAKIA ENERGY, s.r.o., Bratislava 36807702 260014202 Elektrina - verejné osvetlenie - MH 15.05.2020 87.00
FD/620/225 SLOVAKIA ENERGY, s.r.o., Bratislava 36807702 260014201 Elektrina - štadión 15.05.2020 96.00
FD/620/224 SLOVAKIA ENERGY, s.r.o., Bratislava 36807702 260012847 Elektrina - verejné osvetlenie - Kultúrny dom 15.05.2020 184.00
FD/620/223 Slovenská pošta, a.s., Banská Bystrica 36631124 9001315147 Tlač poštových peňažných poukazov 13.05.2020 13.67
FD/620/222 Slovenský hydrometeorologický ústav, Bratislava 00156884 2203000143 Poskytnutie hydrologických údajov - suchý polder 13.05.2020 579.60
FD/620/221 ZSE Energia, a.s., Bratislava 36677281 7691021186 Elektrina - dom Lipovských a dom záhradkárov 07.05.2020 46.10
FD/620/220 Slovak telekom, a.s., Bratislava 35763469 8258553816 Telefón - všetky pevné linky a mobily 07.05.2020 166.80
FD/620/219 BINS s.r.o., Nitra 45510393 01952020 Plastové smetné nádoby 07.05.2020 204.00
FD/620/218 František Kubica, Hájske 17683009 20200012 Nákup materiálu na OcÚ 05.05.2020 101.10
FD/620/217 SPP, a.s., Bratislava 35815256 8716617711 Plyn - 05/2020 05.05.2020 763.00
FD/620/216 Regionálne vydavateľstvo - Alena Jaššová s.r.o., Mojzesovo 50410512 20032 Ročné predplatné GaŠŽ r. 2020 05.05.2020 33.00
FD/620/215 Slovnaft, a.s., Bratislava 31322832 4591313783 Benzín 05.05.2020 179.90
FD/620/214 "U OZIFKOV", Sloboda Marián, Hájske 30406650 2020/4 Obedy pre dôchodcov 04.05.2020 624.00
Zobrazené 201 - 220 z 431 zázamov | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

Od 1. 1. 2011 vstúpil do platnosti zákon č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. Z neho vyplýva povinnosť zverejňovať všetky zmluvy, faktúry a objednávky na našej internetovej stránke od 1. januára 2011.